Tải bản đầy đủ
CÁC LỒI CÂY CHO MỦ CAO SU:

CÁC LỒI CÂY CHO MỦ CAO SU:

Tải bản đầy đủ

CÁC LỒI CÂY CHO MỦ CAO
SU:
•Các lồi trong giống Hevea: 10 lồi
Hevea brasiliensis
Hevea benthamiana
Hevea camporum
Hevea guianensis
Hevea nitida
Hevea pauciflora
Hevea spruceana

Hevea camargoana
Hevea microphylla
Hevea rigidifolia

Vùng phân bố chi Hevea
Vùng phân bố lồi Hevea brasiliensis

Thân cao 25 – 40 m

Lòch sử phát triển:
- Năm 1736, Condamine đã phát hiện ra cây cao su

Các nhược điểm: Mủ không chòu được nhiệt độ quá
cao cũng như quá thấp, không chòu được lực nén và
lực ma sát mạnh.
- Năm 1838- 1844: ông Charles Goodyear và Thomas
Hancock đã phát minh ra phương pháp lưu hóa cao
và sản phẩm cao su này có nhiều ưu điểm so với mủ
tự nhiên (chòu nhiệt, lực ma sát, nén, đàn hồi)
- Năm 1876, Henry Wickham người đầu tiên đặt ra
vấn đề nên trồng trọt cây cao su

- Năm 1833, 22 cây cao su tại vườn thực vật Ceylon được
nhân trồng trên thế giới. Tại Malaysia vào năm 1892
trồng được 120 ha.
- Năm 1900- 1940: thời kỳ hòang kim của cây cao su, thể
hiện qua các số liệu như: năm 1900 thu được 4 tấn mủ
mà chủ yếu là mủ thu được từ những cây hoang dại,
1910 thu được 10.000 tấn, 1919: 400.000 tấn,
1940:1.417.000 tấn.