Tải bản đầy đủ
* Thời kỳ kinh doanh (Khai thác) : - Là thời gian từ khi khai thác cho đến khi thanh lý ( từ lúc bắt đầu cạo mủ cho đến khi đốn hạ cây), kéo dài từ 25 đến 30năm (20 năm/2004) - Trong thời kỳ kinh doanh, cây vẫn tiếp tục tăng trưởng tuy có chậm hơn thời kỳ

* Thời kỳ kinh doanh (Khai thác) : - Là thời gian từ khi khai thác cho đến khi thanh lý ( từ lúc bắt đầu cạo mủ cho đến khi đốn hạ cây), kéo dài từ 25 đến 30năm (20 năm/2004) - Trong thời kỳ kinh doanh, cây vẫn tiếp tục tăng trưởng tuy có chậm hơn thời kỳ

Tải bản đầy đủ

*Chú ý về hình dáng thân cây có 2 lọai:
- Cây cao su hoang dại ở dạng cây thực sinh
có thân cây hình nón, trồng bằng hạt
- Cây ghép với thân cây hình trụ, có một
mối ghép (chân voi) đất và không sự khác
biệt về kích thước của thân cây, sự chênh
lệch số lượng ống mủ thấp

Thân cao 25 – 40 m

1. Rễ : Rễ cao su như các cây gỗ khác, có
hai loại rễ là rễ cọc và rễ bàng
I. 1. 1. Rễ cọc (rễ cái, rễ trụ) :
.
- Giúp cây chống đỗ ngã, đồng thời hút
nứơc và muối khoáng từ các lớp đất sâu.
- Rễ cọc phát triển rất sâu, nhất là khi
gặp đất có cấu trúc tốt : sâu trên 10m.

I1. 2. Rễ bàng (rễ hấp thụ) :
- Phát triển rất rộng.
- Phần lớn rễ bàng cây cao su nằm trong lớp
đất mặt:
:
+ 5-10% ở lớp đất sâu 0 – 7,5cm,
+ 80 – 85% số lượng rễ bàng tập trung ở lớp
đất sâu từ 0 – 30cm.
+ 10 – 15% số lượng rễ bàng tập trung ở lớp
đất sâu từ 30 – 40cm.

I. 2. Lá : Lá cao su là lá kép gồm 3 lá
chét
- Cuống lá có tuyến. mật, tuyến mật
chỉ chứa mật trong giai đoạn lá non
-Màu sắc, hình dáng, kích thước lá thay
đổi khác nhau giữa các giống cây
-Lá cao su tập trung lại thành từng tầng

LÁ, HOA, QUẢ CAO SU

- Sự hình thành tầng lá cao su gồm 4 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1 : chồi mầm đang ngủ (A).
+ Giai đoạn 2 : chồi mầm phát triển, vươn dài ra
thành một đoạn thân các lá non màu tím sậm (B).
+ Giai đoạn 3 : lá non có màu xanh nhạt, lá mọc rũ
(C).
+ Giai đoạn 4 : lá có màu xanh đậm , đạt được kích
thước cố đònh, lá xòe ngang ra. Giai đoạn này còn
gọi là giai đoạn lá ổn đònh (D).

- Cây cao su từ 3 tuổi trở lên hàng năm vào một thời
điểm tương đối cố đònh, toàn bộ tán lá vàng úa và
rụng trụi, sau đó cây tạo lại tán lá non, đó là giai
đoạn rụng lá sinh lý (bắt buột)
- còn gọi là rụng lá qua đông