Tải bản đầy đủ
IV. NGƯỜI HIỆN ĐẠI VÀ SỰ TIẾN HÓA VĂN HÓA

IV. NGƯỜI HIỆN ĐẠI VÀ SỰ TIẾN HÓA VĂN HÓA

Tải bản đầy đủ

Vượt đích môn Sinh học – Tập 1 (LT6.4)

Th.s Tô Nguyên Cương

2. Vai trò của các nhân tố sinh học và các nhân tố xã hội
a. Các nhân tố sinh học: Đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn vượn người hóa thạch.
Những biến đổi trên cơ thể các dạng vượn người hóa thạch là kết quả sự tích lũy các đột
biến và biến dị tổ hợp dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
b. Các nhân tố xã hội: Có vai trò chủ đạo từ giai đoạn người tối cổ trở đi.
Các nhân tố này chi phối sự hình thành nhiều đặc điểm trên cơ thể người khác với động
vật. Lao động có mục đích đã quyết định hướng tiến hóa của họ người.
3. Kết quả: Xuất hiện tiến hoá văn hoá: Là quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi không
có sự biến đổi về gene.
- Xã hội ngày càng phát triển: Từ chỉ biết sử dụng những công cụ bằng đá thô sơ để tự vệ
và săn bắt thú rừng đến việc sử dụng lửa để nấu chín thức ăn cũng như xua đuổi vật dữ;
từ chỗ ở trần lang thang kiếm ăn đến biết tự tạo quần áo, lều trú ẩn; từ chỗ biết hợp tác
với nhau trong việc săn mồi và hái lượm chuyển dần sang trồng trọt và thuần dưỡng vật
nuôi và dần phát triển nghề nông. Cuối cùng là làng mạc, đô thị xuất hiện.
- Con người nhanh chóng trở thành loài thống trị trong tự nhiên, có ảnh hưởng nhiều đến
sự tiến hóa của các loài khác và có khả năng điều chỉnh chiều hướng tiến hóa của chính
mình.
Như vậy, quá trình tiến hóa xảy ra là từ tiến hóa sinh học sang tiến hóa xã hội, con người
ngày càng ít phụ thuộc vào thiên nhiên, kích thước cơ thể lớn hơn, tuổi thọ cao hơn.

 99. Loài người ngày nay có thể thể tiến hóa thành loài khác hay không? Tại sao?

YÊU CẦU CẦN ĐẠT SAU KHI HỌC XONG BÀI 18

1. Tại sao nói con người có nguồn gốc từ vượn người hóa thạch nguyên thủy?
2. Động lực nào đã giúp cho vượn người hóa thạch nguyên thủy tiến hóa thành người?
3. Cái nôi của loài người ở đâu? Hãy kể tên các dạng vượn người mà loài người đã tiến
hóa trải qua?

Youtube: Bé Nguyệt Channel

- 182 -

Vượt đích môn Sinh học – Tập 1 (LT6.4)

Th.s Tô Nguyên Cương

Hình 0.12: “Đừng chỉ đi qua cuộc đời này, hãy trưởng thành qua cuộc sống này”
- Eric Butterworth -

Youtube: Bé Nguyệt Channel

- 183 -

Vượt đích môn Sinh học – Tập 1 (LT6.4)

Th.s Tô Nguyên Cương

 100. Trình bày các luận điểm cơ bản của học thuyết tiến hóa?
 101. Sơ đồ hóa quá trình phát sinh, phát triển của sự sống theo cách của mình và mô tả
sơ đồ dưới đây:

Youtube: Bé Nguyệt Channel

- 184 -

Vượt đích môn Sinh học – Tập 1 (LT6.4)

Th.s Tô Nguyên Cương

Hình 0.13:

If you can’t get a miracle, become one.


(Nếu bạn không nhận được một phép màu, hãy trở thành phép màu đó)

Youtube: Bé Nguyệt Channel

- 185 -

Vượt đích môn Sinh học – Tập 1 (LT6.4)

-

Th.s Tô Nguyên Cương

Tại sao cần phải bảo vệ môi trường?
Tại sao sự phát triển của xã hội loài người cần đảm bảo bền vững?
Cần phải làm gì để đảm bảo sự phát triển bền vững hệ sinh thái trên trái đất?

A - KHÁI QUÁT

Sinh thái học: Là môn khoa học nghiên cứu điều kiện sống của sinh vật, những mối quan hệ
tương hỗ giữa các sinh vật cũng như giữa sinh vật với môi trường.
1. Môi trường và các nhân tố sinh thái.
2. Sinh thái học cá thể
3. Sinh thái học quần thể:
+ Các đặc trưng cơ bản.
+ Mối quan hệ giữa các cá thể.
+ Biến động số lượng cá thể của quần thể.
4. Sinh thái học quần xã:
+ Các đặc trưng cơ bản.
+ Mối quan hệ giữa các loài.
+ Tính chất ổn định tương đối của quần xã: Diễn thế sinh thái.
5. Sinh thái học hệ sinh thái:
+ Cấu trúc.
+ Trao đổi vật chất: Quần xã, hệ sinh thái.
+ Dòng vận chuyển năng lượng.
6. Sinh thái học sinh quyển
“Không khí ô nhiễm có thể giết chết nhiều cơ
thể sống trong đó có con người. Ô nhiễm
ozone có thể gây bệnh đường hô hấp, bệnh tim
mạch, viêm họng, đau ngực, tức thở. Ô nhiễm
nước gây ra xấp xỉ 14.000 cái chết mỗi ngày,
chủ yếu do ăn uống bằng nước bẩn chưa được
xử lý. Các chất hóa học và kim loại nặng
nhiễm trong thức ăn nước uống có thể gây ung
thư không thể chữa trị.”
Hình III. Sinh thái học giúp tạo một thế giới xanh(Nguồn:internet)

Youtube: Bé Nguyệt Channel

- 186 -

Vượt đích môn Sinh học – Tập 1 (LT6.4)

Th.s Tô Nguyên Cương

B – NỘI DUNG

 Môi trường là yếu tố không thể thiếu đối với sự tồn tại của sinh vật. Vậy
môi trường là gì, nó có những thuộc tính nào?

I. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
Môi trường tác động lên tổ chức sinh vật thông qua các Nhân tố sinh thái.
ĐĐ

Môi trường sống

Nhân tố sinh thái

Ví dụ
- Đất, nước, không khí, sinh vật.

Định

Là tất cả những gì bao quanh sinh

nghĩa

vật, các yếu tố vô sinh và hữu sinh có

Là những nhân tố có mối quan hệ mật thiết

tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự với nhau, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián
sinh sống, phát triển và sinh sản của tiếp lên cơ thể sinh vật.
sinh vật.
Phân
loại

- Môi trường trên cạn: Mặt đất và khí - Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh: Đất, nước,
quyển.

không khí, …

- Môi trường nước: Vùng nước lợ,
nước ngọt, nước mặn.
- Môi trường đất: Ở độ sâu khác nhau.

- Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh: Vi sinh
vật, động vật, thực vật.

-Môi trường sinh vật: Cộng sinh, kí
sinh, mối quan hệ với loài khác.

- Nhóm nhân tố sinh thái con người.

 102. Công thức hóa mối quan hệ giữa môi trường và các nhân tố sinh thái?

Hình 19.1. Các loại môi trường sống (Nguồn:internet)

Youtube: Bé Nguyệt Channel

- 187 -