Tải bản đầy đủ - 264 (trang)
6 MỘT SỐ NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG KHÁC

6 MỘT SỐ NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG KHÁC

Tải bản đầy đủ - 264trang

3.6.1 BÁN HÀNG TỪ BÁO GIÁMục đích: Để kế thừa thông tin từ báo giá lấy lên chứng

từ bán hàng, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu..Cách thực hiện:Vào Bán hàng, chọn tab Bán hàngNhấn ThêmKích chuột vào biểu tượng để chọn Lập từ Báo

giáNhập số báo giá hoặc click chọn biểu tượng tìm

kiếm báo giáSau khi chọn báo giá, nhấn Đồng ý, chương trình

sẽ lấy thông tin khách hàng và hàng hóa từ Báo

giá sang chứng từ bán hàng3.6.2 BÁN HÀNG TỪ ĐƠN ĐẶT HÀNGMục đích: Để kế thừa thông tin từ đơn đặt hàng lấy lên

chứng từ bán hàngCách thực hiện:Vào Bán hàng, chọn tab Bán hàngNhấn ThêmChọn Lập từ Đơn đặt hàngNhập số Đơn đặt hàng hoặc kích chuột vào biểu

tượng tìm kiếm Đơn đặt hàngSau khi chọn các mặt hàng của đơn hàng, nhấn

Đồng ý, chương trình sẽ lấy thông tin khách hàng

và hàng hóa từ Đơn đặt hàng sang chứng từ bán

hàng3.6.3 LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG TRƯỚC, LẬP HOÁ ĐƠN SAUĐáp ứng các nghiệp vụ sau:Trong tháng xuất hàng và ghi nhận doanh thu, cuối

tháng xuất hóa đơn chung cho các lần bán hàng trong

thángTrong ngày bán hàng nhưng không xuất hóa đơn vì

người mua không lấy hóa đơn, cuối ngày lập hóa đơn

tổng hợp cho các lần bán hàng chưa xuất hóa đơnCách thực hiện:Bước 1: Lập chứng từ bán hàngThêm mới chứng từ bán hàng, Bỏ tích chọn Lập kèm hóa đơn, khi đó chứng từ bán hàng sẽ có tình trạng là chưa lập hóa đơn3.6.3 LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG TRƯỚC, LẬP HOÁ ĐƠN SAUBước 2: Lập hóa đơnCách 1: Nhấn nút Lập HĐ trên chứng từ bán

hàng, chương trình sẽ sinh ra Hóa đơn bán hàng

với nội dung giống với chứng từ bán hàngCách 2: Trên danh sách chứng từ bán

hàng, chọn chứng từ bán hàng cần lập

hóa đơn, kích chuột phải chọn chức

năng Lập hóa đơn3.6.3 LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG TRƯỚC, LẬP HOÁ ĐƠN SAUCách 3: Vào tab Xuất hóa đơn của phân hệ Bán

hàng Nhấn Thêm

 Nhấn biểu tượng tìm kiếm, hiển thị giao

diện Chọn chứng từ bán chưa lập hóa đơn Tích chọn các chứng từ cần lập hóa đơn và

nhấn Đồng ý Nội dung các chứng từ bán hàng sẽ được

lấy sang hóa đơn Nhấn Cất3.6.3 LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG TRƯỚC, LẬP HOÁ ĐƠN SAUBước 3: Cấp số hóa đơnTrên hoá đơn vừa lập, nếu đơn vị sử dụng phần mềm để quản lý hoá đơn thì NSD nhấn vào nút “ Cấp số HĐ”Nếu đơn vị không sử dụng phần mềm quản lý hoá đơn thì NSD tự nhập vào hoá đơn các thông tin: Mẫu số HĐ, Ký hiệu

HĐ, số HĐ3.6.4 XUẤT HOÁ ĐƠN TRƯỚC, LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG SAUĐể đáp ứng trường hợp kế toán bán hàng xuất

hoá đơn cho khách hàng trước, cuối ngày mới

lập chứng từ bán hàng để ghi nhận doanh thu.Cách thực hiện gồm 3 bước:Bước 1: Lập hoá đơn bán hàng Vào tab Xuất hóa đơn của phân hệ Bán

hàng Nhấn Thêm

 Nhập đầy đủ các thông tin trên hoá đơn,

rồi nhấn Cất3.6.4 XUẤT HOÁ ĐƠN TRƯỚC, LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG SAUBước 2: Cấp số hóa đơnTrên hoá đơn vừa lập, nếu đơn vị sử dụng phần mềm để quản lý hoá đơn thì NSD nhấn vào nút “ Cấp số HĐ”Nếu đơn vị không sử dụng phần mềm quản lý hoá đơn thì NSD tự nhập vào hoá đơn các thông tin: Mẫu số HĐ, Ký hiệu

HĐ, số HĐ3.6.4 XUẤT HOÁ ĐƠN TRƯỚC, LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG SAUBước 3: Lập chứng từ bán hàngCó 3 cách để lập chứng từ bán hàngCách 01: Nhấn nút Lập CTBH trên giao diện hoá đơn vừa

nhập, chương trình sẽ sinh ra chứng từ bán hàng với nội dung

giống với hoá đơn.Cách 02: Trên danh sách hoá đơn,

chọn hoá đơn muốn lập chứng từ bán

hàng, nhấp phải chuột chọn Lập

chứng từ bán hàng3.6.4 XUẤT HOÁ ĐƠN TRƯỚC, LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG SAUBước 3: Lập chứng từ bán hàngCách 03: Lập chứng từ bán hàng bên tab Bán hàngVào Bán hàng, chọn tab Bán hàngNhấn ThêmTích bỏ ô “ Lập kèm hoá đơn”Chọn biểu tượngNhấn biểu tượng tìm kiếm, hiển thị giao diện Chọn chứng, chọn Lập từ hoá đơntừ hoá đơn chưa lập chứng từ bán hàngChọn khách hàng muốn lập chứng từ bán hàngTích chọn các hoá đơn cần lập chứng từ bán hàng và nhấn Đồng ýThông tin trên hoá đơn sẽ tự động lấy lên chứng từ bán hàngNhấn Cất3.6.5 Một số lưu ýLưu ý:Một chứng từ bán hàng chỉ lập cho 1 khách hàng để lên các

báo cáo bán hàng theo đối tượng và báo cáo công nợ.Khi lập chứng từ bán hàng từ hoá đơn bán hàng chỉ chọn

được một, hay nhiều hoá đơn của 1 khách hàng.Khi lập chứng từ bán hàng mà mặt hàng và khách hàng nằm

trong chính sách giá bán NSD đã lập thì phần mềm tự động

lấy đơn giá lên cho đơn vị.Khi Lập chứng từ bán hàng, đơn giá bán sẽ tự động lấy đơn

giá gần nhất của mặt hàng theo từng khách hàng.

Trường hợp đơn vị sử dụng phương pháp đích danh thì khi lập chứng từ bán hàng, NSD nhấn F8 để chọn chứng từ đối trừ

Tại giao diện lập chứng từ bán hàng, NSD có thể tra cứu số lượng tồn bằng cách nhấp phải chuột trên giao diện chứng từ bán hàng, chọn “ Xem số tồnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 MỘT SỐ NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG KHÁC

Tải bản đầy đủ ngay(264 tr)

×
x