Tải bản đầy đủ
Yêu thương con là điều tốt nhưng thương con thái quá, không đúng cách sẽ là hại con,.Lớp tôi một số phụ huynh không nhận thức được tầm quan trọng của việc giúp trẻ sớm tự lập, có phụ huynh ngày nào cũng bế con từ cổng đặt tận vào ghế ngồi trong khi cháu r

Yêu thương con là điều tốt nhưng thương con thái quá, không đúng cách sẽ là hại con,.Lớp tôi một số phụ huynh không nhận thức được tầm quan trọng của việc giúp trẻ sớm tự lập, có phụ huynh ngày nào cũng bế con từ cổng đặt tận vào ghế ngồi trong khi cháu r

Tải bản đầy đủ