Tải bản đầy đủ - 264 (trang)
KHAI BÁO THÔNG TIN BAN ĐẦU

KHAI BÁO THÔNG TIN BAN ĐẦU

Tải bản đầy đủ - 264trang

3. KHAI BÁO THÔNG TIN BAN ĐẦU

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu nhập khẩuTại bước này giúp NSD chuẩn bị các thông tin cần

thiết về các danh mục, về số dư của các tài khoản

quý vị đã có sẵn ngoài file Excel để chuẩn bị nhập

vào phần mềmTrên màn hình “ Bắt đầu làm việc với MISA

SME.NET 2015” , nhấn vào chữ Tại đâyMISA thiết lập sẵn file Excel để quý vị cập nhật

thông tin bao gồm: 7 file3. KHAI BÁO THÔNG TIN BAN ĐẦUHướng dẫn chi tiết cách nhập thông tin vào từng file excel:3. KHAI BÁO THÔNG TIN BAN ĐẦUHướng dẫn chi tiết cách nhập thông tin vào từng file excel:3. KHAI BÁO THÔNG TIN BAN ĐẦU

Hướng dẫn chi tiết cách nhập thông tin vào từng file excel:Lưu ý: Không thay đổi tên tệp, tên sheet, tên cột trên tệp mẫu nhập khẩu

 Các cột có đánh dấu (*) là các cột bắt buộc phải nhập

 Không được nhập quá số ký tự cho phép của một thông tin (VD: Nhập số dư Nợ tối đa 14 số)

 Các thông tin mà quý vị không có nhu cầu quản lý thì có thể để trống3. KHAI BÁO THÔNG TIN BAN ĐẦU Bước 2: Chọn tệp dữ liệu

Phần mềm ngầm định chọn chi nhánh đang làm việc

để nhập khẩu danh sách vào, nếu DN là đa chi

nhánh, và NSD đang làm việc với dữ liệu là Tổng

công ty thì phải chọn chi nhánh cần nhập khẩu dữ

liệu trước khi nhập khẩu dữ liệuNhấn nút “ Chọn dữ liệu nhập Phần mềm sẽ thông báo tình trạng tệp dữ liệu là Hợp

lệ hay Không đúng mẫu Đối với những tệp dữ liệu không đúng mẫu, NSD có thể chọn lại tệp khác sử dụng để nhập khẩu

Nhấn Tiếp theo3. KHAI BÁO THÔNG TIN BAN ĐẦUBước 3: Kiểm tra dữ liệu

Nhấn Kiểm tra dữ liệu để kiểm tra dữ liệu trên tệp nhập khẩu đã hợp lệ chưa Nếu có dữ liệu không hợp lệ, nhấn mở tệp để sửa dữ liệuSau đó, nhấn Kiểm tra dữ liệu để kiểm tra lạiKhi tất cả các tệp đã hợp lệ thì nhấn Tiếp theo để thực hiện3. KHAI BÁO THÔNG TIN BAN ĐẦUBước 4: Nhập khẩu dữ liệu

Sau khi nhập khẩu thành công, chương trình báo kết

quả nhâp khẩuTải dữ liệu nhập khẩu không thành công về máy để

kiểm tra lại và nhập khẩu lại (nếu có)Nhấn Nhập khẩu tiếp để tiếp tục nhập khẩu số dư ban

đầu các cho chi nhánh khácVào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu để kiểm

tra số dư đã nhập khẩu vàoLưu ý: Nếu sau khi nhập khẩu số dư xong, NSD muốn sửa lại thì vào3. KHAI BÁO THÔNG TIN BAN ĐẦULưu ý:Nếu sau khi nhập khẩu số dư xong, NSD muốn sửa lại số dư thì vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu , rồi chon tab từng loại

số dư để sửa.3. KHAI BÁO THÔNG TIN BAN ĐẦULưu ý:Trường hợp NSD muốn theo dõi số dư công nợ chi tiết theo hoá đơn thì NSD phải làm như sau:Mở dữ liệu năm 2014 trên SME2012, xuất khẩu 2 báo cáo sau ra định dạng file exccel Extendo Báo cáo chi tiết công nợ phải thu/ phải trả theo chứng từ và tài khoản

o Báo cáo chi tiết công nợ phải thu/ phải trả theo ngoại tệ (để lấy những chứng từ công nợ theo ngoại tệ)

Sau đó vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu. công nợ khách hàng, chọn Nhập khẩu từ excelNhấn vào nút “ Tải tệp dữ liệu mẫu” để tải file excel ngầm định về chuẩn bị thông tin.3. KHAI BÁO THÔNG TIN BAN ĐẦULưu ý:NSD copy thông tin số dư công nợ cuối năm 2014 chi tiết cảu từng hoá đơn từ 2 báo cáo đã tải về trên SME2012 vào file

excel ngầm định của phần mềm mà NSD vửa tải về.Sau khi nhập thông tin vào file excel xong, NSD nhấn lại nút Nhập khẩu từ excel để nhập khẩu file excel số dư chi tiết

theo chứng từ vào phần mềm.3. KHAI BÁO THÔNG TIN BAN ĐẦUNếu có nhu cầu nhập khẩu từ Excel các danh mục khác hoặc nhập khẩu cập nhật thêm các thông tin Khách hàng, Nhà cung

cấp, Nhân viên, Vât tư hàng hóa…NSD vào menu Tệp\Nhập khẩu từ Excel để thực hiện nhập khẩuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHAI BÁO THÔNG TIN BAN ĐẦU

Tải bản đầy đủ ngay(264 tr)

×
x