Tải bản đầy đủ
7 Nguyên Tắc Kiểm Tra Của GS. Koontz & O’Donnell

7 Nguyên Tắc Kiểm Tra Của GS. Koontz & O’Donnell

Tải bản đầy đủ

7 Nguyên Tắc Kiểm Tra Của
GS. Koontz & O’Donnell
2. Công việc kiểm tra phải được thiết
kế theo đặc điểm cá nhân của nhà quản trị
VD: Có nhà quản trị chuyên về Marketing
sẽ kiểm tra khâu Marketing hiệu quả hơn
nhà quản trị chuyên về Kế Toán
3. Sự kiểm tra phải được thực hiện tại
những điểm trọng yếu
VD: Chi phí trả cho lao động lớn hơn chi phí
điện thoại, nhà quản trị phải quan tâm
nhiều hơn bên khâu lao động

7 Nguyên Tắc Kiểm Tra Của
GS. Koontz & O’Donnell
4. Kiểm tra phải khách quan
VD: Kiểm tra không nên theo cảm tính,
thiên vị
5. Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với
tình trạng của doanh nghiệp
VD: Một số công ty ở Châu Âu không nên
áp dụng hưởng lương theo thời gian.

7 Nguyên Tắc Kiểm Tra Của
GS. Koontz & O’Donnell
6. Cần kiểm tra tiết kiệm & đảm bảo tính
hiệu quả kinh tế
7. Việc kiểm tra phải đưa đến hành động.
VD: Khi nhận thấy thái độ nhân viên chưa
tốt với khách hàng, cần phải đào tạo lại
chuyên môn hoặc sa thải.

Hoạt Động Kiểm Tra Tại VN
 Một số hoạt động kiểm tra Vệ Sinh
An Toàn Thực Phẩm (VSATTP) ở siêu thị
Coopmart & Metro tại Việt Nam

Hoạt Động Kiểm Tra Tại VN
 Coopmart:
Ưu tiên hàng VN chất lượng cao
Có chứng nhận bộ Y tế về VSATTP, có
chứng chỉ ISO hoặc HACCP, chứng nhận
VietGap, GlobalGap
Hợp tác dự án “xây dựng kiểm soát chất
lượng nông sản thực phẩm (FAPQDC)”
do chính phủ Canada tài trợ

Hoạt Động Kiểm Tra Tại VN
 MeTro:
Ưu tiên hàng VN chất lượng cao
Trực tiếp kiểm tra sản phẩm
Áp dụng hệ thống HACCP kèm theo hệ
thống kiểm soát chuỗi cung ứng lạnh
Đẩy mạnh kiểm tra phương pháp vận
chuyển, chế biến

Kết Luận
 Kiểm tra là chức năng của mọi nhà
quản trị
 Đối với doanh nghiệp kiểm tra chức
năng quan trọng, không thể thiếu
 Tại Việt Nam, chức năng này là cần
thiết và quan trọng hơn hết

Cám Ơn
Đã

Lắng Nghe
LOGO