Tải bản đầy đủ
Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Tân An 66

Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Tân An 66

Tải bản đầy đủ

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

trường. Sàng lọc kỹ nguồn lao động đầu vào để đảm bảo tuyển dụng được những nhân
viên thật sự có khả năng, tâm huyết với công việc, nhiệt tình và sáng tạo, có hướng
gắn bó lâu dài
3.2. Giải pháp
3.2.1. Nâng cao công tác tuyển chọn nhân sự và tổ chức tuyển chọn phù hợp với
nhu cầu công việc để tiết kiệm chi phí đào tạo
Kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tuyển dụng nhân sự: Một kế hoạch tuyển
dụng dù được xây dựng chi tiết, cụ thể đến đâu thì có thể khi thực hiện cũng không
được như mong muốn. Mỗi hoạt động đều có thể mắc sai lầm với các nguyên nhân
khác nhau, điều này có thể làm các mục tiêu đi chệch hướng.
Việc kiểm tra giám sát công tác tuyển dụng cho phép xác định các sai lệch so
với mục tiêu và các nguyên nhân dẫn đến sai lệch để có những biện pháp sửa chữa kịp
thời. Trong những năm tới doanh nghiệp cần có biện pháp chặt chẽ giám sát toàn bộ
quy trình tuyển dụng nhân sự để hạn chế tối đa các sai lầm trong khi thực hiện.
Nghiên cứu kỹ các văn bản quy định của Nhà nước liên quan đến công tác
tuyển dụng như: Bộ luật lao động, pháp lệnh về hợp đồng lao động, điều lệ tuyển
dụng, …. Đồng thời cũng cần cập nhật những quy định mới liên quan đến hoạt động
quản trị nhân sự nói chung và công tác tuyển dụng nhân sự nói riêng. Thực hiện chính
sách đào tạo và đãi ngộ tốt hơn cho người lao động: Nếu doanh nghiệp có mức độ đãi
ngộ và đào tạo người lao động tốt hơn doanh nghiệp khác thì sẽ thu hút được nhiều
ứng cử viên tham gia tuyển dụng. Mức đãi ngộ này thể hiện qua tiền lương, tiền
thưởng và khả năng thăng tiến trong công việc. Mức ưu đãi hợp lý sẽ thu hút được
nhiều úng cử viên có trình độ tham gia, không những thu hút nó còn có tác dụng giữ
chân nhân tài.
Phòng nhân sự nên có kế hoạch lập sẵn lượng nhân sự dự phòng khi có nhu cầu
tuyển dụng gấp có thể sử dụng nguồn này sẽ làm giảm bớt kinh phí tuyển dụng trong
quá trình cần tuyển dụng gấp. Việc này rất khó thực hiện, không có một ứng viên nào
sẵn sàng chờ cho tới khi doanh nghiệp cần người thì gọi. Vì vậy phòng nhân sự nên
lưu lại những hồ sơ tốt của các ứng viên ứng tuyển kỳ trước. Khi có nhu cầu tuyển

29

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

dụng phòng nhân sự có thể gọi điện và mời các ứng viên này tới phỏng vấn. Sẽ giảm
bớt rất nhiều kinh phí tuyển dụng khi có nhu cầu về tuyển dụng của doanh nghiệp
3.2.2. Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng
Công tác tuyển dụng của doanh nghiệp đã có kết quả đáng khích lệ, đáp ứng
được nhu cầu lao động của doanh nghiệp, song việc tuyển dụng mới chỉ bó hẹp trong
nội bộ những người thân của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp giới thiệu và
một số nguồn bên ngoài.
Doanh nghiệp cần mở rộng các hình thức và phương pháp tuyển dụng như mở
thêm những tài khoản đăng tin trên các trang điện tử, phát tờ rơi, tìm nguồn ứng viên
ở các trường đại học, cao đẳng vì những nguồn này có tính chất rộng hơn và chất
lượng cao hơn.
Đối với công tác điều động nội bộ, khi có vị trí trống cần bổ nhiệm, doanh
nghiệp nên thông báo rộng rãi đến toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp để họ được
biết và những người có khả năng sẽ tự ứng cử. Như vậy sẽ tạo tâm lý thoải mái cho
tất cả nhân viên và tạo ra sự công bằng trong việc bổ nhiệm, từ đó kích thích họ nhiệt
tình, sáng tạo và có trách nhiệm hơn trong công việc, làm tăng năng suất lao động của
doanh nghiệp
Như đã phân tích ở phần thực trạng, đối với nguồn nội bộ dễ dẫn đến tình trạng
nhân viên cũ không nghe lời, chia phe phái, chất lượng tuyển dụng không như mong
muốn,… Vì vậy phòng nhân sự cần phải quản lý chặt chẽ quy trình đánh giá hiệu quả
công việc và trình độ của nhân viên doanh nghiệp một cách đung đắn và chính xác.
Tránh tình trạng thiên vị, chia phe phái. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng nên tạo tinh
thần đoàn kết trong doanh nghiệp, hạn chế thấp nhất sự mâu thuẫn giữa các nhân viên
trong doanh nghiệp
Đối với nguồn tuyển dụng bên ngoài, phòng nhân sự cần xây dựng bảng hệ
thống câu hỏi khi phỏng vấn logic và chặt chẽ hơn. Có thể tuỳ cơ ứng biến, tuỳ mỗi
ứng viên mà có những câu hỏi khác nhau để khai thác tối đa thông tin về ứng viên
3.2.3. Lên kế hoạch cụ thể chương trình chủ động trong công tác tuyển dụng
Một trong những hạn chế của doanh nghiệp là nhiều khi công tác tuyển dụng
nhân sự dựa trên nhu cầu phát sinh nên mang tính thụ động. Với phương pháp tuyển

30

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

dụng nhân sự như vậy sẽ dẫn đến tình trạng bị động trong việc thu hút ứng cử viên, do
nhu cầu gấp nên các bước trong quy trình tuyển dụng sẽ phải diễn ra nhanh hơn.
Cần có những kế hoạch nhanh chóng cho những tình huống cần gấp những ứng
viên tránh tình trạng tuyển những ứng viên không đủ tiêu chuẩn vào doanh nghiệp và
tránh cho doanh nghiệp những khoản chi phí đào tạo không cần thiết.
3.2.4 Xây dựng văn hoá tuyển dụng
Văn hoá tuyển dụng phần nào nói lên văn hoá doanh nghiệp và phong cách của
cấp quản lý. Ấn tượng đầu tiên về cách ứng xử chuyên nghiệp hay không chuyên
nghiệp của bộ phận tuyển dụng và những người tham gia đón tiếp, phỏng vấn sẽ đọng
lại khá lâu trong lòng ứng viên. Điều này trước hết ảnh hưởng đến mong muốn được
làm việc tại doanh nghiệp, xa hơn nữa ảnh hưởng đến uy tín, vị thế của thương hiệu
Doanh nghiệp tư nhân thương mại Tân An 66 trong lòng người tiêu dùng. Do đó việc
xây dựng văn hoá tuyển dụng là rất cần thiết trong việc hoàn thiện qui trình tuyển
dụng của doanh nghiệp :
- Thông báo tuyển dụng của doanh nghiệp yêu cầu hồ sơ dự tuyển phải bao
gồm hàng loạt giấy tờ, bằng cấp, chứng minh, hộ khẩu… có công chứng hoặc xác
nhận của chính quyền. Chỉ riêng với yêu cầu này thôi, doanh nghiệp đã mất cơ hội
tìm được nhiều ứng viên giỏi vì các ứng viên giỏi, có kinh nghiệm thường chỉ đồng ý
bổ sung các giấy tờ này sau khi đã được phỏng vấn và chấp nhận sơ bộ. Việc phỏng
vấn hoàn toàn có thể được tiến hành với một bản tóm tắt lý lịch và đơn xin việc của
ứng viên. Một khi hai bên cùng thấy được lợi ích chung, mong muốn tiến xa hơn thì
việc bổ sung những giấy tờ cần thiết để hợp thức hoá cũng không phải quá muộn. Ở
doanh nghiệp, hiện nay cũng đã có sự linh hoạt như vậy, biểu hiện ở chỗ đã chấp
nhận một số hồ sơ phô tô nhưng điều này cần được thông thoáng và phổ biến hơn
nữa.
- Đa số các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp Châu Âu,
Châu Mỹ luôn thể hiện tính chuyên nghiệp trong công tác tuyển dụng. Họ mời ứng
viên đến với thái độ trân trọng và thể hiện mong muốn có quan hệ hợp tác bình đẳng,
hai bên cùng có lợi. Các buổi phỏng vấn thường được tổ chức rất đúng giờ và nếu có
bị chậm trễ thì ứng viên được ngồi ở nơi trang trọng, kín đáo được mời nước và kèm

31

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

theo lời giải thích xin lỗi. Nếu như doanh nghiệp cũng thể hiện được sự chuyên
nghiệp của mình như vậy thì sẽ tạo được ấn tượng rất tốt trong lòng ứng viên.
- Các ứng viên nên được mời lệch giờ nhau và được bố trí sao cho người này
không gặp người kia. Có doanh nghiệp sử dụng một địa điểm khác ngoài doanh
nghiệp để tổ chức phỏng vấn, tránh cho ứng viên chạm mặt nhau và tránh cảm giác
đang đến doanh nghiệp để “xin” việc. Việc thuê địa điểm bên ngoài hơi tốn chi phí,
khó có thể thực hiện khi doanh nghiệp đang tìm các biện pháp để cắt giảm chi phí
nhưng việc bố trí, sắp xếp lệch giờ nhau rất đơn giản và hoàn toàn có thể thực hiện
được.
- Trong lúc phỏng vấn thái độ tôn trọng ứng viên là rất cần thiết. Các câu hỏi
nên được kèm theo tên và được diễn đạt theo kiểu: “bạn nghĩ gì về vấn đề này”, “xin
vui lòng cho biết cách giải quyết của bạn trong trường hợp này”. Ứng viên nên được
xem là một đối tác và mục đích của cuộc phỏng vấn là hai bên cùng tìm hiểu nhau,
cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác chứ hoàn toàn không có khái niệm “xin, cho”.
Sau khi phỏng vấn, nên có lời cảm ơn và thông báo kết quả cho ứng viên. Nếu
không được ký hợp đồng, thư cảm ơn thường kèm theo các câu gợi mở như: “chúng
tôi lấy làm tiếc do vị trí tuyển dụng có hạn nên chưa thể hợp tác với ông, bà lần này,
tuy nhiên chúng tôi vẫn xin giữ lại hồ sơ của quý ông bà cho nhu cầu tuyển dụng về
sau. Trong tương lai, khi có vị trí khuyết chúng tôi sẽ cân nhắc để mời ông bà đến
trao đổi lại”. Điều đó thể hiện sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp. Nếu như việc gửi
thư cảm ơn và thông báo kết quả theo cách thông thường tốn thời gian và chi phí thì
doanh nghiệp có thể thực hiện thông qua mạng internet, đăng danh sách những người
trúng tuyển và không trúng tuyển trên trang web của tổng doanh nghiệp và có lời cảm
ơn họ.
3.2.5 Tăng cường đào tạo nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên, chuyên
viên tuyển dụng
Tạo điều kiện cho nhân viên tuyển dụng tham gia các khóa học liên quan tới
công tác tuyển dụng như khóa học nghề nhân sự. Nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên
thông qua các khóa học chuyên sâu về kĩ năng phỏng vấn, kĩ năng khai thác thông tin
và đánh giá ứng viên, kĩ năng giao tiếp. Thường xuyên trao đổi với các trưởng phòng,

32

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

ban, các nhân viên về các vị trí công việc mà họ đang làm. Luân chuyển vị trí tuyển
dụng cho nhau giữa các nhân viên tuyển dụng, cùng chía sẻ kinh nghiệm để hoạt động
tuyển dụng ngày càng tốt hơn.
Tổ chức thi trắc nghiệm: Bên cạnh các bài thi trắc nghiệm đã áp dụng Doanh
nghiệp nên cho ứng viên thi trắc nghiệm toán học, trắc nghiệm kiểm tra trí nhớ với
nhiều hình thức khác nhau. Đây là hình thức kiểm tra trắc nghiệm rất hay có thể áp
dụng cho các vị trí nhân viên.
Xử lý hồ sơ loại: Các hồ sơ loại cần được dính mã ghi ngày, tháng, vị trí ứng
tuyển, lưu theo các vị trí cần tuyển. Đây sẽ là nguồn tuyển dụng dự trữ sẽ được tái sử
dụng.
Các phòng, ban: Các phòng ban lên kế hoạch cụ thể chi tiết sát thực với nhu
cầu nhân lực của bộ phận mình tránh mất thời gian thẩm định lại nhu cầu. Phối kết
hợp chặt chẽ với nhân viên tuyển dụng trong công tác tuyển dụng và chấm bài thi
kiến thức chuyên môn.
Phòng nhân sự và bộ phận tuyển dụng: Hiện nay bộ phận tuyển dụng đang sử
dụng phiếu đánh giá kết quả phỏng vấn chung cho cả ứng viên là công nhân, nhân
viên. Bởi vậy, để cho việc đánh giá kết quả phỏng vấn sát thực hơn, bộ phận tuyển
dụng cần xây dựng lại nội dung phiếu đánh giá kết quả phỏng vấn phù hợp cho từng
đối tượng.
3.3. Kiến nghị
Dự báo nhu cầu trong tương lai là vấn đề bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải
quan tâm khi hoạt động trong nền kinh tế thị trường. Mức độ dự báo càng chính xác
thì doanh nghiệp càng đưa ra các quyết định đúng đắn trong kinh doanh cũng như
trong tuyển dụng nhân sự.
Đối với doanh nghiệp thuộc ngành kinh doanh thương mại như Doanh nghiệp
tư nhân thương mại Tân An 66 thì yếu tố nguồn nhân lực lại càng quan trọng và liên
quan đến hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp xây dựng các mục tiêu lâu dài hiện tại và
tương lai. Để đạt được doanh nghiệp cần thực hiện tốt các tiêu chí sau:
- Chính sách lương thưởng phù hợp và phải được phát huy tốt hơn.

33

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

- Nên phát huy tốt hơn nữa nguồn tuyển dụng bên ngoài để thu hút ứng viên có
trình độ và kỹ năng thực sự đáp ứng cho nhu cầu công việc được tốt hơn.
- Áp dụng các biểu mẫu theo quy trình tuyển dụng tại doanh nghiệp để công tác
tuyển dụng được thực hiện một cách chuyên nghiệp hơn và tạo sự đồng bộ để thông tin
đến các phòng ban rõ ràng.
- Xem xét cải thiện mức lương bổng và các khoản khen thưởng phúc lợi khác
để tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ nhân viên có thể gắn kết lâu dài với doanh nghiệp.
- Tổ chức công tác đào tạo cho nhân viên mới để giúp nhân viên hòa nhập với
công việc tốt hơn. Ổn định tổ chức bộ máy quản lý và chủ động xây dựng và phát triển
sản phẩm, thị trường.
- Cần tuyển dụng các nhân viên có trình độ, có tinh thần đam mê, đầy nhiệt
huyết và có phẩm chất đạo đức tốt. Doanh nghiệp nên kết hợp giữa công tác đào tạo và
tuyển dụng để nâng cao tay nghề, tìm đúng người, đúng việc. Với đội ngũ lao động
lành nghề, tận tụy với công việc chắc chắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các kế
hoạch kinh doanh củadoanh nghiệp ngày càng đạt hiệu quả và thành công hơn.
Để đạt được các mục tiêu trên đòi hỏi doanh nghiệp phải có một đội ngũ nhân
viên có trình độ chuyên môn cao, có kiến thức tổng hợp. Doanh nghiệp lại đang trong
quá trình chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý nhằm phù hợp với qui mô và phạm vi lĩnh
vực hoạt động của mình. Do vậy doanh nghiệp không ngừng phát huy nhân tố con
người đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm đội ngũ công nhân
viên

34

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

LỜI KẾT LUẬN

Nền kinh tế thị trường với những nhược điểm vốn có của nó vẫn là một nền
kinh tế tiến tiến hiện đại. Nó khuyến khích các doanh nghiệp phấn đấu vươn lên bằng
cách tự điều tiết giá cả thông qua quan hệ cung, cầu trên thị trường. Ðây là môi trường
tốt cho các doanh nghiệp năng động, sáng tạo, biết nắm bắt thời cơ và cơ hội kinh
doanh. Mỗi doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường cần phải có hướng đi riêng
của mình theo xu thế phát triển chung của xã hội.
Các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường luôn phải đối mặt với
những khó khăn thách thức khi gặp phải sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Xã hội càng
phát triển, vai trò của con người càng trở lên quan trọng: Máy móc khoa học phát triển
thì trình độ, chất lượng người lao động phải được nâng lên để làm chủ khoa học công
nghệ đó. Sự cạnh tranh dẫn đến sự đào thải nhau trong kinh doanh, ai khôn khéo, năng
động thì sẽ tận dụng được cơ hội, phòng tránh được các rủi ro, công việc này không ai
khác ngoài con người có thể làm được. Vậy vai trò của người lao động trong doanh
nghiệp là hết sức quan trọng, và vấn đề "quản trị con người" lại càng trở lên quan
trọng hơn, nó sẽ là nền tảng cho các hoạt động khác. Công việc tuyển dụng nhân sự
chính là căn cứ "đầu vào" cho công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Tuy vậy,
không phải doanh nghiệp nào cũng làm tốt công việc này, do vậy doanh nghiệp cần
phải có các giải pháp từng bước thay đổi để nâng cao chất lượng tuyển dụng nhằm có
được nguồn lao động có hiệu quả nhất.
Trong chuyên đề tốt nghiệp này, bằng việc đi sâu vào nghiên cứu thực trạng
tuyển dụng tại Doanh nghiệp tư nhân thương mại Tân An 66, phân tích các mặt tốt và
các mặt còn tồn tại trong công tác tuyển dụng tại doanh nghiệp
Trong quá trình tìm hiểu về công tác tuyển dụng, em đã nhận thức được tầm
quan trọng của nguồn nhân lực đối với một doanh nghiệp nói chung và Doanh nghiệp
tư nhân thương mại Tân An 66 nói riêng, cách thức tuyển dụng như thế nào để có
được nguồn nhân lực ổn định. Đồng thời tôi cũng thấy được doanh nghiệp mong muốn
và yêu cầu gì từ người lao động, họ cần những lao động như thế nào từ đó thấy được
cái mình có và cái mình cần phải cố gắng đạt được để sẵn sàng tìm cho mình một công
việc phù hợp với khả năng, với tính cách

35

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

01 Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hội – Quản trị nhân sự, năm 2007, NXB Thống Kê.
02. Tiến sĩ Hà Văn Hội, Giáo sư Bùi Xuân Phong, Tiến sĩ Vũ Trọng Phong – Quản trị
Nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp BCVT, NXB Bưu điện.
03. Trần Kim Dung – Quản trị nguồn nhân lực, năm 2005, NXB Giáo dục.
04. Thầy Lê Quang Hùng – Giáo trình Quản trị học, năm 2008.
05. Tiến sĩ Hồ Thị Sáng – Giáo trình Tổ chức lao động khoa học, năm 2004.
06. Tài liệu Doanh nghiệp tư nhân thương mại Tân An 66
07.Và một số tài liệu khác có liên quan

36