Tải bản đầy đủ - 39 (trang)
Bảng 3.10 Tỷ lệ bệnh khô vằn trên cây bắp

Bảng 3.10 Tỷ lệ bệnh khô vằn trên cây bắp

Tải bản đầy đủ - 39trang

Sâu bệnh hạiHình 3.4 Triệu trứng sâu đục thân trên lá bắpHình 3.6 Bệnh khô vằnHình 3.5 Triệu trứng sâu đục thân trên đọt nonHình 3.7 Côn trùng gây hại313.10 Hiệu quả kinh tếBảng 3.11 Ảnh hưởng của giống và khoảng cách trồng đến hiệu quả kinh tế của cây ngôKhoảng cách trồngNăng suất thực thu

GiốngDoanh thuTổng chi (đồng/ha)cây/haTSLN

Lợi nhuận (đồng/ha)(tấn/ha)(đồng/ha)(%)50 x 20 cmCP88839.208.00058,358.300.00019.092.00032,750 x 20 cmNK732838.721.00056,256.200.00017.479.00031,150 x 20 cmNK6738.860.00037,437.400.000-1.460.000-3,960 x 20 cmNK6738.308.32236,636.600.000-1.708.322-4.760 x 20 cmNK732838.192.85058,158.100.00019.907.15034,360 x 20 cmCP88838.594.40050,750.700.00012.105.60023,970 x 20 cmNK732837.814.85051,351.300.00013.485.15026,370 x 20 cmCP88838.157.80051,751.700.00013.542.20026,270 x 20 cmNK6737.914.26734,134.100.000-3.814.267-11,2

Giá bán: 1.000 đ/kgIV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ4.1 Kết luậṉCả hai giống NK7328 và CP888 đều sinh trưởng và phát triển tốt trên nền đất phèn, riêng giống NK67 có sức

sinh trưởng kém.̱Giống NK7328 được trồng ở khoảng cách 60 x 20 cm có khả năng sinh trưởng tốt nhất với:+

+

+

+

+

+

+Chiều cao cây đạt 201,1 cm.

2

2

Chỉ số diện tích lá là 5,0 m lá/m đất.

Đường kính gốc lớn đạt 2,6 cm.

Đường kính trái đạt 4,7 cm.

Chiều dài trái đạt 23,77 cm.

Năng suất thực thu cao 58,1 tấn/ha.

Hiệu quả kinh tế cao nhất (19.092.000 đ/vụ/ha).344.2 Đề nghị̱Cần tiếp tục tiến hành trồng và khảo nghiệm 2 giống NK7328 và CP888 ở nhiều vụ và trên các loại đất khác̱nhau để từ đó đánh giá chính xác khả năng chống chịu cũng như tính ổn định về năng suất.Đồng thời cần tiến hành thêm khảo nghiệm về mức phân và phân tích thành phần dinh dưỡng trong thân lá

để bắp sinh khối đạt được chất lượng cao phục vụ chăn nuôi bò sữa.35Một số hình ảnh trong thời gian thực hiện đề tàiHình 1 Giống CP888 trồng ở khoảng cách

50 x 20cmHình 2 Giống NK7328 trồng ở khoảng cáchHình 3 Giống NK67 trồng ở khoảng cách60 x 20cm70 x 20cm36Một số hình ảnh trong thời gian thực hiện đề tàiHình 4 Triệu trứng nhiễm phèn37Một số hình ảnh trong thời gian thực hiện đề tàiHình 5 Tủ sấyHình 6 Cân khối lượng chất khô sau sấy38XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.10 Tỷ lệ bệnh khô vằn trên cây bắp

Tải bản đầy đủ ngay(39 tr)

×