Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 8. BIỆN PHÁP VÀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG

CHƯƠNG 8. BIỆN PHÁP VÀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Tải bản đầy đủ

Thuyết minh ĐATN

Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước khu vực đỉnh Bà Nà

8.1.Tổ chức thi công .
Thi công xây dựng công trình Nâng cấp cải tạo hệ thống cấp nước khu vực đỉnh Bà
Nà này chủ yếu là thi công bằng thủ công ; vì phạm vi xây dựng công trình nẳm trong
khu vực khu du lịch sinh thái Bà Nà Suối Mơ, hơn nữa tại khu vực này có địa hình dốc,
cây cối rậm rạp, công tác mở đường thi công vào rất khó khăn và phức tạp.
Vật tư, vật liệu, thiết bị lắp đặt cũng như thiết bị thi công đều phải vận chuyển bằng
thủ công từ đỉnh núi xuống công trình.
Điều kiện đường thi công rất khó khăn, chỉ vận chuyển đường bộ, đường đi có độ
dốc lớn >300. Do vậy, công việc tổ chức bố trí công việc thi công phải hợp lý mới đảm
bảo được quy trình kỹ thuật cũng như tiến độ thực hiện.
8.1.1. Mặt bằng và công trình phục vụ thi công.
Do đặc điểm tự nhiên và khí hậu thời tiết khu vực dự án, thời gian khởi công xây
dựng có thể bắt đầu từ tháng 5 ( sau lũ tiểu mãn ) đến cuối tháng 9. Do vậy công tác triển
khai thi công cần quy theo các hạng mục.
Đường vận chuyển vật tư thiết bị đến chân công trình có thể dựa vào đường cáp treo
hoặc đường hành lang của tuyến cáp treo và đi ngược từ đỉnh Bà Nà xuống công trình.
Có thể kết hợp giữa thi công cơ giới và thi công thủ công nhẳm đảm bảo tiến độ và
hạ giá thành, các điểm thi công công trình phải được xem xét kỹ và có ý kiến của lãnh
đạo khu du lịch Bà Nà- Suối Mơ thì mới bố trí đường thi công vào công trìnhg.
Công tác bố trí kho bãi, lán trại…phải bố trí hợp lý và thuận lợi nhất. Tại mỗi hạng
mục công trình nên bố trí bãi tập kết vật liệu cát, đá…hợp lý.
8.1.2. Nguồn vật liệu xây dựng.
Các loại vật liệu như cát, đá, gạch, sắt thép, xi măng…đều mua từ Đà Nẵng và vận
chuyển lên đỉnh Bà Nà ; từ đó bố trí bãi tập kết vật liệu cát đá…hợp lý.
8.2. Yêu cầu kỹ thuật thi công .
8.2.1.Côn g tác dẫn dòng thi công đập tràn.
- Dòng chảy suối chính từ tháng 1 đến tháng 9 với lưu lượng thiết kế dẫn dòng thi công
tần suất P=100% tại khu vực như sau : PQ10%(tiều mãn)=9,67m3/s.
 Giai đoạn 1: Dẫn dòng qua bên tả suối chính
- Đắp đê quay ngăn nữa lòng suối bên hữu.
- Kết cấu để quây đắp bằng bao đất, bọc phía ngoài là lớp bạt nilon chống thấm ; cao
trình đỉnh đê quây +785,00m; bề rộng đỉnh đê B=0.8m ; hệ số mái m=0,5.
- Tiến hành đào hố móng và thi công đập tràn bên hữu từ cọc CĐ đến cọc C3A.
Trang 71

Thuyết minh ĐATN

Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước khu vực đỉnh Bà Nà

 Dẫn dòng qua cống xả D300.
- Chọn thời điểm dòng chảy tương đối cạn, thời tiết tốt, tiến hành đắp đê quây ngăn nữa
lòng suối bên tả còn lại, dòng chảy trên suối cho chảy qua cống xả D300 đã lắp đặt trong
thân cống bên hữu.
- Kết cấu đê quây đắp bằng bao đất, bọc phía ngoài bằng lớp bạt nilon chống thâm; cao
trình đỉnh đê quây +785,00m ; bể rộng đỉnh để quây B=0,8m; hệ số mãi m=0,5.
- Tiến hành đào hố móng và thi công phần đập tràn còn lại từ cọc C3A đến cọc C1.
Chú ý : Thời đoạn thi công đoạn đập còn lại phía bờ tả phải nhanh, tiến độ thi công từ 10
ngày đến 15 ngày ; vì cống D300 chỉ thoát với lưu lượng Q=0,24m 3/s, ứng với cột nước
dưới đỉnh Bà Nà đê quây +785,00m.
8.2.2. Công tác đào, đắp đất.
Trước khi thi công công trình để bảo đảm mặt bằng công trình, hố móng công trình
luôn ở trong tình trạng khô ráo. Nhà thầu phải xây dựng các hệ thống tiêu nước bề mặt và
nước ngầm. Nhà thầu thi công phải bố trí máy bơm tiêu nước hố móng liên tục để đảm
bảo hố móng khô ráo.
- Công tác đào đất : Khối lượng đào chủ yếu là đào hố móng công trình đập và các
nhà trạm. Tuy nhiên, nền công trình là đất cấp III và có nhiều đá lăng tảng ; Do vậy,
công tác đào hố móng phải cẩn thận, có biện pháp đảm bảo an toàn lao đông.
- Công tác đắp đất cần tuân theo quy trình đắp đất, thi công đắp đất nền bằng đầm
cóc như sau : đắp đất từng lớp một từ 20cm đến 30cm và được đầm chặt bảo đảm
độ chặt theo thiết kế, các vùng đất đắp có độ ẩm cao cần có giải pháp thoát nước và
giám sát kỹ thuật.
Công tác vận chuyên đất từ bãi vật liệu đến nơi đắp phải đảo bảo quy trình ; đào- vận
chuyển- đắp cho hợp lý.
Đất đao dư sau khi tận dụng đắp đất còn lại cần phải vận chuyển đến bãi theo quy định và
san ủi tạo mặt băng.
8.2.3 Công tác bê tông.
Bê tông cho công tác đổ tại chỗ phải đáp ứng cấp phối, nước trộn bê tông phải là
nước sạch đảm bảo không có tạp chất ăn mòn và phá hủy bê tông. Vữa bê tông không
được quá nhão và đổ trực tiếp liền khối. Trong trường hợp bê tông đổ tại chỗ trên một
băng dài, phải đổ tách thành từng khúc dài 5,0m có ngăn cách với nhau bằng bao tải tẩm
nhựa đường. Trong công tác đổ bê tông tại chỗ cần chú ý tới tiêu chí mỹ thuật công trình.

Trang 72

Thuyết minh ĐATN

Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước khu vực đỉnh Bà Nà

Để đảm bảo công trường làm việc thuận lợi đúng tiến độ, trong thời gian thi công
phần dưới nước cần thi công gấp rút và có phương pháp bảo quản để bê tông đạt cường
độ cho phép.
Thi công phần bê tông thủ công kết hợp máy thi công như máy trộn, máy đầm bàn,
đầm dùi (phải có máy dự phòng ).
8.3. Trình tự thi công.
8.3.1. Thi công đập tràn.
- Cắm tuyến xác định tim tuyến đập, cắm tiêu xác định phạm vi thi công.
- Đắp đê quây bên hữu suối để dẫn dòng suối chính chảy qua phía tả và đổ về phía hạ lưu.
- Tiến hành thi công đào hố móng đập tràn theo đúng đề án thiết kế.
- Sau khi đảm bảo yêu cầu về công tác đào hố móng theo đúng yêu cầu thiết kế, tiến hành
công tác đổ bê tông tràn phần bờ hữu.
- Tiến hành thi công phần đập tràn bên tả tương tự như phần bên hữu.
- Thi công khe nối giữa phần đập bên hữu và bên tả cần chú ý khớp nối PVC phải đúng
theo yêu cầu kỹ thuật và đồ án thiết kế.
- Quá trình thi công thường xuyên kiểm tra, chỉnh sữa, xử lý đảm bảo cho kết cấu theo
đúng đồ án thiết kế.
8.3.2. Thi công nhà trạm bơm chính.
- Cắm tiêu xác định phạm vi thi công, xác định tim công trình.
- Tiến hành thi công đào hố móng nhà trạm theo đúng thiết kế đề án.
- Sau khi đảm bảo yêu cầu về công tác đào hồ móng theo đúng thiết kế, tiến hành công
tác đổ bê tông phần móng, tưởng bể và san trên bể.
- Sau khi bê tông sàn đạt cường độ theo yêu cầu, tiến hành thi công nhà trên trạm và công
tác hoàn thiện.
- Quá trình thi công thường xuyên kiểm tra, chỉnh sữa, xử lý đảm bảo cho kết cấu theo
đúng đồ án thiết kế.
8.3.3. Thi công các nhà trạm trung gian.
Tiến hành thi công tương tự như thi công nhà trạm bơm chính.
8.3.4. Thi công lắp đặt máy bơm, đường ống bơm.
- Cắm tuyến xác định tim tuyến đường ống ; sau đó tiến hành thi công lắp đặt đường ống
bơm.
- Đường ống bơm được đặt trên các mố đỡ bê tông, khoảng cách các mố đỡ a=20,0m.

Trang 73

Thuyết minh ĐATN

Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước khu vực đỉnh Bà Nà

- Chú ý cac mối hàn phải đạt chất lượng; tại các vị trí côn, co, mối nối phải đảm bảo đúng
kích thước quy định, yêu cầu kỹ thuật.
- Trước khi lắp đặt máy bơm, công tác định vị các vị trí của bulông, vị trí bố trí van đóng
mở, van chống va phải chính xác.
8.4. Những điều cần lưu ý .
8.4.1. Quản lý chất lượng thi công.
Nhằm đảo bảo các yêu cầu kỹ thuật, đạt chất lượng và thẩm mỹ , cán bộ giám sát
phải có năng lực để thực hiện việc giám sát, quản lý chất lượng công trình trong suốt thời
gian thi công.
8.4.2. Bảo vệ môi trường và an toàn lao động.
Trong quá trình thi công việc bảo vệ môi trường là hết sức cần thiết. Yêu cầu đặt ra
là: phải bảo đảm vệ sinh khu vực xây dựng, lán trại thi công phải có nhà vệ sinh, không
vứt rác thải bữa bãi.
Phải bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và nước thi công trong khu vực thi công công trình.
Hạn chế mức thấp nhất bụi bặm và tiếng ồn do công trình nằm trong khu du lịch.
Vấn đề an toàn lao động phải nghiêm ngặt theo đúng quy trình về an toàn trong xây
dựng. Khu vực thi công nằm trong khu du lịch, xung quanh khu thi công cần có biển báo,
rào chắn bảo vệ.
8.4.3. Vật liệu phục vụ thi công.
- Vật liệu vận chuyển đến chân công trình chủ yếu dùng phương tiện đường bộ.
- Chọn khu vực trống và thuận lợi và gần vị trí hạng mục công trình làm nơi tập kết vật
liệu phục vụ cho thi công.
- Vật liệu dùng để thi công như : đá dăm, cát, đá hộc, được vận chuyển đến bãi tập kết và
xếp riêng cho từng loại để thuận tiện cho việc thi công.
- Đối với vật liệu xi măng, vải lọc, sắt thép…phải được che chắn bảo quản tốt không bị
ảnh hưởng do mưa nắng trước khi mang ra sử dụng.

Trang 74

Thuyết minh ĐATN

Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước khu vực đỉnh Bà Nà

CHƯƠNG 9. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG.

9.1. Các tác động có lợi .
- Khắc phục được tình trạng thiếu nước khô hạn. Sau khi có dự án chủ động được việc
cung cấp nước cho sinh hoạt và các hoạt động khác của khu vực Bà Nà một cách đầy
đủ và tốt nhất. Do đó việc thiếu nước vào mùa khô sẽ không còn tiếp diễn nữa.
- Việc xây dựng và nâng cấp cải tạo hệ thống cấp nước khu vực đỉnh Bà Nà tạo điều
kiện thuận lợi cho việc phát triền thêm nhiều loại hình du lịch khác nhau, đồng thời tạo
nếu khai thác tốt việc khai thác du lịch lòng hồ chứa đập dâng thì đây cũng cõ thể là địa
điểm du lịch mới hấp dẫn.
- Khi lòng hồ chứa nước dự án hoàn thành,sẽ là địa điểm cư trú của nhiều loài cá, động
vật khác, góp phần bảo vệ động vật khu vực rừng núi Bà Nà thêm đa dạng và phong
phú.
- Điều hòa phát triển tài nguyên đất, nước. Cân bằng nguồn nước mặt và nước ngầm,
làm thay đổi tính chất hóa học của đất theo hướng có lợi. Bên cạnh đó việc quan trọng
là chống xói mòn, lũ lụt phía chân của đỉnh Bà Nà.
9.2 Các tác động có hại .
- Do việc xây dựng hồ chứa nước và các trạm bơm sẽ ảnh hưởng đến môi trường du
lịch Bà Nà trong suốt quá trình thi công .
- Việc thi công cũng sẽ phải phá bỏ một số diện tích rừng phục vụ cho thi công và giao
thông đi lại phục vụ cho thi công.
- Việc xây dựng cũng sẽ phá vỡ sự điều hòa nước một cách tự nhiên từ trước đén nay,
đồng thời có thể gây nên việc thiếu nước cho vùng chân đỉnh Bà Nà.

Trang 75

Thuyết minh ĐATN

Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước khu vực đỉnh Bà Nà

CHƯƠNG 10. KIẾN NGHỊ &KẾT LUẬN.
Hồ sơ thiết kế nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước khu du lịch đỉnh Bà Nà phục vụ
nâng cấp nước sinh hoạt và tưới cây cho quần thể khu du lịch Bà Nà Suối Mơ do Liên
doanh Công ty Cổ phần TVXD & ĐT Trường Định & TT Nghiên cứu Tài Nguyên Nước
lập phù hợp với chủ trương đầu tư phê duyệt. Nội dung hồ sơ đầy đủ theo các quy định
hiện hành của Luật Xây dựng, các Nghị định, Quyết định của Nhà nước và các Bộ
Nghành liên quan đã ban hành.
Việc đầu tư xây dựng công trình này là hết sức cần thiết, cung cấp nước sạch bảo
đảo cho yêu cầu cho các khu du lịch thuộc Quần thể Khu du lịch Bà Nà Suối Mơ, nhằm
đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của du khách cũng như cán bộ, cán bộ
nhân viên phục vụ Khu du lịch.
Kính đề nghị các cơ quan chức năng sớm xem xét phê duyệt Hồ sơ Thiết kế để
nhanh chóng triển khai xây dựng công trình.
Xin cảm ơn và chào trân trọng !

Trang 76