Tải bản đầy đủ
Lập kế hoạch lấy mẫu kiểm tra vi sinh các bề mặt tiếp xúc

Lập kế hoạch lấy mẫu kiểm tra vi sinh các bề mặt tiếp xúc

Tải bản đầy đủ

1

Vệ sinh nguồn nước: Chà rửa lưới
lọc, Chà rửa bể lọc, bể chứa

2

Nhà xưởng : Chà rửa xà, phòng
và nước pha chlorine, Lau kính,
cửa

4

Vệ sinh kho bảo quản nguyên liệu

5

Vệ sinh kho thành phẩm

6

Vệ sinh xung quanh xí nghiệp

7

Kiểm tra hố ga-diệt côn trùng

Ngày giám sát:

Ngày thẩm tra:

Người giám sát:

Người thẩm tra:

65

KẾT LUẬN
Thời gian được thực tập tại Công ty Cổ phần thương mại Shilena, tuy thời gian
không dài nhưng đã giúp em bổ sung và hiểu biết thêm về ngành học của mình. Công ty
đã có những đóng góp tích cực cho ngành thủy sản trong nước và ngoài nước thông qua
việc sản xuất các mặt hàng có chất lượng cao phục vụ cho người tiêu dùng và đem lại
nguồn lợi kinh tế cho đất nước. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục. Với hiểu
biết còn non kém, nhỏ nhoi của mình em xin phép được đóng góp một số ý kiến chân
thành nhất với quý công ty:
- Công ty nên thường xuyên có kế họach bổ sung kiến thức cho công nhân về các
chương trình vệ sinh SSOP, quy phạm sản xuất tốt (GMP) và quản lý chất lương theo
HACCP.
- Bố trí thêm bồn nhúng găng tay cho công nhân trước khi vào chế biến.
- Tại khu vực sơ chế cần bố trí một người chuyên nhặt nguyên liệu bị rơi xuống
nền.
Đó là những ý kiến em xin được đóng góp cùng công ty, nếu có gì sai sót mong
công ty bỏ qua cho. Em xin chân thành cảm ơn công ty đã tạo điều kiện tốt nhất cho em
thực tập trong thời gian vừa qua.
Và một lần nữa chúng em xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô và thầy Lâm Thế
Hải đã giúp em hoàn thành cuốn báo cáo này.

66

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Phạm Viết Nam(2014). Công nghệ chế biến lạnh đông thủy sản, Trường Đại
học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM.
[2] Phạm Viết Nam(2014). Thực hành công nghệ chế biến lạnh đông thủy sản,
Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM.
[3] Phạm Viết Nam(2013). Cuốn tài liệu haccp, Trường Đại học Công Nghiệp
Thực Phẩm TP.HCM.
[4] Lâm Thế Hải(2013), Nguyên liệu thủy sản và công nghệ sau thu hoạch, Trường
Đại học công nghiệp thực phẩm Tp Hồ Chí Minh.

67