Tải bản đầy đủ - 51 (trang)
TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN NGOÀI VÀ HỘP GẢM TỐC

TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN NGOÀI VÀ HỘP GẢM TỐC

Tải bản đầy đủ - 51trang

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD : NGUYỄN HOÀNG VŨ4. Khoảng cách trục A sơ bộ theo bảng 5-16 ttr 94

A=D2 (mm)5007105 Chiều dài đai L theo khoảng cách trục A sơ bộ: Theo công thức 5-1 tr 83

L = 2A + 0,5.(D1 + D2 ) +2070294

12120300

0Lấy L theo tiêu chuẩn bảng 5-15 tr 92

Kiểm nghiệm số vòng quay

u=

đều nhỏ hơn umax = 10

ThỏaThỏ

a

6. Khoảng cách trục A theo chiều dài L tiêu chuẩn theo công thức 5- 2 tr 83

A=

Khoảng cách A thoả mản điều kiện 5-19 tr 95527527495,2482590,6617α1 = 1800 – .57014101240α2 = 1800 + .570218023500,55.(D1+D2)+h ≤A≤2(D1+D2)

Khoảng cách nhỏ nhất , cần thiết để mắch đai

Amin = A – 0,015L , mm

Khoảng cách lớn nhất , cần thiết để tạo lưc căng

Amax = A + 0,03L , mm

7 Góc ôm theo cụng thức [5-3] trang 83Góc ôm thỏa mãn điều kiện α1 ≥1200

8 Xác định số đai Z cần thiết.

Chọn ứng suất căng ban đầu σ0 = 1,2 N/mm2(bảng 5-17 trang

95) và theo trị số D1 tra bảng 5-17 ta được ứng suất có ích

cho phép [σp]o N/mm2STTH : NGUYỄN HẢI SỨ -MSSV: 2113040051Trang9ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD : NGUYỄN HOÀNG VŨCác hiệu số :1,71,74Ct ( tra bảng 5-6 ) trang 890,90,9Cα( tra bảng 5-18) trang 950,920,86Cv(tra bảng 5-19) trang 95111,750,74421362516;1020;12,514721050772097165549437Số đai tính theo công thức : (5-22) trang 95 sách thiết kế

chi tiết máy.

Z≥

Tính được z

Lấy số đai

9 Định kích thước của bánh đai

Chiều rộng bánh đai [ công thức (5-23) trang 96 và số liệu

trang 257 sách thiết kế chi tiết máy]

B = (Z – 1)t + 2s

Các kích thước t; S xem bảng 10-3 trang 257

Đường kính ngoài của bánh đai (5-24) trang 96

Bánh dẫn Dn1= D1+2.h0

Bánh bị dẫn Dn2= D2 + 2.h0

10 Tính lực căng ban đầu so

Lực căng ban đầu đối với mỗi đai

S0 = σ0. F (N) [công thức (5-25)] trang 96

Lực tác dụng lên trục

Rđ = 3S0Zsin (N ) [công thức (5-26)] trang 96Kết luận : Qua tính toán, so sánh các số liệu ta thấy kết cấu bộ truyền đai thang

loại A nhỏ gọn hơn bộ truyền đai loại Б, loại A đơn giản hơn, ít tốn kém hơn. Vì thế

ta chọn loại đai A.STTH : NGUYỄN HẢI SỨ -MSSV: 2113040051Trang10ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY2.GVHD : NGUYỄN HOÀNG VŨ

THÔNG SỐGIÁ TRỊBộ truyền đai loạiADiện tích tiết diện F (mm2)81Đường kính bánh đai nhỏ D1, (mm)140Đường kính bánh đai lớn D2, (mm)500Chiều dài đai L (mm)2120Khoảng cách trục A (mm)527Góc ôm α11410Số đai cần thiết Z2Chiều rộng bánh đai B (mm)36Đường kính ngoài cùng của bánh dẫn Dn1 (mm)147Bảng

thông

số

bánh

đaiĐường kính ngoài cùng của bánh bị dẫn Dn2

(mm)507Lực căng ban đầu S0 (N)97Lực tác dụng lên trục Rđ (N)549STTH : NGUYỄN HẢI SỨ -MSSV: 2113040051Trang11ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD : NGUYỄN HOÀNG VŨHình vẽ sơ bộ bánh đaiII.THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

Các thông số đầu vào:

Momemt xoắn trên trục I: T1= 38200 N.mm

Công suất trên trục: N1= 1,2 kw

Số vòng quay trục I: n1= 300 v/ph

Số vòng quay trục II: n2 = 83 v/ph

Tỷ số truyền: i = 3,6

1. Chọn vật liệu chế tạo bánh răngTra bảng [3.6] tr 39 ta có:

Bánh lớn chọn thép đúc 45 thường hóaSTTH : NGUYỄN HẢI SỨ -MSSV: 2113040051Trang12ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD : NGUYỄN HOÀNG VŨBánh nhỏ chọn thép 50 thường hóa

Cơ tính của thép đúc 45 thường hóa tra bảng 3.8 tr 40

Chọn đường kính phôi: 300÷500 mm

σbk= 560 N/mm2, σch= 280 N/mm2, HB= 170

Cơ tính của thép 50 thường hóa tra bảng 3.8 tr 40

Chọn đường kính phôi dưới < 100 mm

σb2= 620 N/mm2, σch1= 320 N/mm2, HB= 210

2. Định ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép

a. Ứng suất tiếp xúc cho phépSố chu kỳ làm việc của bánh lớn

N2= 60.u.n2.T( Công thức 3.3) tr 42Tróng đó:

n2 – là số vòng quay trong mọt phút của bánh răng lớn

Tổng số thời gian làm việc:T=3,5.300.8.2 = 16800

u là số lần ăn khớp của một răng khi bánh răng quay được một vòng

Vậy ta có: N2= 60.u.n2.TSTTH : NGUYỄN HẢI SỨ -MSSV: 2113040051Trang13ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD : NGUYỄN HOÀNG VŨ= 60.1.83.16800 = 8,36.107> N0=107

Do vậy hệ số chu kỳ ứng suất tiếp xúc: K’N=1

Tra bảng 3.9 tr 43 ta có ứng suất tiếp xúc cho phép

Bánh lớn: [σ]tx2=2,6.HB = 2,6.170 = 442 N/mm2

Bánh nhỏ: [σ]tx2=2,6.HB = 2,6.210 = 546 N/mm2

b. Ứng suất uốn cho phépSố chu kỳ làm việc của bánh nhỏ và bánh lớn đều nhỏ hơn N0=5.106 cho nên lấy hệ

số chu kỳ ứng suất uốn K”N=1

Tính ứng suất uốn cho phép theo công thức

[σ]u = (N/mm2)( Công thức 3.6) tr 42Trong đó:

σ-1 :Là giới hạn mỏi của vật liệu

n: Hệ số an toàn

Kσ: hệ số tập chung ứng suất

K”N : Hệ số chu kỳ ứng suất uốn K”N =1

Bánh răng nhỏ:STTH : NGUYỄN HẢI SỨ -MSSV: 2113040051Trang14ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD : NGUYỄN HOÀNG VŨHệ số an toàn của bánh răng nhỏ (thép rèn) n = 1,5

Hệ số tập trung ứng suất Kσ =1,8

Giới hạn mỏi của thép 50 : σ-1= (0,4 ÷ 0,45).σbk = 0,4.620 = 248 (N/mm2)

Ứng suất uốn cho phép của bánh răng nhỏ:

[σ]u1= = = 91,85(N/mm2)

Bánh răng lớn:

Hệ số an toàn của bánh răng lớn (thép đúc) n = 1,8

Hệ số tập trung ứng suất Kσ= 1,8

Giới hạn mỏi của thép 45 : σ-1= (0,4 ÷ 0,45).σbk = 0,4.560 = 224 N/mm2

Ứng suất uốn cho phép của bánh răng lớn :

[σ]u2= = .1 = 69,13 (N/mm2)

3. Chọn sơ bộ hệ số tải trọng KCó thể chọn K = (1,3: 1,5) Ta chọn K = 1,3

4. Chọn hệ số chiều rộng bánh răngψL = = 0,3

5. Xác định chiều dài nón LL ≥ . (mm) (Công thức 3.11) tr 45

L ≥ . = 132,32( mm)

6. Tính vận tốc vòng chọn cấp chính xác chế tạo bánh răngv = = (m/s) ( Công thức 3.18) tr 46

= ≈ 0,94 (m/s)

Với v≈ 2 (m/s) chọn cấp chính xác 9 ( bảng 3-11) tr 45

7. Định chính xác hệ số tải trọng K và chiều dài nón LHệ số tải trọng K được xác định theo công thức:

K = Ktt.Kđ(Công thức 3.19) tr 47Ktt Hệ số tập trung tải trọng : Ktt=1( bảng 3.12) tr 47

Kđ Hệ số tải trọng động: Kđ=1,45(bảng 3.13) tr 48STTH : NGUYỄN HẢI SỨ -MSSV: 2113040051Trang15ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD : NGUYỄN HOÀNG VŨVậy hệ số tải trọng: K = 1.1,45 = 1,45

Khác với dự đoán ở trên là 1,3

Tính lại chiều dài nón:

L= Lsb. (mm)(Công thức 3- 21 tr 49)= 132,32. =137,22( mm)

8. Xác định môđun và số răng, chiều rộng bánh răng.Môđun: ms=(0,02÷0,03)L(mm)(Công thức 3- 23 tr 49)= (0,02:0,03). 137,22

Lấy ms = 0,02.L = 0,02.137,22 = 2,7444

Lấy ms= 3(mm)(bảng 3-1 tr34)

Số răng bánh dẫn

Z1 =(Công thức 3- 25 tr 49)Z1 = = 24,48 Lấy Z1 = 24 răng

Ta có:

Z2 = i.Z1(Công thức 3- 27 tr 49)= 3,6.24 = 86,4 răng Lấy Z2 = 86 răng

Tính chính xác chiều dài nón

L = 0,5.ms. (mm) bảng 3.5 tr 37

= 0,5.3. = 133,92 (mm)

Chiều dài răng theo công thức trang 44

b =ψ L.L = 0,3.133,92 = 40,175 mm. Lấy b = 40 mm

Môđun trung bình

Mtb = ms. (mm) bảng 3.5 tr 37

=3. =2,55 mm

9. Kiểm nghiệm sức bền uốn của bánh răngGóc mặt nón lăn bánh răng nhỏSTTH : NGUYỄN HẢI SỨ -MSSV: 2113040051Trang16ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD : NGUYỄN HOÀNG VŨtan= (bảng 3-5) tr 37

= = 0.27

Suy ra: φ1 = 160

Số răng tương đương cưa bánh nhỏ

Ztd1 =(Công thức 3- 38 tr 52)= = = 25

Góc mặt nón lăn bánh lớn

tan= i = 3,6(bảng 3-5) tr 37Suy ra: φ2 = 740

Số răng tương đương của bánh lớn

Ztd2 =(Công thức 3- 38 tr 52)= = 312

Theo bảng 3.18 tr 52 và số răng tương đương tìm được thì hệ số dạng răng

Bánh nhỏ : y1 = 0,429Bánh lớn : y2 = 0,517Ứng suất uốn tại chân răng bánh nhỏ

σu1 = ≤ [σ]u (N/mm2)(Công thức 3- 35 tr 51)= = 48,66 N/mm2 < [σ]u1= 91,85 N/mm2

Ứng suất uốn tại chân răng bánh lớn

σu2 =σu1. (N/mm2)(Công thức 3- 40 tr 52)=48,66. = 40,37N/mm2< [σ]u2= 69,13 N/mm2

10. Kiểm nghiệm sức bền của răng khi chịu quá tải đột ngộtỨng suất tiếp xúc cho phép khi quá tải

[σ]txqt = 2,5.[σ]Notx ( Công thức 3.43 tr 53)

Bánh nhỏ:[σ]txqt1 =2,5.546 =1365 N/mm2

Bánh lớn: [σ]txqt2= 2,5.442 =1105 N/mm2

Ứng suất uốn cho phép: [σ]uqt= 0,8.σch ( Công thức 3.46 tr 53)

Bánh nhỏ: [σ]uqt1 =0,8.320= 256 N/mm2STTH : NGUYỄN HẢI SỨ -MSSV: 2113040051Trang17ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD : NGUYỄN HOÀNG VŨBánh lớn: [σ]uqt2 =0,8.280 = 224 N/mm2

Chỉ cần kiểm nghiệm sức bền tiếp xúc đối với bánh lớn có [σ]txqt nhỏ hơn.

[σ]txqt = . ≤[σ]txqt2 = 1105 N/mm2 ( Ct 3.15 tr 45)

== 199,68 ≤ [σ]txqt2=1105 N/mm2Kiểm nghiệm sức bền uốn

σuqt=σ.Kqt ≤ [σ]txqt ( Cthức 3.42 tr 53)

Với Kqt hệ số quá tải lấy Kqt= 2

Bánh nhỏ: [σ]txqt1= σu1.Kqt

= 48,66.2= 97,32 N/mm2<[σ]txqt1 =256 N/mm2

Bánh lớn: [σ]txqt2= σu2.Kqt

= 40,37.2 = 80,74 N/mm2<[σ]uqt1=224 ( N/mm2)

11. Các thống số hình học chủ yếu của bộ truyềnĐường kính vòng chia (vòng lăn)

Tra bảng công thức 3.5 trang 37

d1 = ms1.z1 = 3.24 =72 mm

d2 = ms2.z2 = 3.86 = 258 mm

Đường kính vòng đỉnh

Tra bảng công thức 3.5 tr 37

De1 = ms( z1 + 2cosφ1) =3.(24 + 2.cos16o) = 78 mm

De2 = ms( z2 + 2cosφ2) = 3.(86 + 2.cos74o) = 260 mm

Đường kính trung bình

Tra bảng công thức 3.5 tr 37

dtb1 = d1.(1 –) = 72.(1 – ) = 61mm

dtb2 = d2.(1 – )) = 258.(1 –) = 219 mm

Đường kính vòng chân( sách vẽ kỹ thuật- Trần Hữu Quế- tr 156)

dc1= m. ( z1- 2,4cos1) =3. (24- 2.4. cos160) = 65 mmSTTH : NGUYỄN HẢI SỨ -MSSV: 2113040051Trang18ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD : NGUYỄN HOÀNG VŨdc2= m. ( z2- 2,4cos2)= 3. (86- 2.4. cos740)= 256 mm

Góc chân răng: ( Công thức bang 3-5 trang 37 )

γ1 =γ2 =γ= arctan = arctan =1036’14’’∆ =∆

12= ∆ = arctagm

Ls= arctag3

=

133,921016’59’’Góc đầu răng :

(Công thức bang 3-5 trang 37 )

Góc mặt nón chân răng: (Công thức bang 3-5 trang 37 )ϕ =ϕ

i11ϕ =ϕ

i2−γ= 16o – 2o = 14o

2−γ= 74o -2o = 72oGóc mặt nón đĩnh răng : (Công thức bang 3-5 trang 37 )ϕ =ϕϕ+∆e11e2=ϕ + ∆

2= 16o + 1o = 17o

= 74o + 1o = 75012. Tính lực tác dụngSử dụng công thức 3.51 tr 54 ta cóa. Đối với bánh nhỏ:Lực vòng: P1 = = = 1248 N

Lực hướng tâm: Pr1 =P1.tanα.cosφ1 =1248.tan20o.cos16o = 436N.

Lực dọc trục: Pa1 = P1.tanα.sinφ1= 1248.tag20o.sin16o= 125 N

b. Đối với bánh lớnLực vòng: P2 = P1 = 1248NLực hướng tâm: Pr2= Pa1 = 125NLực dọc trục: Pa2 = Pr1 = 436 N13.Bảng thông số của bánh răng

Tên thông sốSTTH : NGUYỄN HẢI SỨ -MSSV: 2113040051Bánh

nhỏBánh lớnTrang19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN NGOÀI VÀ HỘP GẢM TỐC

Tải bản đầy đủ ngay(51 tr)

×