Tải bản đầy đủ
BÀI 24. LINH KIỆN BÁN DẪN

BÀI 24. LINH KIỆN BÁN DẪN

Tải bản đầy đủ

+ Ánh sáng phát quang phụ thuộc vào
gì ?
+ Ứng dụng của hiệu ứng này
+ Laser bán dẫn hoạt động trên cơ sở
trên
Pin nhiệt điện bán dẫn
- Giáo viên dẫn dắt HS phân tích các
đặc điểm của 2 loại điện trở, về :
+ Cấu tạo
+ Tác dụng
+ Ứng dụng trong thực tế
Hướng dẫn HS làm câu C1.
HĐ 3. Tranzito
Cấu tạo
- GV dẫn dắt HS từ SGK và hình vẽ
24.6 để tìm hiểu cấu tạo của tranzito.
- Hướng dẫn HS trả lời câu C2
- Cách tạo ra tranzito
Hoạt động
- Gọi HS giỏi lên bảng vẽ sơ đồ mạch
hoạt động của tranzito
- Gọi 1 HS khác giải thích đường đặc
tuyến Vôn-ampe
⇒ Cơ chế hoạt động

+ Màu sắc của ánh sáng phát ra phụ
thuộc vào bán dẫn được dùng
- HS cả lớp tập trung nghiên cứu SGK
kết hợp với hình vẽ để tìm hiểu và trả
lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Hiện tượng ở lớp tiếp xúc
+ Điện trở nhiệt và điện trở quang là
linh kiện bán dẫn hoạt động dựa vào sự
thay đổi của điện trở theo nhiệt độ và
theo cường độ ánh sáng rọi vào.
- HS trình bày các đặc điểm về:
+ Cấu tạo
+ Điều kiện hình thành.
+ Hoạt động
+ Tác động
+ Ý nghĩa và tầm quan trọng của các
ứng dụng trong thực tế.
- HS quan sát một số các linh kiện bán
dẫn và cho nhận xét.
+ Tranzito lưỡng cực và tranzito
trường
- Giải thích đường đặc trưng V -A của
tranzito bán dẫn ở hình 24.7 SGK
⇒ Cơ chế hoạt động

II. CỦNG CỐ
- Nắm, hiểu cấu tạo, hoạt động, ứng dụng của các linh kiện bán dẫn đã
học.
- Nhấn mạnh hoạt động của điiốt bán dẫn và tranzito trường
- Củng cố bằng các câu hỏi trắc nghiệm.
30.12. Câu nào dưới đây nói về điện trở nhiệt là không đúng ?
A. Điện trở nhiệt là linh kiện làm bằng chất bán dẫn không đồng nhất.

B. Điện trở nhiệt là linh kiện sử dụng tính chất điện trở thay đổi nhanh
theo nhiệt độ.
C. Điện trở nhiệt kích thước nhỏ có thể nhanh chóng đạt nhiệt độ của môi
trường bao quanh nên thường được dùng làm cảm biến do nhiệt độ và cảm biến
báo cháy.
D. Điện trở nhiệt kích thước lớn có thể chịu được dòng điện lớn nên được
dùng làm điện trở bảo vệ dây tóc đèn hình trong máy thu hình (TV)
30.13. Câu nào dưới đây nói về điện trở quang là không đúng ?
A. Điện trở quang là linh kiện làm bằng màng bán dẫn bù trừ có độ dày cỡ
vài chục micromet, trên đó có hai điện cực kim loại.
B. Điện trở quang là linh kiện có điện trở lớn và bề mặt rộng. Khi chiếu
ánh sáng thích hợp vào điện trở quang thì điện trở lớn về bề mặt rộng. Khi chiếu
ánh sáng thích hợp vào điện trở quang thì điện trở của nó tăng mạnh.
D. Điện trở quang được dùng phổ biến trong kỹ thuật tự động hóa.

BÀI 25. THỰC HÀNH
KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN VÀ ĐẶC
TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO
I. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HĐ 1. Cơ sở lý thuyết
- GV gọi HS nêu tính chất đặc biệt của lớp tiếp xúc n-p của chất bán dẫn
và nêu nhận xét
- Một HS khác nhận xét mối quan hệ giữa U và I khi sử dụng điốt thuận
và điốt ngược và dự đoán đồ thị U(I) trong 2 trường hợp đó.
- Dòng điện trong bán dẫn
- Đặc tính dẫn điện của tranzito, các dòng IE, , IB , IC
- Khái niệm về dòng điện xoay chiều
HĐ 2. Giới thiệu dụng cụ đo
- Giới thiệu cách sử dụng đồng hồ vạn năng hiện số.
- Kết hợp hình vẽ 25.2; 25.5; 25.6 và 25.7 SGK với các dụng cụ bố trí trên
hình để tiến hành thí nghiệm và lấy số liệu
HĐ 3. Tiến hành thí nghiệm
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1) Phương pháp đo U và I khi mắc điốt
thuận
- Bước 1: GV hướng dẫn cách mắc HS theo dõi các động tác, phương pháp
mạch điện như hình 26.4 SGK (chú ý lắp ráp thí nghiệm của GV
cách đặt các thang đo của ampe kế và - Trả lời các câu hỏi do GV đề ra
vôn kế trong 2 cách mắc)

- Thử lắp lại thí nghiệm theo nhóm

- Bước 2: Bấm nút "ON" rồi đọc các
chỉ số trênn A và V rồi ghi vào bảng - GV cùng cả lớp nhận xét câu trả lời
thực hành 34.1 SGK.

và mạch lắp xong của nhóm 1, ý kiến

- Làm lại nhiều lần

bổ sung

2) Phương pháp đo U và I khi mắc - HS tiếp tục nhận thông tin
ngược điốt

HS theo dõi các động tác, phương pháp

- Mắc sơ đồ như hình 34.5 SGK.

lắp ráp thí nghiệm của GV

- Tiến hành thí nghiệm và lấy kết quả
ghi vào bảng 34.1 SGK

- Mỗi tổ nhận 1 bộ thí nghiệm.
Dưới sự hướng dẫn của tổ trưởng tiến

hành lấy số liệu.
- Theo dõi và acùng làm theo GV theo
GV để lấy số liệu ghi chép vào vở về
Gọi HS đứng dậy trả lời các câu C3 nhà tính toán
SGK

- Trả lời các câu hỏi do GV đề ra
HĐ 4. Hướng dẫn báo cáo thí nghiệm

Mỗi HS làm 1 bản báo cáo ghi đầy đủ Trình bày kết quả: Ghi đầy đủ số liệu
các mục:
và tính toán vào các bảng ở SGK trang
+ Họ, tên, lớp
255 SGK
+ Mục tiêu thí nghiệm
- Nhận xét:
+ Cơ sở lí thuyết
+ Độ chính xác
+ Cách tiến hành
+ Nguyên nhân
Dặn HS về nhà làm báo cáo
+ Cách khắc phục
+ Trả lời phần nhận xét và kết luận
II. CỦNG CỐ
- Nắm, hiểu và biết sử dụng các công thức, các dụng cụ thành thạo để lấy
số liệu chính xác.