Tải bản đầy đủ - 264 (trang)
LẬP CHỨNG TỪ MUA HÀNG TỪ ĐƠN MUA HÀNG

LẬP CHỨNG TỪ MUA HÀNG TỪ ĐƠN MUA HÀNG

Tải bản đầy đủ - 264trang

4. MUA HÀNG TRONG NƯỚCMục đích: Lập chứng từ mua hàng trong nước về nhập kho, hay kho6nt qua khoCách thực hiện: Vào Mua hàng/Mua hàng hoá, dịch vụ

 Chọn thêm Chứng từ mua hàng hoá4. MUA HÀNG TRONG NƯỚC Chọnloại chứng từ tương ứng: 1. Muahàng trong nước nhập kho, hay 2. Mua

hàng trong nước không qua kho Chọn phương thức thanh toán: Chưa thanh

toán, Thanh toán ngay bằng Tiền mặt hoặc

Séc/Ủy nhiệm chi.

 Khi chọn phương thức thanh toán va loại

chứng từ, chương trình tự động định khoản. Nếu nhận hàng đồng thời nhận hóa đơn thì tích chọn ô “Nhận kèm hóa đơn”, nếu nhận hàng nhưng chưa nhận hóa đơn thì bỏ

tích chọn ô này4. MUA HÀNG TRONG NƯỚC

Tab hàng tiền: Nhập thông tin hàng hoá

Nếu mua hàng nhận kèm hoá đơn thì NSD phải khai báo thông tin bên tab thuếĐồng thời khai báo bổ sung thông tin bên Tab Hoá đơn

* Lưu ý: Một chứng từ mua hàng chỉ nhập 1 hoá đơn mua hàngThông tin về số ngày được nợ, hạn thanh

toán chỉ hiển thị khi NSD chọn phương

thức thanh toán là “ Chưa thanh toán”Thông tin về hạn thành toán NSD không

cần phải khai báo mà ngay khi khai báo

NCC NSD đã khai báo số ngày được nợ tối

đa của từng NCC thì khi hạch toán chọn

NCC phần mềm sẽ tự động tính ra hạn

thanh toán.5. HÀNG VỀ TRƯỚC HÓA ĐƠN VỀ SAUKhi lập chứng từ mua hàng: Trường hợp nhận hàng nhưng chưa nhận được hóa đơn thì khi lập chứng từ mua hàng, bỏ chọn ô “Nhận kèm hóa đơn”

 Khi đó, giao diện sẽ không hiển thị thông tin về hóa đơn và thuế GTGT5. HÀNG VỀ TRƯỚC HÓA ĐƠN VỀ SAUKhi nhận hóa đơn: Vào Mua hàng, chọn tab Nhận hóa đơn

 Chọn Nhận hóa đơn,

 Tích chọn các chứng từ cần nhận hóa đơn, nhấn Đồng ý Chương trình hiển thị giao diện Nhận hóa đơn mua

hàng để hạch toán tiền thuế GTGT và khai báo thông tin

hóa đơn. Nhập thông tin hóa đơn, thông tin về thuế và nhấn

CấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LẬP CHỨNG TỪ MUA HÀNG TỪ ĐƠN MUA HÀNG

Tải bản đầy đủ ngay(264 tr)

×
x