Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3. KHUYẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG ĐIỀU

CHƯƠNG 3. KHUYẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG ĐIỀU

Tải bản đầy đủ

Là một công ty mới hoạt đông trong lĩnh vực hàng may mặc trong thời gian
ngắn nên việc cạnh tranh với các doanh nghiệp khác về thị phần tiêu thụ trong nước là
hết sức khó khăn. Đặc biệt là sự cạnh tranh ấy sẽ trở lên gay gắt và cơ hội giành được
các đơn đặt hàng lớn, lâu dài của các doanh nghiệp Việt Nam trở lên khó khăn hơn khi
phải đối đầu với các doanh nghiệp trong nước chuyên sản xuất những mặt hàng tương
tự. Bởi lẽ họ có kinh nghiệm, trình độ trong quản lý sản xuất kinh doanh, có sức mạnh
tài chính nên giá thành sản phẩm của họ chắc chắn sẽ ở mức thấp, kết hợp với mẫu mã
sản phẩm đa dạng, phong phú nên sản phẩm của họ có sức cạnh tranh tốt.
Ví dụ như sản phẩm dệt may của Trung Quốc đã tràn ngập thị trường Việt Nam
với giá cả phù hợp với đại đa số thu nhập của người lao động, mẫu mã lại đa dạng để
người tiêu dùng có thể lựa chọn trong khi đó sản phẩm dệt may của nước ta đa số là giá
thành khá cao, mẫu mã còn đơn điệu nên khó có thể cạnh tranh được với hàng của
Trung Quốc. Trong tương lai, chắc chắn sự cạnh tranh này sẽ trở nên khốc liệt hơn khi
các doanh nghiệp may mặc được ra đời nhiều thêm không những ở Việt Nam mà còn ở
nước ngoài và nhu cầu chung thì tăng chậm hoặc chững lại, điều đó được xem như là
một quy luật tất yếu của nền kinh tế. Trước bối cảnh ấy, Công ty TNHH Hồng Điều đã
đưa ra phương hướng phát triển trong thời gian tới như sau:
- Tiếp tục đầu tư, cải tiến đổi mới máy móc thiết bị công nghiệp hiện đại, tạo cơ
sở vật chất vững chắc cho sự phát triển lâu dài.
- Công ty đặt ra nhiệm vụ phải thực hiện các hợp đồng xuất khẩu đúng thời hạn,
luôn coi trọng chữ “Tín” trong kinh doanh.
- Đẩy mạnh công tác thiết kế, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, nâng cao chất
lượng sản phẩm hơn nữa. Tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn ISO 9002 để hội nhập khu vực.
- Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực, không ngừng nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên của Công ty để họ có
đủ năng lực làm chủ máy móc thiết bị hiện đại và đủ năng lực để quản lý điều hành
hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện thị trường ngày càng biến động phức
tạp.
46

- Xây dựng hệ thống các kênh phân phối tiêu thụ, các đại lý bán hàng, mở rộng
và phát triển các mối quan hệ với các mối trung gian thương mại tạo thành cầu nối
vững chắc giữa sản xuất và tiêu dùng.
- Tạo đủ công ăn việc làm, cố gắng nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống vật
chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên, thực hiện đủ nghĩa vụ với Nhà nước, chấp
hành đầy đủ chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả xây dựng phương án tiết kiệm trong sản
xuất, hội tụ sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, phấn đấu hạ giá
thành sản phẩm để tạo điều kiên cho sản phẩm của Công ty hội nhập sâu rộng vào
trong thị trường thế giới.
3.2. Đề xuất và khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động phát triển nguồn nhân
lực
3.2.1. Cần hoàn thiện hơn công tác xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực
Nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn và hội nhập với quốc tế
nên kế hoạch sản xuất của công ty cũng phải thay đổi để có thể đáp ứng được sự phát
triển của nền kinh tế. Đồng thời, để đáp ứng được sự thay đổi của khoa học công nghệ
tiên tiến và nhu cầu ngày càng cao về điện của quốc gia thì còn nhiều vấn đề cần phải
làm để xác định đúng được nhu cầu đào tạo đó là cán bộ chuyên môn cần đánh giá lại
chất lượng nguồn nhân lực hiện tại của công ty, xem xét trong năm tới giai đoạn tới
nhu cầu của công ty về nguồn nhân lực, nguyện vọng nhu cầu của người lao động là
vấn đề cần quan tâm. Ngoài ra, phải so sánh trình độ hiện có của người lao động với
tiêu chuẩn thực hiện công việc để xác định ra khoảng cách tồn tại nguyên nhân có thể
do người lao động thiếu hụt về kiến thức kỹ năng đối với công việc thì công ty nên tổ
chức đào tạo. Nhu cầu đào tạo cần được tiến hành xác định trước khi xây dựng nên kế
hoạch đào tạo. Để thực hiện được tốt công tác trên thì bộ phận chuyên trách nhân lực
có thể thực hiện theo trình tự sau:

47

Thực hiện đánh giá lại về chất lượng nguồn nhân lực của công ty sau đó thống
kê trình độ của công nhân viên trong thời điểm hiện tại. Ta có thể thống kê trình độ của
công nhân viên theo bảng sau:
Bảng 3.2. Bảng thống kê trình độ công nhân viên khối cơ quan
TT
1

Họ và tên

Giới tính

Trình độ

Tuổi

Trình độ

chuyên môn Tiếng Anh
………… ………….. ………… …………… ………….

Trình độ
Tin học
………….

Bảng 3.3. Bảng thống kê trình độ của công nhân

TT Họ và tên

Giới
tính

Đơn vị
Tuổi

công

Trình độ

học vấn
tác
………… ……….. ……… ………. ………..

Trình độ

Cấp bậc

chuyên môn

công nhân

…………… …………..

Từ kết quả thu được về trình độ của công nhân viên kết hợp với kế hoạch sản
xuất kinh doanh bộ phận chuyên trách đào tạo đưa ra được nhu cầu cần của đào tạo sau
đó bộ phận chuyên trách xét tiếp đến nguyện vọng đào tạo của người lao động. Ta có
thể xây dựng phiếu xác định nhu cầu đào tạo của người lao động như sau:

48

Phiếu điều tra nhu cầu đào tạo
Công ty TNHH Hồng Điều
Phòng Tổ chức hành chính
-----------o0o----------PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU ĐÀO TẠO
Kính thưa anh/ chị !
Công ty TNHH Hồng Điều đang nỗ lực nâng cao công tác đào tạo của mình.
Hàng năm công ty thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo và bồi dưỡng cho công nhân
viên trong công ty. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo chúng tôi kính
mong anh/ chị bớt chút thời gian cung cấp chút thông tin cần thiết về nhu cầu đào tạo
của anh chị.
Rất chân thành cảm ơn anh/ chị!
Sau đây là hệ thống những câu hỏi kính mong anh (chị) đánh dấu (x) vào những
đáp án trả lời:
Câu 1: Xin anh/chị vui lòng cho biết một số thông tin sau:
1. Họ và tên:……………………………………………………………….
2. Tuổi

Dưới 30 tuổi

Từ 30-40 tuổi

Từ 40-50 tuổi

Trên 50 tuổi

3. Trình độ chuyên môn
Trên ĐH
ĐH/ CĐ
Trung cấp
Khác
4. Đơn vị công tác:………………………………………………................
……………………………………………………………………………..
5. Chức vụ…………………………………………………………………
49

…………………………………………………………………………….
Câu 2: Trong thời gian tới Anh/ chị có nhu cầu đào tạo không?
Rất cần
Tuỳ theo chương trình của công ty
Không có nhu cầu
Câu 3: Vì sao Anh/ chị có nhu cầu đào tạo?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 4: Anh chị có nhu cầu đào tạo về kiến thức gì?
Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn
Mở rộng chuyên môn.
Đào tạo về tin học
Đào tạo tiếng anh.
Câu 5: Anh/ chị có sẵn sàng chi trả một phần cho đào tạo không?
Luôn sẵn sàng
Không sẵn sàng
Câu 6: Anh chị mong muốn được đào tạo bằng phương pháp nào?
Chỉ dẫn công việc
Cử đến các trường ĐH

Đào tạo từ xa

Mở lớp cạnh DN

Luân chuyển CV

Hội nghị, hội thảo

Khác……………..

Câu 7: Theo Anh/ chị có nên tăng cường thêm các khoá đào tạo khác không?
Cần tăng cường thêm các khóa đào tạo
Bổ sung thêm một số chương trình cần thiết.
Không tăng cường giữ nguyên như năm trước.
Câu 8: Xin anh chị vui lòng đóng góp một số ý kiến về các chương trình đào tạo
của công ty?

50

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Rất chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của Anh/ chị!
Sau khi thu được kết quả của các phiếu điều tra thì bộ phận phụ trách sẽ dựa vào
đó để xác định đúng nhu cầu đào tạo của người lao động.
Bộ phận phụ trách đào tạo sẽ dựa trên những kết quả thu được từ bảng điều tra
trên và những đóng góp ý kiến của các bộ phận chức năng để xác định đúng nhu cầu
đào tạo của người lao động trong doanh nghiệp. Qua đó đưa ra được kế hoạch về nhu
cầu cho đào tạo.
3.2.2. Đưa ra được mục tiêu cụ thể rõ ràng
Mục tiêu càng chi tiết, cụ thể bao nhiêu thì việc thực hiện càng dễ dàng bấy
nhiêu. Như đã phân tích ở trên thì mục tiêu của công ty chỉ mới nêu ở dạng khái quát
và chưa được quan tâm thích đáng. Vì vậy, công ty cần đưa ra được mục tiêu cụ thể rõ
ràng hơn cho chương trình đào tạo và phát triển.
Ta có thể đưa ra mục tiêu của công ty trong những năm tới như sau:
Đối với chương trình đào tạo kiến thức mới về tin học cho người lao động thì
sau khi đào tạo xong thì họ phải sử dụng thành thạo máy tính, phải chạy được phần
mền máy tính như EMT, PSS/Ever2.6, phần mền Claxis ver 8.0…
Đối với đào tạo mới về tiếng anh chỉ đào tạo cho những người dưới 40 tuổi và
sau khi đào tạo thì người lao động có thể sử dụng được tiếng anh chuyên ngành…
3.2.3. Xác định đúng đối tượng đào tạo
Dù ta có bỏ nhiều công sức hay tiền của vào chương trình đào tạo đến đâu, giáo
viên giảng dạy có chuyên môn đào tạo cao nhưng nếu ta chọn sai đối tượng đào tạo thì
kết quả đào tạo cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Ở Công ty TNHH
Hồng Điều tuy đã xác định được đối tượng đào tạo tuy nhiên vẫn còn một số trường
hợp lựa chọn đối tượng chưa đúng, chưa đi sâu vào ngành nghề cần đào tạo.
Vì vậy, chúng ta có thể đưa ra một số giải pháp như sau:

51

 Cần xác định đúng đối tượng đào tạo và chọn lĩnh vực đào tạo phù hợp cho
người lao động.
 Cần chú ý đến tuổi tác, khả năng học tập và mong muốn đào tạo nâng cao
trình độ chuyên môn của người lao động.
 Có sự quan tâm hỗ trợ đến những người lao động có mong muốn được đào
tạo nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Việc xác định đối tượng đào tạo là rất quan trọng, trong quá trình phân tích tìm
hiểu công ty em xin đưa ra một số đối tượng cần đào tạo cho năm 2017 – 2018 như
sau:
Đào tạo ngắn hạn cho 100% số kỹ sư thuộc khối khảo sát và thiết kế.
3.2.4. Tiếp tục đầu tư hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật các phương tiện học tập
Công ty đã bỏ ra một khoản chi phí khá lớn cho công tác đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực. Để việc học của các học viên có thể dễ dàng hơn thì công ty nên đầu
tư thêm vào cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng hoàn thiện và hiện đại hơn.
-

Nên tạo điều kiện cho người lao động vừa học vừa thực hành bằng cách mua

sắm trang thiết bị như máy tính, máy thăm dò địa chất… cho học viên không thấy khó
khăn khi ra thực tế vì họ đã được tiếp cận trực tiếp với các thiết bị này trong quá trình
học tập.
-

Cần có sự kết hợp chặt chẽ hơn nữa giữa giảng viên đào tạo và công ty. Cần

cung cấp những thông tin về công ty, những mục tiêu, những kế hoạch sản xuất cho
giảng viên nhằm giúp họ có thể đưa ra những bài giảng gắn liền với thực tế của công
ty.
-

Mua sắm các trang thiết bị cần thiết cho việc giảng dạy và các tài liệu cho

học viên tìm hiều và học tập.
3.2.5. Đa dạng hóa các hính thức đào tạo
Hiện nay, công ty đã áp dụng khá nhiều phương pháp đào tạo và đã phát huy
được những điểm mạnh của nó. Tuy nhiên, nền kinh tế ngày càng phát triển hiện đại,
tiên tiến thì càng đòi hỏi sự mới lạ, năng động hơn ở phương pháp đào tạo. ta thấy hình
thức đào tạo chủ yếu của công ty hiện nay là kèm cặp tại nơi làm việc, mở lớp cạnh
52

công ty, mở lớp đào tạo ngắn hạn hoặc gửi đến các trường đào tạo. Các loại hình đào
tạo này đã áp dụng từ lâu, việc học của học viên không có gì đổi mới. Vì vậy, trong
thời gian tới cần ứng dụng thêm một số phương pháp mới như:
Phương pháp hội thảo: Phương pháp này nên áp dụng để đào tạo cho các cán bộ
cao cấp trong công ty. Ở phương pháp này, bộ phận chức năng sẽ tổ chức hội thảo,
thành phần tham gia bao gồm lãnh đạo cấp cao, các chuyên gia từ công ty,...là những
người có chuyên môn cao sẽ trao đổi với nhau những vấn đề liên quan đến công việc,
đến ngành nghề, đến các lĩnh vực khác.
3.2.6. Tăng cường đào tạo về tin học và ngoại ngữ cho người lao động
Cần đào tạo cho lực lượng lao động nâng cao hơn về trình độ tin học đặc biệt đối
với khối khảo sát và thiết kế. Trình độ tin học là rất cần thiết đối với khối khảo sát và
khối thiết kế, bởi vì những người làm công việc này thường làm việc trên máy tính do
vậy họ phải sử dụng thành thạo máy tính và các chương trình máy tính cần sử dụng
trong công việc.
Trình độ ngoại ngữ ngày càng cần thiết đối với tất cả các ngành nghề, đặc biệt
công ty liên kết với nhiều công ty nước ngoài và có xu hướng vươn rộng ra thế giới
nên trình độ ngoại ngữ ngày càng được coi trọng.
3.2.7. Tạo thêm động lực cho học viên được đào tạo
Đối với học viên được đào tạo phải tạo được động lực cho họ hăng hái học và
tạo thêm động lực cho họ phấn đấu tích cực làm việc hơn. Động lực cũng là một trong
những yếu tố rất quan trọng nhằm thúc đẩy khả năng học tập của học viên. Vì vậy cần
tiếp thêm động lực cho học viên để họ học tập tốt hơn, đạt kết quả cao và giảng viên
cũng cần phải tiếp thêm động lực nhằm làm tăng sự nhiệt tình giảng dạy của giảng
viên.
3.2.8. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đào tạo và sử dụng nó phù hợp hơn
Công ty có số lao động khá lớn do đó số lao động được đào tạo mỗi năm là khá
lớn và chi phí dành cho chương trình đào tạo mỗi năm cũng khá lớn tới 60 – 100 triệu
đồng từ ngân sách. Nhưng chi phí bồi dưỡng cho giáo viên giảng dạy là chưa thích hợp
vẫn còn thấp vì vậy công ty nên tăng thêm khoản chi phí này.
53

Ngày nay, thu nhập của công nhân viên trong công ty là khá cao và nhu cầu đào
tạo của công nhân viên ngày càng cao. Do đó để tăng thêm nguồn kinh phí cho đào tạo
công ty cần hu thêm một khoản khoản hợp lý từ học viên nếu là đào tạo xuất phát từ
phía người lao động.
Để việc sử dụng kinh phí cho đào tạo được hợp lý hơn công ty phải xây dựng
được kế hoạch chi phí đào tạo cho năm tới như sau:
Bảng 3.4. Chi phí đào tạo của công ty năm 2017 – 2018
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
Tổng người đào Người
tạo
Chi phí đào tạo Triệu đồng
bình quân trên

Năm 2017

Năm 2018

32

38

3,52

3,59

lượt người
Với kế hoạch cho chi phí đào tạo như trên thì công ty có thể phân bổ chi phí đào
tạo một cách hợp lý.

54

KẾT LUẬN
Trong xu thế hội nhập của nền kinh tế hiện nay, nền kinh tế của nước ta cũng
tiếp nhận nhiều khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới. Trong giai đoạn hiện nay,
hầu hết các doanh nghiệp đều coi trọng vấn đề cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực của công ty, vì vậy đầu tư cho chiến lược đào tạo và phát triển là một chiến
lược đúng đắn được các doanh nghiệp Ở Việt Nam chú trọng. Công ty TNHH Hồng
Điều cũng vậy luôn chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và coi
đây là một chiến lược cho phát triển. Vì đã có quan điểm đúng đắn về đào tạo và phát
triển nguồn nhân lực, công ty đã có được một đội ngũ lao động có trình độ ngày càng
cao và chính điều này đã có tác động rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh.
Sau một thời gian ngắn thực tập tại công ty, em đã tìm hiểu rất nhiều về chương
trình đào tạo của công ty và tìm ra được những điểm mạnh của chương trình và một số
điểm hạn chế của nó. Qua tìm hiểu về chương trình đào tạo của công ty em xin đưa ra
một số kiến nghị nhằm đóng góp phần nào đó vào sự cải tiến chương trình đào tạo của
công ty.
Nhận thức được tầm quan trọng của con người đối với doanh nghiệp và hiểu
được rằng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là cách tốt nhất để phát triển khả năng,
trình độ của con người, Công ty TNHH Hồng Điều đã, đang và sẽ chú trọng đến công
tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhằm có được một đội ngũ lao động có đủ
khả năng, trình độ đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi của doanh nghiệp .
Báo cáo tốt nghiệp đã vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học áp dụng vào
tình hình thực tế của Công ty TNHH Hồng Điều để phân tích, đánh giá thực trạng công
tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn
nữa hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trong thời gian
tới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty đáp ứng được yêu cầu,
nhiệm vụ sản xuất của Công ty trong tương lai.

55

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Ths. Nguyễn Vân Điềm & PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình quản trị
nhân lực NXB Lao động – Xã hội.
[2]. TS. Trần Xuân Cầu, giáo trình phân tích lao động xã hội. NXB Lao động xã
hội, năm 2002.
[3]. Giáo trình Kinh tế lao động. PGS. TS Nhà giáo ưu tú Phạm Đức Thành và
PTS. Mai Quốc Chánh. NXB Giáo dục năm 2016

56