Tải bản đầy đủ
Nhạc sĩ Phong Nhã

Nhạc sĩ Phong Nhã

Tải bản đầy đủ

Ai
yêu
Bác Hồ
thiếuhọc
niên
nhi thuật.
đồng
Giải
thưởng
HồChí
ChíMinh
Minhhơn
về Văn
nghệ
Cùng nhau ta đi lên
Kim Đồng
Đội ta lớn lên cùng đất nước
Nhanh bước nhanh nhi đồng
Làng em xanh tươi
Hành khúc Đội

* Ông được ghi nhận là nhạc sĩ của tuổi thơ vì đã sáng tác
những bài
hát là
giángười
trị cho
hátnhạc.
của trẻ em
* Ông
đãphong
viết sửtrào
Độica
bằng
ngay từ đầu CMT8.

♪ Bài hát ra đời vào cuối năm 1945
và được hát lần đầu tiên tại Phủ
Chủ tịch nhân ngày sinh nhật Bác
lần thứ 56 (19/5/1946)
♪ Bài hát nói lên tình cảm kính yêu
của thiếu niên nhi đồng Việt Nam
với Bác Hồ được tác giả khắc sâu
trong giai điệu và lời ca giản dị,
chân thành tha thiết. Hình ảnh Bác
Hồ sống mãi cùng non sông đất
nước ta.

L/O/G/O

Thank You!
www.themegallery.com