Tải bản đầy đủ
* Phương hương hoàn thiện

* Phương hương hoàn thiện

Tải bản đầy đủ

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá thành nên việc quản lý
chặt chẽ chi phí NVL là rất cần thiết.
Để hạn chế những tiêu cực trong quá trình sử dụng NVL cho thi công, nhiên
liệu cho máy nên tăng cường công tác giám sát thực tế thi công.
- Tiết kiệm chi phí nhân công:
Khoản mục chi phí nhân công không chỉ có vai trò là một bộ phận cấu thành
trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp mà còn liên quan đến nhiều vấn đề xã
hội. Do vậy việc chú ý giảm chi phí nhân công doanh nghiệp nên sử dụng các biện
pháp nhằm nâng cao năng suất lao động của công nhân.
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
tại doanh nghiệp xây dựng Thành Lâm
3.2.1. Về tổ chức luân chuyển chứng từ
Tại doanh nghiệp việc luân chuyển chứng từ thường chậm, nguyên nhân chủ
yếu là do yếu tố khách quan – công trình ở xa, điều kiện đi lại khó khăn. Để khắc
phục được tình trạng này doanh nghiệp nên sử dụng các phương tiện chuyển phát
nhanh để chuyển chứng từ từ các dự án về doanh nghiệp, biện pháp này không
những tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức mà vẫn đảm bảo độ an toàn và bí mật
cho chứng từ.
3.2.2. Về kế toán chi tiết NVL
Mặc dù áp dụng phương pháp thẻ song song trong kế toán chi tiết NVL
nhưng doanh nghiệp lại không mở sổ chi tiết theo dõi lượng xuất, nhập, tồn từng
loại vật tư, điều này gây nên khó khăn cho theo dõi tình hình sử dụng cũng như
quản lý vật tư. Vì vậy theo em doanh nghiệp nên mở sổ chi tiết vật tư để theo dõi
từng loại vật tư riêng.
3.2.3. Về kế toán chi tiết chi phí nhân công trực tiếp
Hiện tại, Công ty không trích chi phí công đoàn bằng 2% lương thực hưởng
của cán bộ công nhân viên theo đúng quy định. Do vậy, Công ty cần xem xét trích
thêm quỹ này.

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

3.2.4. Về đối tượng tính giá thành
Doanh nghiệp xác định đối tượng tính giá thành của mình là các công
trình, hạng mục công trình hoàn thành, điều này đã gây khó khăn cho việc thu hồi
vốn cũng như huy động vốn của doanh nghiệp. Do đó để tạo điều kiện thuận lợi cho
thi công cũng như cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, doanh nghiệp nên
xác định một đối tượng tính giá thành hợp lí. Điều này có nghĩa là sau khi mỗi giai
đoạn xây lắp được thực hiện xong, doanh nghiệp nên tính giá thành cho phần việc
hoàn thành và tiến hành thanh toán với chủ đầu tư.
3.2.5. Về kế toán thiệt hại trong xây lắp
Trong quá trình thi công xây dựng không thể không tránh khỏi những thiệt
hại do phá đi làm lại, do ngừng sản xuất. Tuy nhiên tại doanh nghiệp nội dung này
lại không có kế toán riêng mà kế toán thẳng vào giá thành công trình, việc làm này
đã làm sai nguyên tắc và gây bất lợi cho doanh nghiệp. Vì vậy, theo em doanh
nghiệp nên có kế toán riêng khoản thiệt hại trong sản xuất.

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
KẾT LUẬN

Trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay, một
doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải biết sử dụng một cách hiệu quả
các yếu tố đầu vào để đảm bảo cho chất lượng của đầu ra. Để làm được điều đó,
doanh nghiệp cần phải nắm vững các thông tin kinh tế bởi các thông tin này giữ một
vai trò đặc biệt quan trọng trong các quyết định quản trị của doanh nghiệp. Một
trong những lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp chính là giá thành của sản phẩm.
Để tăng lợi thế cạnh tranh của mình trên thị trường, doanh nghiệp phải giảm chi phí,
hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Muốn làm được điều này, doanh nghiệp phải tập hợp đúng chi phí sản xuất,
tính chính xác giá thành sản phẩm và quản lý thật chặt chẽ tạo điều kiện cho các nhà
quản trị đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời về giá bán sản phẩm, đáp ứng mục
tiêu tối đa hóa lợi nhuận mà doanh nghiệp đề ra, cũng như kích thích sự tăng trưởng
của nền kinh tế quốc dân.
Trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo
doanh nghiệp đặc biệt là của Phòng Tài chính Kế toán, em đã có điều kiện được tìm
hiểu thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh
nghiệp. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Lê Kim Ngọc em đã hoàn thành
chuyên đề thực tập của mình với đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm tại Doanh nghiệp Xây dựng Thành Lâm”. Từ những
kiến thức đã được học tại nhà trường kết hợp với việc tìm hiểu thực tế tổ chức hoạt
động kế toán tại doanh nghiệp, em đã trình bày thực trạng kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm, từ đó đưa ra một số đề xuất của mình nhằm hoàn thiện
hơn nữa công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Mặc dù đã rất cố gắng song do thời gian thực tập tại doanh nghiệp không
nhiều cùng với kiến thức và kinh nghiệm về chuyên ngành có hạn vì vậy bài viết
của em chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy em rất
mong nhận được những ý kiến đóng góp chỉ dẫn của cô để chuyên đề của em được
hoàn thiện hơn.

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Lê
Kim Ngọc và các anh chị trong phòng tài chính kế toán của doanh nghiệp đã giúp
đỡ em hoàn thành chuyên đề này./.
Em xin chân thành cám ơn!
Cao Bằng , ngày tháng 09 năm 2015
Sinh viên thực hiện

Ngô Ngọc Bình

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình Kế toán Tài chính trong các Doanh nghiệp - NXB Đại học
Kinh tế Quốc dân - 2006.
2. Quyết định 48/QĐ - BTC của Bộ tài chính về chế độ kế toán doan nghiệp
vừa và nhỏ.
3. Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính - Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn
Văn Công - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân
4. Chế độ kế toán doanh nghiệp - NXB Tài chính, tháng 4/2006.
5. Kế toán sản xuất - TS Đặng Thị Hòa - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Bản cáo bạch của Công ty.
7. Báo cáo họp Đại hội đồng cổ đông
8. Tạp chí kế toán.
9. Thời báo kinh tế.
10. Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Họ và tên người nhận xét :................................................................................
Chức vụ

: ................................................................................

Sinh viên thực tập: Ngô Ngọc Bình
Lớp: KTk4- LT - CB
Trường : Đại học Kinh tế Quốc dân
Tên đề tài : “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
Doanh nghiệp Xây dựng Thành Lâm”
Nhận xét của đơn vị thực tập:......................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Cao bằng, ngày

tháng

năm 2016

Người nhận xét
(ký tên, đóng dấu)