Tải bản đầy đủ
HĐ 4. Từ trường đều

HĐ 4. Từ trường đều

Tải bản đầy đủ

Cách tạo ra từ trường đều
- Căn cứ vào từ phổ của nam châm - Ta có thể xem từ trường trong khoảng
hình chữ U ?
giữa hai cực của nam châm chữ U là từ
trường đều.
II. CỦNG CỐ
- Yêu cầu học sinh nắm các định nghĩa về: Tương tác từ, từ trường, véctơ
cảm ứng từ, đường sức và từ trường đều.
- Nắm được đặc tính cơ bản của từ trường, quy tắc vẽ các đường sức từ.
- Về nhà học "Em có biết" ở cuối bài
- Tự làm hoặc thảo luận theo nhóm các câu hỏi H 1, H2, H3 để đưa ra
phương án trả lời.
- Củng cố bằng các câu hỏi trắc nghiệm
1. Một quan sát viên đi qua một êlectron đứng yên,máy đo của quan sát
viên đó phát hiện được:
A. Chỉ có điện trường
B. Chỉ có từ trường
C. Cả điện trường và từ trường
D. hoặc điện trường, hoặc từ trường
Trường hợp nào đúng nhất
2. Dòng điện chạy theo hướng Đông trên một đường dây tải điện nằm
ngang ở phía dưới đường đây đó, hướng của từ trường là:
A. Đông
B. Tây
C. Nam
D. Bắc
3. Lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn MN có dòng điện chạy qua
đặt vuông góc với đường sức từ sẽ thay đổi khi:
A. Dòng điên đổi chiều
B. Từ trường đổi chiều
C. Cường độ dòng điện thay đổi
D. Dòng điện và từ trường đồng thời đổi chiều
Phát biểu nào sai ?
4. Từ cảm cua rmột dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài tại một điểm
M có độ lớn tăng lên khi:
A.: M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây và ra xa dây;
B: M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây và lại gần dây
C: M dịch chuyển theo đường thẳng song song với dây;
D: M dịch chuyển theo một đường sức từ.
Phát biểu nào đúng ?

5. Từ cảm của dòng điện trong dây dẫn uốn thành đường tròn, tại tâm
đường tròn từ cảm sẽ giảm đi khi:
A. Cường độ dòng điện tăng lên
B. Cường độ dòng điện giảm đi
C. Số vòng dây quấn tăng lên
D. Số vòng dây quấn giảm đi
Phát biểu nào đúng

BÀI 27. PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA LỰC TỪ
TÁC DỤNG LÊN DÒNG ĐIỆN
I. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HĐ 1: Lực từ tác dụng lên dòng điện
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
- Giáo viên đặt vấn đề: Có thể sử dụng
lời dẫn vào bài trong SGK để nêu vấn
đề hoạt động của bài.
- Thí nghiệm hình 27.1 SGK
- Mục đích xét phương của lựctừ.
Tiến hành thí nghiệm
+ Đặt khung dây sao cho cạnh AB của
khung vừa chạm vào khoảng không
gian của hai cạnh của nam châm hình
chữ U
+ Cho dòng điện chạy qua khung dây.
+ Chỉ số của lực kế cho biết gì ?
+ Cầm tay kéo khung lên cao so với
lực khí ban dầu một chút
+ Chỉ số của lực kế lúc này thế nào ?
Vậy thí nghiệm đang tiến hành thực
chất là thí nghiệm về lực từ tác dụng
lên đoạn dòng điện AB
- Hạ khung xuống cho cạnh AB ở vị trí
như lúc ban đầu.
+ Khung dây bị kéo theo phương nào ?
+ Phương của lực từ liên kết gì với
đoạn dòng điện AB và vectơ cảm ứng
từ B.
Vậy, lực từ tác dụng lên đoạn dòng
điện có phương vuông góc với mặt
phẳng chứa đoạn dòng điện và vectơ
cảm ứng từ tại điểm khảo sát

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- Quan sát cách tiến hành thí nghiệm
và rút ra nhận xét. Thảo luận theo
nhóm (hoặc từng bàn) để đưa ra
phương án trả lời.

- Khung bị kéo xuống (có lực từ tác
dụng lên khung dây).

- Lực từ tác dụng lên khung dây rất yếu
(có thể coi bằng 0)

- Phương của lực từ tác dụng lên AB là
phương thẳng đứng.
+ Phương của lực từ tác dụng lên một
đoạn dòng điện vuông góc với mặt
phẳng chứa đoạn dòng điện và đường
sức từ đi qua điểm đặt đoạn dòng điện
đang xét

HĐ 2. Chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện
- Từ chiều của lực từ, chiều của dòng
điện và chiều của vectơ cảm ứng như
trên hình 27.1 SGK hãy trình bày quy
tắc bàn tay trái ?
- Mô tả bằng hình vẽ 27.2 SGK
- Phát biểu quy tắc bàn tay trái (gọi
một học sinh xác định chiều của lực từ
tác dụng dòng điện thẳng dùng bằng
quy tắc này)

+ HS nhớ lại kiến thức đã học ở lớp 9
và phát biểu quy tắc này.

+ Đặt bàn tay trái so với các đường sức
từ đầu xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ
cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều
dòng điện, thì ngón tay trùng với chiều
dòng điện, thì ngón tay trái choãi ra 900
chỉ chiều của lựctừ tác dụng lên dòng
điện.

II. CỦNG CỐ
- Cách xác định phương của lực từ, chiều của lực từ bằng quy tắc bàn tay
trái.
- Trả lời câu hỏi C1 SGK
- Hãy chọn phương án đúng ở bài tập trắc nghiệm 1 và 2 (một trong 4
phương án trả lời A, B, C, D trong SGK) ?
- Yêu cầu học sinh về nhà trả lời các câu hỏi 1, 2 SGK và đọc "Bạn cần
biết" ở cuối bài.
- Làm việc cá nhân, đưa ra phương án trả lời.
- Phương án D là câu trả lời đúng.
Củng cố bằng câu hỏi trắc nghiệm
1. Dòng điện chạy theo hướng Đông trên một đường dây tải điện nằm
ngang.
Ở phía dưới đường dây đó, hướng của từ trường là:
A. Đông;
B. Tây;
C. Nam
D. Bắc
2. Lực điện từ tác dụng lên đoạn một dây dẫn MN có dòng điện chạy qua
đặt vuông góc với đường sức từ sẽ thay đổi khi:
A. Dòng điện đổi chiều
B. Từ trường đổi chiều
C. Cường độ dòng điện thay đổi
D. Dòng điện và từ trường đồng thời
thay đối

Phát biểu nào sai ?
3. Lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn MN có dòng điện chạy qua
đặt vuông góc với đường sức từ, nếu ta đồng thời thay đổi chiều của từ trường
và dòng điện thì chiều của lực điện sẽ :
A. Đổi chiều
B. Không đổi chiều
C. Cả hai đều đúng
D. Chưa đủ dữ kiện