Tải bản đầy đủ
3 QUẢN LÝ CÔNG NỢ

3 QUẢN LÝ CÔNG NỢ

Tải bản đầy đủ

6.3 QUẢN LÝ CÔNG NỢTheo dõi công nợ phải thuCho phép NSD tự thiết lập các khoảng nợ trước hạn, quá hạn để theo dõi theo nhu cầu quản trị của từng doanh nghiệp

6.3 QUẢN LÝ CÔNG NỢLập kế hoạch thu nợPhần mềm cho phép NSD lập kế hoạch thu nợ và tự động đánh giá kết quả thu nợ.Vào Bán hàng, tab Thu nợĐiền thông tin vào màn hình Thêm đợt thu nợ, rồi nhất Cất

6.3 QUẢN LÝ CÔNG NỢLập kế hoạch thu nợChọn đợn thu nợ vừa thêm, nhấn nút “Thêm khách hàng thu nợ”Lọc và tích chọn các khách hàng trong danh sách , rồi nhấn Cất

6.3 QUẢN LÝ CÔNG NỢLập kế hoạch thu nợTrong quá trình thu nợ, NSD cập nhật tình hình thu nợ vào kế hoạch thu nợ đã lập bằng cách:Chọn đợt thu nợ muốn cập nhật thông tinChọn khách hàng muốn cập nhật kết quả ở phần chi tiếtNhấn nút ” Cập nhật kết quả thu nợ”

6.3 QUẢN LÝ CÔNG NỢLập kế hoạch thu nợKết quả thu nợ: Nhập thông tin về lời hứa hẹn của khách hàng, hay kết quả có thu được nợ hay khôngNgày hẹn trả: Chọn ngày khách hàng hẹn trả nợ để theo dõiGhi chú: Nhập các thông tin cần ghi chúSau đó nhấn Cất

6.3 QUẢN LÝ CÔNG NỢKhi khách hàng trả nợ, kế toán thu tiền của khách hàng thì phần mềm sẽ tự động cập nhật thông tin vào cột số đã thuPhần mềm cũng tự động tính tỉ lệ hoàn thành kế hoạch của đợt thu nợ.

6.3 QUẢN LÝ CÔNG NỢMISA cung cấp các báo cáo, biểu đồ về công nợ giúp NSD để dàng quản lý

6.3 QUẢN LÝ CÔNG NỢ

Biểu đồ trên bàn làm việc

6.4 THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH GIÁChức năng này cho phép quý vị thiết lập mức giá bán của từng hàng hóa, dịch vụ theo các nhóm khách hàng khác nhau hoặc
theo từng đối tượng cụ thể để áp dụng tại một khoảng thời gian nhất định.Quý vị vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Chính sách giá, chọn Thêm trên thanh công cụ:Để xây dựng một chính sách giá cần thực hiện theo 5 bước:

 Bước 1: Xây dựng chính sách giá
 Bước 2: Xác định hàng hóa
 Bước 3: Xác định khách hàng
 Bước 4: Xây dựng giá bán
 Bước 5: Xây dựng chiết khấu

6.4 THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH GIÁBước 1: Xây dựng chính sách giáKhai báo Tên chính sách giá và nhập mô tả chi tiết về chính sách
giá sẽ áp dụng tại doanh nghiệpChọn Loại tiền và đơn vị tính để lập trên chính sách giá.

 Lưu ý đối với thông tin Đơn vị tính: Khi chọn đơn vị tính để lập
chính sách giá là đơn vị chính, hay đơn vị chuyển đổi 1, đơn vị chuyển
đổi 2 thì khi quý vị chọn hàng hoá để lập chính sách giá, phần mềm sẽ
tự động lọc ra các vật tư hàng hóa có sử dụng đơn vị tính tương ứng,
ví dụ (lập chình sách giá cho đơn vị chuyển đổi 1 thì trên danh sách sẽ
liệt kê những VTHH có khai báo đơn vị chuyển đổi 1.)Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước 2