Tải bản đầy đủ - 264 (trang)
TRẢ LẠI HÀNG MUA

TRẢ LẠI HÀNG MUA

Tải bản đầy đủ - 264trang

11. XEM BÁO CÁO Xem các báo cáo phân tích tại tab Báo cáoNhấn Chọn báo cáo

 Sau đó, chọn báo cáo cần xem

 Chọn tham số phân tích, và nhấn Đồng ý11. XEM BÁO CÁOHoặc vào báo cáo, chọn phân hệ Mua hàng, chọn báo cáo cần xemPHÂN HỆ BÁN HÀNGNỘI DUNG1.Báo giá2.Đơn đặt hàng3.Bán hàng4.Giảm giá hàng bán5.Trả lại hàng bán6.Một số tiện ích7.Xem báo cáo1. BÁO GIÁMục đích: Lập báo giá để gửi cho khách

hàngCách thực hiện: Vào Bán hàng, chọn tab Báo giá

 Nhấn Thêm

 Nhập các thông tin chi tiết của Báo giá2. ĐƠN ĐẶT HÀNGMục đích: Nhâp đơn đặt hàng của khách hàng vào

chương trình để theo dõi tiến độ giao hàng, tập hợp

chi phí và báo cáo lãi lỗ theo đơn hàngCách thực hiện: Vào Bán hàng, chọn tab Đơn đặt hàng

 Nhấn Thêm

 Nhập các thông tin chi tiết của đơn đặt hàng

 Tích chọn Tính giá thành khi có nhu cầu tập hợp

chi phí cho đơn hàng để xác định chi phí giá vốn

của đơn hàng (thực hiện trên phân hệ Giá thành)3. BÁN HÀNG1.Bán hàng hóa dịch vụ trong nước2.Bán hàng xuất khẩu3.Bán hàng tại đại lý nhận bán đúng giá hưởng hoa hồng4.Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu5.Một số nghiệp vụ khác6.Lưu ý3.1 BÁN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ TRONG NƯỚCCách thực hiện:Vào Bán hàng, chọn tab Bán hàngNhấn ThêmChọn loại Bán hàng hóa, dịch vụ trong nướcLựa chọn phương thức thanh toán: Chưa thu tiền

hoặc Thanh toán ngay bằng Tiền mặt hoặc

Chuyển khoản Để chương trình tự động hạch toán .Tích chọn Lập kèm hóa đơn nếu xuất hóa đơn

ngay cho khách hàng. Nếu không xuất hóa đơn

ngay thì bỏ tích ô này3.1 BÁN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ TRONG NƯỚC Nhập thông tin chi tiết bên tab

Hàng tiền, tab Thuế (nếu có) Nhấn Cất

 Chương trình tự động sinh ra

phiếu xuất kho bán hàng Kiểm tra lại thông tin phiếu xuất,

nhập thêm thông tin thống kế

nếu có và nhấn Cất3.2 BÁN HÀNG XUẤT KHẨUMục đích: Để ghi nhận doanh thu bán hàng

xuất khẩuCách thực hiện: Vào Bán hàng, chọn tab Bán hàng

 Nhấn Thêm

 Chọn loại Bán hàng xuất khẩu

 Tích chọn Lập kèm hóa đơn nếu xuất hóa

đơn ngay cho khách hàng. Nếu không xuất

hóa đơn ngay thì bỏ tích chọn này Tại tab Thuế, nhập tiền thuế xuất khẩu để chương trình tự hạch toán

tiền thuế xuất khẩu Nhập các thông tin khác giống chứng từ Bán hàng trong nước3.3 BÁN HÀNG ĐẠI LÝ, BÁN ĐÚNG GIÁ HƯỞNG HOA HỒNGMục đích: Để ghi nhận doanh thu bán hàng tại đơn vị nhận

bán hàng đúng giá, hưởng hoa hồngCách thực hiện:Vào Bán hàng, chọn tab Bán hàngNhấn ThêmChọn loại chứng từ: Bán hàng đại lý bán đúng giáChọn Đơn vị giao đại lý chính là nhà cung cấp hàng

hóa bán đại lýNhập thông tin chi tiết chứng từ giống Chứng từ bán

hàng hóa dịch vụ trong nướcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRẢ LẠI HÀNG MUA

Tải bản đầy đủ ngay(264 tr)

×
x