Tải bản đầy đủ
A. Dùng mô tự thân

A. Dùng mô tự thân

Tải bản đầy đủ

Kỹ thuật Bassini

Kĩ thuật Shouldice

B. Dùng mảnh ghép nhân tạo

• Ưu điểm:
-

Không gây căng

-

> ít đau, phục hồi nhanh

-

> lành sẹo tốt, ít tái phát

-

Tạo lớp cân mới rất chắc

• Nhược điểm:
-

Giá thành đắt

-

Đòi hỏi vô trùng tốt

1. Mổ mở: Kỹ thuật Lichtenstein