Tải bản đầy đủ
TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN

TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN

Tải bản đầy đủ

2. TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN

BƯỚC 1: THÔNG TIN DỮ LIỆUChọn máy chủ của cơ sở dữ liệu, thường có dạng: tên
máy/MISASME2015Chọn loại dữ liệu kế toán tạo mới:Tạo mới từ đầu: áp dụng với DN lần đầu tiên sử dụng
MISA SME.NET 2015Tạo mới từ năm trước: áp dụng với DN đã dùng MISA
SME.NET 2015 từ năm trước

Đặt tên cho dữ liệu kế toán và chọn nơi lưu dữ liệu

Nhập địa chỉ Email để khi quên mật khẩu NSD sử dụng chức năng quên mật khẩu, chương trình sẽ gửi mật khẩu về địa chỉ Email này

2. TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN
BƯỚC 2: THÔNG TIN DOANH NGHIỆPNhập thông tin về doanh nghiệp như Tên công ty, Tên viết tắt,…

 Nếu NSD đã đăng ký GPSD rồi thì thông tin công ty phần mềm tự động hiển thị, NSD không cần phải khai báoLựa chọn doanh nghiệp có chi nhánh hay không.

 Nếu chọn Không có chi nhánh thì khi khai
báo Cơ cẩu tổ chức, chương trình chỉ cho
phép khai báo phòng ban, không khai báo
được chi nhánh

 Nếu chọn Có chi nhánh thì khi khai báo Cơ
cấu tổ chức, chương trình sẽ cho phép khai
báo các chi nhánh, phòng ban

2. TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN
BƯỚC 3: LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNGChọn lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, quý
vị có thể chọn nhiều lĩnh vực phù hợp với DN
mình đề phần mềm ngầm định chọn những nghiệp
vụ phù hợp với từng lĩnh vực.

 Phần mềm tự động chọn những nghiệp vụ phù hợp
với lĩnh vực DN đã chọnBỏ chọn nhựng nghiệp vụ DN không sử dụng để
giao diện gọn hơn cho NSD

Lưu ý: Đối với nghiệp vụ Giá thành, quý vị chỉ lựa chọn được nếu đã chọn lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp là Sản
xuất, xây lắp

2. TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN
BƯỚC 3: LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNGNếu doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, xây
lắp thì NSD tiến hành lựa chọn phương pháp tính
giá thành sẽ áp dụng là: Giản đơn, Hệ số, tỷ lệ,
Phân bước, Công trình, Đơn hàng hoặc Hợp đồngĐối với dữ liệu đa chi nhánh thì chương trình cho
phép tùy chọn một số danh mục dùng độc lập
giữa các chi nhánh, để tránh nhầm lẫn khi nhập
chứng từ phát sinhNhấn Tiếp theo

2. TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN
BƯỚC 4: DỮ LIỆU KẾ TOÁNLựa chế độ kế toán mà DN đang áp dụngNăm tài chính: Lựa chọn năm tài chính bắt đầu
(thông tin này dùng làm căn cứ tính ra khoảng thời
gian lấy dữ liệu khi xem báo cáo chọn Quý, Năm)

 MISA ngầm định từ ngày 01/01/N đến 31/12/NHóa đơn: Nếu chọn Sử dụng phần mềm để quản lý
hóa đơn, DN cần đọc kỹ Thỏa thuận của MISA trước
khi Đồng ýLoại tiền: lựa chọn đồng tiền hạch toán và tích Có hạch toán đa tiền tệ đối với DN có sử dụng nhiều loại tiền để giao dịch

2. TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN
BƯỚC 5: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ XUẤT KHO
 Chọn phương pháp tương ứng

2. TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN
BƯỚC 6: PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT

 Lưu ý: DN phải chọn đúng phương pháp tính thuế tại giao diện này, nếu chọn không đúng sau khi tạo dữ liệu xong sẽ không
thể chọn lại được phương pháp tính thuế

2. TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN
BƯỚC 7: THỰC HIỆNKiểm tra lại các thông tin đã khai báoĐây là các thông tin quan trọng, ảnh hưởng lớn đến
giao diện vào báo cáo. Vì vậy, cần kiểm tra thật kĩ
các thông tin này trước khi nhấn nút “Thực hiện”Nhấn nút Thực hiện, chương trình sẽ thực hiện tạo
dữ liệu kế toán mới

2. TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN
ĐĂNG NHẬP VÀO DỮ LIỆU ĐỂ LÀM VIỆCSau khi tạo dữ liệu kế toán thành công, đăng nhập vào dữ liệu để làm việc

3. KHAI BÁO THÔNG TIN BAN ĐẦUNSD cần chuẩn bị các tệp dữ liệu bằng Excel về một số danh
mục, số dư ban đầu để nhập khẩu vào phần mềm.

 MISA đã cung cấp sẵn mẫu file excel để NSD sử dụng và cập
nhật thông tin vào những file này.Để có thể nhập khẩu dữ liệu ban đầu thì NSD cần thực hiện
theo 4 bước:Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu nhập khẩuBước 2: Chọn tệp dữ liệuBước 3: Kiểm tra dữ liệuBước 4: Nhập khẩu dữ liệu

3. KHAI BÁO THÔNG TIN BAN ĐẦU
Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu nhập khẩu

Tại bước này giúp NSD chuẩn bị các thông tin cần
thiết về các danh mục, về số dư của các tài khoản
quý vị đã có sẵn ngoài file Excel để chuẩn bị nhập
vào phần mềmTrên màn hình “ Bắt đầu làm việc với MISA
SME.NET 2015” , nhấn vào chữ Tại đâyMISA thiết lập sẵn file Excel để quý vị cập nhật
thông tin bao gồm: 7 file