Tải bản đầy đủ
Kỹ thuật mổ nội soi

Kỹ thuật mổ nội soi

Tải bản đầy đủ

TAPP
( TransAbdominal PrePeritoneal)

TEP (Total Extra-Peritoneal)

Mổ nội soi
Ưu điểm

• Phục hồi nhanh.
• Giảm đau trong vòng vài ngày.
• Ít biến chứng sau mổ: nhiễm trùng, chảy

Nhược điềm

máu

• Thời gian mổ kéo dài.
• Vô cảm phức tạp.
• Biến chứng: seroma
• Cần phẫu thuật viên có kinh nghiệm cao;

• Ít nguy cơ đau bẹn mạn tính.

đào tạo khó khăn hơn.