Tải bản đầy đủ
Phân công thực hiện và giám sát

Phân công thực hiện và giám sát

Tải bản đầy đủ

- Điều hành chịu trách nhiệm tổ chức và duy trì việc thực hiện quy phạm này.
- Phòng Máy có nhiệm vụ vận hành tắt, mở và kiểm tra hoạt động của máy bơm
chlorine hàng ngày.
- Công nhân chịu trách nhiệm thực hiện quy phạm này.
- QC được phân công chịu trách nhiệm thực hiện quy phạm này.
- Phòng thí nghiệm kiểm tra dư lượng chlorine trong nước 1 ngày/lần và kết quả
kiểm tra được ghi trong bảng kiểm tra dư lượng chlorine hàng ngày, các biểu mẫu
kiểm tra vệ sinh.
- Hồ sơ được lưu giữ ít nhất 2 năm bao gồm:
+ Sơ đồ hệ thống cung cấp nước
+ Kế hoạch lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước
+ Kết quả phân tích mẫu nước
+ Báo cáo kiểm tra vệ sinh hồ nước
+ Báo cáo kiểm tra vệ sinh đường ống dẫn nước
+ Biểu mẫu kiểm tra nồng độ chlorine dư trong nước
NGƯỜI BIÊN SOẠN

TP.Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm 2017
NGƯỜI PHÊ DUYỆT

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SHILENA
Địa chỉ: 121/27 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí
Minh.
KẾ HOẠCH LẤY MẪU VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC NĂM 2015
Vị trí lấy mẫu

Tân suât lây mâu

Chỉ tiêu kiểm ừa

Đầu nguồn

Tháng 1,7

Vi sinh,hoá lý

Tháng 1,3,5,7,9,11

Vi sinh

Sau hệ thống xử lý

Tháng 1,7

Hoá lý

Bể trữ trung gian

Tháng 1,7

Vi sinh

Nước đá

Thángl ,3,5,7,9,11

Vi sinh

54

TỔNG SỐ VÒI NƯỚC TRONG PHÂN XƯỞNG:70 VÒI,PHÂN BỐ Ở 8
KHU VỰC(KÍ HIỆU:A,B,C,D,E,F,G,N
Tháng

Vị trí lấy mẫu

Chỉ tiêu kiểm tra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A1, B1, C1, D2, G1, N1
B1, C2, D1, E1, N2
B2, C3, D3, G2, N7, D8
B3, B12C4,D 4, F1, N3
A2, B10, C5, D2, G3, D5
B8, B15, C6, D1, A4, N4
A3, B3, B13, C7, D4, N5
B5, B16C8, D3, E3, G4
B6, B17, C9, D1, N8
B7, B14, C10, D2, F2, N9
B9, C11, D4, N1, N6, D6
A2, D3, B 17, F2, N10, D7

Vi sinh
Vi sinh
Vi sinh
Vi sinh
Vi sinh
Vi sinh
Vi sinh
Vi sinh
Vi sinh
Vi sinh
Vi sinh
Vi sinh

Ghi chú

Ngày giám sát:

Ngày thẩm tra:

Người giám sát:

Người thẩm tra:

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SHILENA
Địa chỉ: 121/27 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí
Minh.
BIỂU MẪU GIÁM SÁT NỒNG ĐỘ CHLORINE DƯ TRONG NƯỚC
Ngày

Thời điểm kiểm tra Vị trí kiểm tra

Nồng độ chlorine
(ppm)

Nhận xét và hành
động sữa chữa

Ngày giám sát:

Ngày thẩm tra:

Người giám sát:

Người thẩm tra:

55

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SHILENA
Địa chỉ: 121/27 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí
Minh.

QUY PHẠM VỆ SINH (SSOP)
SSOP SỐ 2: AN TOÀN NGUỒN NƯỚC ĐÁ
I. YÊU CẦU
Nước đá tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải đảm bảo an toàn vệ sinh theo tiêu
chuẩn 98/83/EC.
II. ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY
Công ty có trang bị 3 thiết bị sản xuất đá vảy công suất 10 tấn/ ngày. Nước sản
xuất nước đá là nước chế biến. Kho chứa đá vảy được làm bằng inox, có cửa kính, cách
nhiệt. Xẻng xúc đá, xe vận chuyển đá được làm bằng inox. Các dụng cụ xúc đá phải được
ngâm trong nước chlorine 100 ppm khi không sử dụng và trước khi sử dụng phải nhúng
qua nước thường.
Trường hợp trong ngày không đủ lượng đá vảy cung cấp cho sản xuất thì được
phép mua đá cây được sản xuất bên ngoài nơi đã được giám sát về điều kiện vệ sinh sản
xuất và kiểm tra vi sinh nguồn nước, nước đá để sử dụng. Đá cây chỉ được dùng cho công
đoạn bảo quản nguyên liệu và sơ chế lặt đầu.
III. CÁC THỦ TỤC CẦN TUÂN THỦ
1. Các yêu cầu đối với đá vảy
Không màu, không mùi lạ, không vị, không ngoại vật. Dư lượng chlorine trong đá:
≤ 1ppm.
a. Cách vận chuyển đá:
Đá được xúc bằng xẻng và vận chuyển bằng xe đẩy inox 4 bánh. Công nhân lấy đá
phải sử dụng cào, cào đá ra gần cửa sau đó dùng xẻng để xúc đá cho vào xe 4 bánh. Công
nhân không được vào kho để lấy đá.
b. Cách vệ sinh kho chứa đá:
Tần suất vệ sinh kho chứa đá vảy: 1 tuần/ 1 lần.
Vệ sinh kho đá vảy vào cuối ca sản xuất hoặc vào ngày chủ nhật xưởng nghỉ không
sản xuất.
56

Dùng xẻng xúc hết đá vảy trong kho vào xe chứa đá.
Công nhân vào làm vệ sinh kho đá phải mang ủng dành riêng cho kho đá. Phải lội
qua hồ nước nhúng ủng chlorine 100ppm trước khi vào làm vệ sinh kho đá.
Bước 1: Dùng bàn chải chà xà bông bên trong, ngoài kho. Bước 2: Dùng nước
thường dội lại.
Bước 3: Sau đó dùng nước chlorine 100ppm tráng lại thời gian tối đa 2 phút. Bước
4: Dùng nước sạch dội lại lần nữa.
Kiểm tra độ sạch của kho: Kết quả ghi vào biểu mẫu kiểm tra vệ sinh kho đá
FORMAT 78.
2. Các yêu cầu đối với đá cây
Đá cây phải đảm bảo các yêu cầu tương tự đá vảy.
Kiểm tra điều kiện xản xuất đá cây tại nơi sản xuất 3 tháng/ 1 lần.
a. Điều kiện vận chuyển, tiếp nhận đá cây:
Đá cây được vận chuyển đến xí nghiệp bằng xe lạnh. Khi tiếp nhận đá cây phải
kiểm tra ngoại vật trên đá. Yêu cầu đá phải sạch sẽ, không có ngoại vật như mạt sắt, phèn.
Đá cây được rửa bằng nước sạch khi chuyển vào xưởng. Đá cây được xếp gọn gang trên
pallet. Khi có nhu cầu sử dụng đá cây được xay bằng máy xay đá công nhân phải đeo
gang tay sạch để vận chuyển đá cây.
b. Cách vệ sinh máy xay đá:
Tần xuất làm vệ sinh máy xay đá: 2 lần/ ngày (đầu ca sáng và cuối ca). Máy xay đá
được làm vệ sinh vào đầu ca và cuối ca.
Bước 1: Tắt cầu dao điện.
Bước 2: Dùng khan, bàn chải và xà bông chà sạch từ trong ra ngoài, từ trên xuống
dưới. Bước 3: Dội lại bằng nước sạch.
Bước 4: Dội nước chlorine 100ppm để khử trùng trong 2 phút. Bước 5: Dội lại
bằng nước sạch.
3. Chú ý: Không xịt nước lên motor máyLập kế hoạch lấy mẫu kiểm tra đá vảy và đá cây
Xem bảng kế hoạch.
IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT
Điều hành chịu trách nhiệm tổ chức và duy trì việc thực hiện quy phạm này. Công
57