Tải bản đầy đủ
Công ty TNHH ĐT Và Xây dựng thương mại anh thế

Công ty TNHH ĐT Và Xây dựng thương mại anh thế

Tải bản đầy đủ

 Công ty TNHH ĐT Và Xây dựng thương mại anh thế
 Địa chỉ : 15-100 TRần bình trọng -phường đông sơn –thành phố
thanh hoá
 Điện thoại : 0373– 934464
 Fax : 0373– 3849424.
 Được cấp giấy đăng ký kinh doanh số 0703000264.
 Tổng số vốn là 3.100.000.000đ.
 Hình thức sở hữu vốn là :số vốn này được đầu tư bằng nguồn vốn
chủ sở hữu của công ty.
 Trong đó vốn cố định 3.100.000.000đ.
 Với vốn tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh đến ngày
31/12/2009 là: 20.150.000.000đ.
 Các vốn lưu động khác là: 20.150.000.000đ.
 Luôn xác định thường xuyên trong quá trình sản xuất ở cả 3 khâu:
Dự trữ, sản xuất và lưu thông.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh.
Thi công xây lắp công nghiệp, Thi công xây lắp CT dân dụng, Công cộng,
Thi công XL Công trình thuỷ lợi, Thi công san lấp mặt bằng, Sản xuất gạch đỏ,
mua bán VLXD, Gia công các sản phẩm cơ khí, mộc...

Báo cáo thực tập

Page 28

 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH ĐT Và Xây dựng
thương mại anh thế
Công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh thế tiền thân là đội công trình công
nghiệp ban kiến thiết cơ bản. Được thành lập từ ngày 15/91987, với chức năng
nhiệm vụ là lập và chỉ đạo kế hoạch xây dựng cơ bản cho toàn ngành công nghiệp
tỉnh Thanh hoá
Sau 35 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều bước thăng trầm tháng 9
năm 1987 đội công trình công nghiệp – ban kiến thiết cơ bản được nâng cấp lên
thành công ty TNHH ĐT VÀ XDTM Anh thế, lấy ngày 15/9/1987 là ngày thành
lập của công ty. Trong thời gian này chức năng của công ty đơn thuần là XD các
công trình công nghiệp dân dụng và lắp đặt thiết bị SX công nghiệp trong các cơ
sở công nghiệp của tỉnh Thanh hoá
Cho đến năm 1990 cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công ty đã
mạnh dạn đổi mới cơ chế quảm lý và công nghệ trong xây dựng cơ bản, đầu tư
trang thiết bị thi công, giảm được lao động nặng nhọc cho người lao động và tạo
cho cán bộ công nhân viên trong công ty một đời sống mới ổn đinh hơn, tạo cho
công ty một vị thế mới trong ngành xây dựng CN nói riêng và nghành XD cơ bản
tỉnh nhà nói chung.
Trước đây trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, công ty được nhà nước
bao cấp và cung cấp thiết bị vật tư... các công trình xây dựng và lắp dặt do nhà
nước chỉ đạo giao kế hoạch, lỗ thì được cấp bù. Với cơ chế quản lý và kinh doanh
như vậy đã tạo cho công ty sự thụ động trong sản xuất kinh doanh, không chú ý
đến phát triển công ty. chính do nguyên nhân đó, khi chuyển sang cơ chế thị trường
ở thời kỳ đầu công ty đã gặp rất nhiều khó khăn do cơ sở vật chất nghèo nàn lạc
hậu, thiếu vốn đầu tư công nghệ cũ. Hơn nữa không dễ dàng gì thay đổi được tư
tưởng trong mỗi con người một đời sống bao cấp quá lâu.
Báo cáo thực tập

Page 29

Xuất phát từ thực tiễn khó khăn đó, công ty đã mạnh dạn cải tiến bộ máy
quản lý, tổ chức xắp xếp lại sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng xuất lao
động, chất lượng công trình , hạ giá thành công trình, đảm bảo đúng tiến độ, thời
gian thi công. Kết quả là được các chủ đầu tư rất hài lòng, nhiều công trình được
bộ xây dựng tặng huy chương vàng chất lượng cao của ngành xây dựng VN, là lá
cờ đầu của ngành xây dựng Nam Hà trước đây Thanh hoá ngày nay. Điều đặc biệt
công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh thế đã được tặng huy chương lao động hạng
nhì và các năm đều hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách.
Thực hiện chỉ thị số 20/CT – TT ngày 21/4 1998 của thủ tướng chính phủ về
việc xắp xếp và đổi mới các doanh nghiệp nhà nước thực hiện quyết định số
3212/2002/QĐ - UB của uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, cùng với 1 số đơn vị
trên địa bàn tỉnh, công ty TNHHĐT Và XDTM Anh thế đã tiến hành cổ phần hoá
với tên gọi chính thức từ ngày 05 / 03 / 2003
Công ty TNHH ĐT Và Xây dựng thương mại anh thế
 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Đơn vị tính: 1,000 VNĐ
Chỉ tiêu

Doanh thu

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

28.232.256

28.831.020

46.955.889

Lợi nhuận trước thuế

175.457

252.600

379.734

Lợi nhuận sau thuế

150.893

181.900

326.571

523

544

546

28.056.808

28.578.420

46.576.155

Số lao động bình quân
Tổng chi phí sản xuất

Báo cáo thực tập

Page 30

2.1.1.2Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của công Ty TNHH
ĐT Và Xây dựng thương mại anh thế
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý:

Tổng giám đốc

P.TGĐ Kỹ thuật

P.TGĐ Sản xuất

Phòng Kỹ thuật KSC

P.TGĐ Kỹ thuật

Phòng kế hoạch

Công trường

Bộ phận KCS
kiểm tra chất
lượng an toàn lao
động

Các tổ
BáoCác
cáo thtổ
ực tập mộc
nề
cốp pha

Cán bộ kỹ
thuật

Tổ cốt
thép

Bộ phận tiếp
liệu thủ kho

Tổ điện
Page
31
nước

Tổ mộc
hoàn
thiện

Cán bộ phụ trách
nhân lực, đời
sống, bảo vệ

Tổ
hoàn
thiện

LLLD
các cấu
kiện