Tải bản đầy đủ
Biện pháp tu từ

Biện pháp tu từ

Tải bản đầy đủ

• sự thống nhất hài hoà giữa con người bình thường và thủ
tĩnh nghĩa quân.

• +Câu văn dài, ngắn khác nhau, lúc chậm rãi tha thiết, lúc lại
tràn ngập khí thế mạnh mẽ, hùng tráng,

• +Giọng văn hào hùng mạnh mẽ.