Tải bản đầy đủ
PHẦN 3. CÁCH TỔ CHỨC SẢN XUẤT

PHẦN 3. CÁCH TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Tải bản đầy đủ

3.1.3. Thời gian cuối ca
Thời gian cuối ca thường kết thúc vào lúc 16h30, công nhân phải dọn vệ sinh
sạch sẽ khu vực sản xuất:
- Bàn chế biến phải được rửa bằng chlorine 200ppm.
- Vệ sinh dụng cụ chứa đựng bằng chlorine.
- Vệ sinh nền nhà xưởng, nền khu vực chế biến bằng chlorine 200ppm
- Di chuyển phế liệu và rác thải ra khỏi nhà xưởng.
Ưu điểm:
- Hiệu suất làm việc được tăng cao.
- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Băng chuyền cấp đông được hoạt động liên tục.
Nhược điểm
- Công nhân làm việc lâu ngày sẽ dẫn đến các bệnh nghề nghiệp: viêm xoang, co dãn
tĩnh mạch….
 Kiến nghị
Công ty cần mở rộng nhà ăn, nhà nghĩ, do số lượng công nhân khá đông do quy
mô công ty ngày càng lớn.
Tìm nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định, đều đặn, làm cho quá trình sản xuất
được liên tục, không bị ngưng trệ
Ngày càng đa dạng hóa các mặt hàng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu người tiêu
dùng.
3.2. Bố trí và sắp xếp trang thiết bị của một dây chuyền sản xuất
3.2.1. Máng tiếp nhận nguyên liệu
Máng tiếp nhận nguyên liệu được bố trí ở khu nhập nguyên liệu gần khu vực sơ
chế để thuận tiện cho công đoạn sơ chế.
3.2.2. Máy sản xuất đá vảy
Máy sản xuất đá vảy được bố trí gần khu vực sơ chế, mạ băng để công nhân
lấy nước đá vảy được dễ dàng hơn.
3.2.3. Băng chuyền cấp đông
Băng chuyền cấp đông được bố trí ngay trung tâm nhà xưởng gần khu bao gói, bảo
38

quản.
3.2.4. Tủ chờ đông
Tủ chờ đông được bố trí gần tủ cấp đông để thuận tiện cho việc di chuyển bán
thành phẩm qua tủ cấp đông.

39

PHẦN 4. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
4.1. Xây dựng chương trình GMP cho từng công đoạn
Tiếp nhận nguyên liệu

GMP 1.1

Cân, rữa 1

GMP 1.2

Phân loại

GMP 1.3

Sơ chế

GMP 1.4

Rữa 2

GMP 1.5

Phân cở

GMP 1.6

Cắt mãnh

GMP 1.7

Rữa 3

GMP 1.8

Cân – xếp khuôn

GMP 1.9

Chờ đông

GMP 1.10

Cấp đông

GMP 1.11

Tách khuôn

GMP 1.12

Dò kim loại

GMP 1.13

Đóng gói

GMP 1.14

Bảo quản

GMP 1.15

40

Sơ đồ 4.1. Sơ đồ xây dựng GMP
Mẫu báo cáo chương trình GMP cho từng công đoạn.
ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SHILENA
Địa chỉ: 121/27 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí
Minh.

QUY PHẠM SẢN XUẤT (GMP)
Tên sản phẩm: Ghẹ cắt mảnh đông block GMP
Công đoạn tiếp nhận nguyên liệu
1. Quy trình
Nguyên liệu được vận chuyển từ vùng nuôi cho vào thùng chuyên dùng và vận
chuyển bằng xe đến khu tiếp nhận nguyên liệu của nhà máy sản xuất, tại khu tiếp nhận
QC kiểm tra giấy cam kết của nhà cung cấp nguyên liệu đáp ứng yêu cầu của công ty,
kiểm tra chất lượng cảm quan ( ghẹ còn sống, không có dấu hiệu bị bệnh), trọng lượng
ghẹ rồi chuyển vào công đoạn rửa 1. Thời gian tiếp nhận nguyên liệu tối đa 30 phút.
Trọng lượng ghẹ phải được 150 ÷ 400g/con.
2. Giải thích/lí do
Tiếp nhận nguyên liệu nhằm lựa chọn những nguyên liệu tốt đạt yêu cầu về chất
lượng, kích cỡ.
3. Các thủ tục cần tuân thủ
-

Xe vận chuyển phải là xe chuyên dùng, được duy trì trong tình trạng vệ sinh sạch sẽ.

-

Khu tiếp nhận nguyên liệu phải được duy trì trong tình trạng vệ sinh sạch sẽ
-

Không được phép tiến hành ở khu tiếp nhận nguyên liệu bất cứ hoạt động nào
khác ngoài hoạt động liên quan đến nguyên liệu.

-

Các QC và công nhân phải được trang bị bảo hộ lao động đúng quy cách và đảm
bảo vệ sinh sạch sẽ.

-

Dụng cụ phải được duy trì trong tình trạng vệ sinh sạch sẽ.

-

Thời gian tiếp nhận nguyên liệu tối đa 30 phút.

-

Trọng lượng ghẹ phải được 150 ÷ 400g/con

-

Kiểm tra giấy cam kết của nhà cung cấp nguyên liệu.
-

Nguyên liệu bị loại phải được chứa trong các thùng chứa riêng và phải nhanh
41