Tải bản đầy đủ
Rối loạn hô hấp.

Rối loạn hô hấp.

Tải bản đầy đủ

2.1.2. Rối loạn thông khí do khí thở.
* Nguyờn nhõn
- Tỷ lệ khí o2 giảm , tỷ lệ khí Co2 tăng
-Giảm áp lưc riêng phần của khí thở
- Giảm thể tích khí thở: nơi chật hẹp, không thông
gió thoáng khí, nơi đông người.

2.1. Rối loạn quá trình thông khí
Do khí thở

độ cao

0m
2000 m
4000 m
10.000 m

P
P riêng phần
(mmHg)
khí quyển
(mmHg)
O2
CO2

760
600
450
150

159
126
94
31,4

0,3
0,24
0,18
0,006

H9. Bệnh lên cao

2.1. Rối loạn quá trình thông khí
Không khí tù hãm ngạt
Hình 10,11. Ngạt thở

*Bệnh lý.
Ngạt :
L hin tng tc nghn hon ton ng
lu thụng khớ gõy thiu O2, ng CO2 mỏu,
dn ti suy sp chc nng ton b c th v
cht nu khụng kp thi cú bin phỏp cp
cu hp lý.

* Nguyờn nhõn gõy ngt : do khụng khớ th
khụng thay i ( ngt trong phũng kớn, sp
hm ), do tc nghn hon ton ng lu
thụng khớ, phự n thanh qun, do ph nang b
trn ngp nc: cht ui, phự phi cp
* Din bin ca ngt : thng qua 3 giai on

2.1. Rối loạn quá trình thông khí

1

2

3

Hình 13. Diễn biến của ngạt thực nghiệm
1. hưng phấn 2. ức chế 3. suy sụp

*Hu qu: thiu O2 trm trng v ng CO2
mỏu gõy c ch cỏc trung tõm thn kinh v
vn mch.
*Trong cp cu ngt: loi b cỏc nguyờn nhõn
gõy chng ngi ng hụ hp, lm hụ hp
nhõn to hoc thi ngt loi thi CO2 cung
cp O2 .Bệnh lên cao.
Khi lên cao, tỷ lệ % các chất khí trong không khí
thở không thay đổi, nhưng áp suất khí quyển lại
giảm dần theo độ cao (càng lên cao thì không
khí càng loãng) làm cho ỏp lc riờng phn (tớch
s ca % khớ ú trong khớ th v ỏp sut khớ
quyn) ca tng khớ gim.

3. Thăm dò chức năng hô hấp ngoài
Thăm dò chức năng khuếch tán

Hình 8. Quá trình khuếch tán khi

2.1. Rối loạn quá trình thông khí
Do khí thở

độ cao

0m
2000 m
4000 m
10.000 m

P
P riêng phần
(mmHg)
khí quyển
(mmHg)
O2
CO2

760
600
450
150

159
126
94
31,4

0,3
0,24
0,18
0,006

H9. Bệnh lên cao

*Đặc điểm bệnh lên cao: oxy và Co2 trong máu đều
giảm (khác với ngạt và nhiều bệnh phổi khác: o2
máu giảm, Co2 máu tăng).
* Tình trạng bệnh phụ thuộc vào: trạng thái thần
kinh, độ cao, tình trạng có hay không có hoạt
động cơ bắp.