Tải bản đầy đủ
CHẨN ĐOÁN VỊ TRÍ

CHẨN ĐOÁN VỊ TRÍ

Tải bản đầy đủ

3. NGUYÊN NHÂN
Thận

Vị trí

Niệu quản

Nguyên nhân thường gặp

Sỏi

Dấu hiệu

Cơn đau quặn thận, có thể kèm thiểu niệu, sốt,...
Khám điểm niệu quản(+)
Thường là đái máu đại thể toàn bãi
X quang, siêu âm thấy sỏi niệu quản

Bàng quang

Sỏi

Đái máu cuối bãi, thường đại thể
Đái tắc giữa dòng.

U bàng quang

Có thể kèm đái buốt, rắt.
SA, X quang có sỏi bàng quang.

Kích thích bàng quang

Niệu đạo

Sỏi NĐ

Đái máu đầu bãi

U xơ TLT

Bí tiểu
Tiểu khó, kích thích

Khám tiền liệt tuyến to.

*Chẩn đoán phân biệt:
a) Đái hemoglobin

Tiểu đỏ sẫm, đen nhưng không có HC -> không có lắng cặn HC, soi không thấy HC.
b) Đái myoglobin

Soi nước tiểu không thấy HC, và thường gặp trong bệnh cảnh dập nát cơ.
c) Nước tiểu có HC ở phụ nữ hành kinh

phụ nữ đang trong kỳ hành kinh, thông tiểu không thấy đỏ và soi không thấy HC

Định hướng chẩn đoán, loại trừ các nguyên
nhân gây tiểu đỏ khác.

TỔNG KẾT
Hỏi bệnh sử
Tiếp cận bệnh nhân đái
máu

Các triệu chứng định hướng nguyên nhân

Bước 1: Có đái máu?

Soi nước tiểu tìm

Chắc chắn nhất

HC

Hỏi tiền sử
Bước 2:Tìm vị trí, nguyên

Thăm khám lâm sàng

nhân

Ngiệm pháp 3 cốc
X-quang (sỏi cản quang), Siêu âm(sỏi không cản quang ,u,...)→ XĐ
vị trí

Tại thận

Nguyên nhân

Sỏi, u, chấn thương, VCTC,...

Niệu quản

Sỏi, u,...

Bàng quang

Sỏi, u,...

Niệu đạo

Sỏi, u xơ TLT,...