Tải bản đầy đủ
PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG

PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG

Tải bản đầy đủ

6. PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG

 Cách 1: Phân bổ trên giao diện mua hàng
Thực hiện theo 2 bước:Bước 1: Lập chứng từ chi phí mua hàngBước 2: Phân bổ chi phí trên chứng từ mua hàng:Bước 1: Lập chứng từ chi phí mua
hàngVào Mua hàng/ Mua hàng hoá, dịch
vụ

Chọn thêm Chứng từ mua dịch vụ
Tích chọn Là chi phí mua hàng
Khai báo các thông tin (xem hướng dẫn
trong sile Mua dịch vụ)

6. PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG

Bước 2: Phân bổ chi phí trên chứng từ mua hàng:


Tại tab Chi phí, nhấn nút Chọn để chọn chứng từ chi phíSau khi chọn chứng từ chi phí, nhập số tiền phân bổ vào cột “ Số phân bổ kỳ này”

6. PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNGNhấn nút Phân bổ CPChọn phương thức phân bổ, sau đó nhấn nút
Phân bổ, chương trình sẽ tự động phân bổ theo
tiêu thức đã chọnNhấn Đồng ý, chương trình sẽ hiển thị chi phí
mua hàng được phân bổ vào cột Chi phí mua
hàng của chứng từ mua hàng

* Lưu ý:Phần mềm cho phép NSD chọn nhiều chứng từ chi phí mua hàng để phân bổ chi phí cho 1 chứng từ mua hàngMột chứng từ chi phí mua hàng có thể được phân bổ cho nhiều chứng từ mua hàng

6. PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG

 Cách 2: Từ chứng từ mua dịch vụ, phân bổ chi phí
cho chứng từ mua hàng đã lập:

 Trên chứng từ chi phí mua hàng, nhấn nút Phân bổ
CP, xuất hiện giao diện Phân bổ chi phí

 Nhấn nút Chọn chứng từ mua hàng để chọn
chứng từ mua hàng cần được phân bổ

 Chọn phương thức phân bổ, nhấn nút Phân bổ,
chương trình phân bổ chi phí cho các chứng từ đã
chọn

6. PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG

 Nhấn Đồng ý  Chương trình sẽ hiển thị chi phí đã phân bổ vào cột Chi phí mua hàng của chứng từ mua hàng, đồng
thời cộng thêm chi phí này vào giá trị nhập kho
* Lưu ý: Phần mềm cho phép chứng từ chi phí mua hàng này phân bổ cho nhiều chứng từ mua hàng

7. MUA HÀNG NHẬP KHẨUMục đích: Lập chứng từ mua hàng nhập khẩu về về nhập khoCách thực hiện:Vào Mua hàng/ Mua hàng hoá, dịch vụThêm Chứng từ mua hàng hoáChọn loại chứng từ: Mua hàng nhập khẩu nhập kho, hay
Mua hàng nhập khẩu nhập không qua khoChọn phương thức thanh toán: Chưa thanh toán, Thanh
toán ngay bằng Tiền mặt hoặc Séc/Ủy nhiệm chi

 Chương trình tự động định khoảnNhập thông tin chi tiết của chứng từ (trong trường hợp này
TK Nợ chính là TK Kho)Tại tab Thuế, nhập Giá tính thuế nhập khẩu, nhập thuế suất các loại thuế (Nhập khẩu, TTĐB, GTGT)

7. MUA HÀNG NHẬP KHẨU

Phân bổ chi phí trước hải quan


Mục đích: Phân bổ chi phí được cộng vào giá tính thuế
hàng nhập khẩu, VD: phí bảo hiểm, vận chuyển đường
biển… các loại phí này được cộng vào giá trị hàng nhập
khoCách thực hiện:Tại tab Phí trước hải quan, nhấn nút Chọn để
chọn chứng từ chi phí (chứng từ chi phí được lập ở
Chứng từ mua dịch vụ có tích chọn Là chi phí mua
hàng)Sau khi chọn chứng từ chi phí, Nhấn nút Phân bổ
CPPhân bổ xong chương trình sẽ hiển thị số tiền được phân bổ vào cột Phí trước hải quan, chi phí này được cộng vào giá trị hàng nhập kho

7. MUA HÀNG NHẬP KHẨU

Phân bổ chi phí hàng về kho


Mục đích: Phân bổ chi phí lưu kho, phí vận
chuyển, bốc xếp hàng từ cảng nhập về kho… các
loại phí này được cộng vào giá trị hàng nhập khoCách thực hiện:

 Tại tab Phí hàng về kho, nhấn nút Chọn để
chọn chứng từ chi phí (chứng từ chi phí được
lập ở Chứng từ mua dịch vụ có tích chọn Là chi
phí mua hàng)

 Sau khi chọn chứng từ chi phí, Nhấn nút Phân
bổ CP

 Phân bổ xong chương trình sẽ hiển thị số tiền được phân bổ vào cột
Phí hàng về kho, chi phí này được cộng vào giá trị hàng nhập kho
(tương tự mua hàng trong nước)

8. MUA DỊCH VỤMục đích: Lập chứng từ mua dịch vụ như chi
phí mua hàng, chi phí điện, nước, …Cách thực hiện:

 Thêm Chứng từ mua dịch vụ
 Chọn phương thức thanh toán: Chưa
thanh toán, Thanh toán ngay

 Nếu đây là chi phí mua hàng thì tích chọn
vào Là chi phí mua hàng

 Nhập thông tin chi tiết của chứng từ
 Nhất Cất

9. GIẢM GIÁ HÀNG MUAMục đích: Lập chứng từ giảm giá trị hàng đã
mua trong trường hợp hàng mua về kém chất
lượng, được nhà cung cấp chấp nhận giảm giáCách thực hiện:Vào tab Giảm giá hàng mua của phân
hệ Mua hàngThêm mới chứng từ Giảm giá hàng
muaNếu giảm giá hàng đã mua nhập kho
thì tích chọn Giảm giá hàng nhập
kho, ngược lại thì bỏ tích chọn

 Nhập số chứng từ hoặc số hóa đơn mua hàng được giảm vào ô chọn.
Chương trình sẽ tự động lấy thông tin nhà cung cấp và hàng hóa sang
chứng từ giảm giá

 Nhập số tiền được giảm giá của từng mặt hàng vào cột Thành tiền

10. TRẢ LẠI HÀNG MUAMục đích: Lập chứng từ giảm giá trị hàng đã
mua trong trường hợp hàng mua về kém chất
lượng, không đúng quy cách phải trả lại nhà
cung cấpCách thực hiện:

 Vào tab Trả lại hàng mua của phân hệ
Mua hàng

 Thêm mới chứng từ Giảm giá hàng mua
 Nếu trả lại hàng đã mua nhập kho thì tích
chọn Trả lại hàng trong kho, ngược lại
thì bỏ tích chọnNhập số chứng từ hoặc số hóa đơn mua hàng cần trả lại vào ô chọnChương trình sẽ tự động lấy thông tin nhà cung cấp và hàng hóa sang
chứng từ trả lạiNhập số lượng trả lại của từng mặt hàng