Tải bản đầy đủ
Đặc điểm các nguồn lực của công ty

Đặc điểm các nguồn lực của công ty

Tải bản đầy đủ

Tiểu luận môn quản trị doanh nghiệp

doanh công ty còn nhập khẩu các mặt hàng từ nước ngoài. Là một doanh nghiệp mới nổi,
được xem là một ngôi sao sáng cho mô hình kinh doanh theo kiểu hiện đại. Chỉ trong thời
gian rất ngắn, những thương hiệu như Xmen, Dr.Men đã tạo được một chỗ đứng trên thị
trường với mạng lưới phân phối sâu rộng. ICP cũng đã thu hút được hai quỹ đầu tư nước
ngoài là Mekong Enterprise Fund II và BankInvest tham gia như những nhà đầu tư chiến
lược. Số tiền đầu tư từ Bankinvest cộng với tiền đầu tư từ Mekong Enterprise Fund II là
hai công ty lớn có tiềm lực tài chinh mạnh đã là một bệ phóng tài chính mạnh mẽ cho
ICP mở rộng các hoạt động kinh doanh. Hiện tại lượng tiền mặt trong quỹ và tiền gửi
ngân hàng tương đối lớn tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu mua sắm nguyên vật liệu đầu
vào. Các khoản phải thu là trên 69 tỷ, đây cũng là số tiền khá lớn giúp công ty có thể
quay vòng vốn nếu nhanh chóng thu hồi về.
b.Tài sản của công ty
Bảng 2
Stt

Nội dung

Số tiền

4

Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Vốn chủ sở hữu
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Thặng dư vốn cổ phần
- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Quỹ khen thưởng phúc lợi

100.556.331.802
2.440.116.146
417.983.458.478
302.025.880.000
50.548.326.942
35.953.016.322
15.304.627.918
15.151.607.296
1.567.783.322

5

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

520.547.689.748

1
2
3

Qua bảng 02 ta thấy tài sản của công ty được hình thành chủ yếu từ nguồn vốn của chủ
sở hữu chiếm tới 80.3%. Vì là doanh nghiệp đầu tư với hơn một nửa số vốn nước ngoài
nên vốn chủ sở hữu là lớn. Ngoài ra các khoản nợ dài hạn và ngắn hạn chiếm tỷ trọng
không lớn giúp cho công ty giảm bớt được các tác động xấu do tình hình lãi suất đang
tăng cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các doanh nghiệp trên thị trường. Lợi nhuận
không chia được trích lập vào các quỹ đầu tư phát triển,quỹ dự phòng tài chính làm tăng
Trần Thị Bích Ngọc-QTK49ĐH

21

Tiểu luận môn quản trị doanh nghiệp

nguồn vốn cho công ty. Với số vốn đó, công ty đã đầu tư vào dây chuyền máy móc thiết
bị, củng cố cơ sở hạ tầng,ngiên cứu phát triển các sản phẩm mới có chất lượng cao hơn
nhằm tạo bộ mặt mới cho công ty, giúp tăng doanh thu và thu nhập cho người lao động.
Vì công ty mới đi vào hoạt động từ năm 2002 nên phần lớn máy móc thiết bị còn mới và
hiện đại, được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 3
Loại máy
Tỷ trọng (%)
Dây chuyền sản xuất các mặt hàng chăm sóc nhà 25
cửa
Dây chuyền sản xuất các mặt hàng chăm sóc cá 50
nhân
Dây chuyền sản xuất các mặt hàng mỹ phẩm
15
Dây chuyền sản xuất các mặt hàng thực phẩm và 10
nước giải khát
Qua bảng 3 ta thấy tỷ trọng máy móc sản xuất các mặt hàng chăm sóc cá nhân chiếm tỷ
trọng lớn nhất (50%) cho thấy các sản phẩm về chăm sóc cá nhân được công ty đầu tư
phát triển với sản phẩm chủ đạo là dòng sản phẩm dành cho nam giới X-men. Đối với
dòng sản phẩm chăm sóc nhà cửa,công ty có 2 nhãn hiệu là nước rửa ra quả Vegy và
nước tẩy rửa Oclean. Tuy là những nhãn hiệu ra đời đầu tiên nhưng cả 2 đều gặp phải
nhũng áp lực cạnh tranh mạnh mẽ. Với Vegy, trở ngại lớn nhất chính là giá và cách thức
rửa rau quả truyền thống với nước muối pha loãng tạo nên một rào cản mạnh mẽ cho việc
gia tăng doanh số từ dòng sản phẩm này. Với thị trường nước tẩy rửa, Vim của Unilever
đang là người dẫn đầu và hàng loạt nhà sản xuất nhỏ như Mỹ Hảo, Daso, cũng như các
cơ sở sản xuất, hàng nhập khẩu chuyên dụng đang cùng nhau xâu xé mảnh đất vốn không
màu mỡ vì với thị truờng có lợi nhuận biên cao bị giới hạn phân khúc trung, cao cấp còn
với thị trường giá rẻ cũng không là thế mạnh của Oclean, do vậy công ty đang có hướng
tập trung đầu tư mặt hàng về thực phẩm, đây là một thị trường có sức tăng trưởng mạnh
mẽ và ổn định ngay cả giai đoạn kinh tế suy thoái. Bên cạnh đó, thực phẩm cũng là thị
trường có độ an toàn cao trước sự xâm lấn của thương hiệu ngoại so với ngành hoá mỹ
phẩm vì đặt thù tiêu dùng ngành thực phẩm liên quan đến khẩu vị, cách ăn uống, thói
quen so với đặc trưng về thời trang, thương hiệu của dầu gội, mỹ phẩm,hiện nay trên thị
Trần Thị Bích Ngọc-QTK49ĐH

22

Tiểu luận môn quản trị doanh nghiệp

trường công ty đangcó một thương hiệu về thực phẩm nổi tiếng Thuận Phát(nước mắn
Phú Quốc…). Với mỹ phẩm, ICP có hai nhãn hàng là Qgirl New York và L’ovite Paris.
Đây là những sản phẩm cao cấp, một dành cho giới thiếu nữ và một dành cho phụ nữ
thành đạt. Thị trường này, là một bất lợi lớn cho ICP vì đây chính là thị trường kinh
doanh thương hiệu. Thói quen mua sắm hàng ngoại và yêu cầu khắc khe của người dùng
sẽ là cản trở để hai sản phẩm này phát triển. Nhưng nhu cầu của thị trường chưa bão hoà
cùng với các trang thiết bị máy móc hiện đại được nhập từ thị trường Châu Âu các sản
phẩm của công ty ngày càng đáp ứng được nhu cầu khắt khe của người tiêu dùng
2.2. Tình hình nguồn nhân lực của công ty
a.Nguồn nhân lực
Tổng số lao động tại thời điểm 1/1/2011 là 1200 CB CNV. Cơ cấu lao động của công ty
được thể hiện theo bảng 04
Về trình độ lao động của đội ngũ cán bộ
Bảng 4a
Trình độ lao động
Đại học và sau đại học
Cao đẳng
Công nhân kỹ thuật
Tổng số
Về độ tuổi lao động

số người
250
150
800
1200

tỷ trọng(%)
20.83
12.5
66.67
100

Bảng 4b
Độ tuổi
Số người
Từ 18 đến 29 tuổi
595
Từ 30 đến 44 tuổi
428
Từ 45 đến 60 tuổi
127
Từ 60 tuổi trở lên
50
Lao động trong nước và nước ngoài

Tỷ trọng(%)
49.6
35.7
10.6
4.2

Bảng 4c
số người
Tỷ trọng(%)
Lao động Việt
1150
95.8
Lao động nước ngoài
50
4.2
(Không có trường hợp sử dụng lao động là người bị tàn tật và người vị thành niên)
Qua các bảng thể hiện cơ cấu lao động trên cho thấy tổng số lao động của công ty tương
đối lớn và chủ yếu là lao động người Việt Nam vì nguồn lao động Việt Nam dồi dào và
23
Trần Thị Bích Ngọc-QTK49ĐH

Tiểu luận môn quản trị doanh nghiệp

rẻ, bớt tốn kém chi phí cho công ty, đồng thời cũng thực hiện được mục tiêu xã hội tạo
công ăn việc làm cho lao động trong nước. Trong tổng số lao động có 50 lao động là
người nước ngoài sẽ giúp cho việc áp dụng dây chuyền công nghệ sản xuất từ nước ngoài
và các dây chuyền công nghệ tiên tiến khác của công ty được thực hiện
Hiện nay tổng số lao động được đào tạo từ đại học trở lên là 250 người chiếm 20.83%
tổng số lao động, tỷ lệ lao động kỹ thuật là 66.67% tổng số lao động, và tỷ lệ lao động trẻ
của công ty chiếm tỷ trọng lớn, với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực luôn là ưu tiên số
1. Công ty nhận ra rằng, có được ngày hôm nay một phần là nhờ đội ngũ nhân viên được
đào tạo bài bản và sự tận tâm của họ. Do vậy, công ty luôn tổ chức những chương trình,
khóa huấn luyện trong và ngoài nước để nhân viên có thể tiếp cận với những công nghệ
và cải tiến mới nhất. Hàng năm, công ty thường xuyên tổ chức các chương trình huấn
luyện và tham quan trong nước và quốc tế chuyên ngành hóa mỹ phẩm. Điều này cũng
không nhằm mục đích giúp công ty nắm bắt được những cách tiếp cận và xu hướng tiêu
dùng mới.
b. Phân tích điều kiện làm việc của lao động quản lý
Tình hình tổ chức nơi làm việc.
Trên cơ quan các cán bộ lãnh đạo như TGĐ, trợ lý nhân sự, các trưởng phòng đều có
phòng làm việc riêng, được trang bị đầy đủ bàn làm việc, máy vi tính, máy điện thoại,
máy điều hoà.... Dưới nhà máy có văn phòng, phòng ăn và các kho dự trữ thiết bị và vật
liệu, Giám đốc điều hành có phòng làm việc riêng
Trong các phòng chức năng, mỗi người đều được bố trí bàn làm việc riêng với đầy đủ
trang bị phục vụ cho từng chức năng. Diện tích các phòng ban khá rộng tạo điều kiện tốt
cho nhân viên làm việc nhưng số lượng nhân viên nhiều hơn khối lượng công việc vẫn
tồn tại. Kích cỡ và chủng loại bàn ghế ở một vài phòng không thống nhất, nhiều khi gây
nên cảnh quan không đẹp mắt.
Điều kiện làm việc của lao động quản lý
Tiếng ồn:

Trần Thị Bích Ngọc-QTK49ĐH

24

Tiểu luận môn quản trị doanh nghiệp

Hoạt động trí óc đòi hỏi phải yên tĩnh, tập trung tư tưởng. Cơ quan của Công ty trong ngõ
nên tiếng ồn do bên ngoài gây ra rất ít, văn phòng Nhà máy được cánh âm tốt nên tiếng
ồn sản xuất không có ảnh hưởng gì. nhưng do nơi làm việc còn hạn chế nên việc đi lại
của nhân viên có phần ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc của cán bộ quản lý.
d. Bầu không khí tâm lí làm việc:
Bầu không khí tâm lí là nhân tố tác động rất lớn đến kết quả làm việc của lao động quản
lý. Do đặc trưng của lao động quản lý là lao động trí óc nên thường xuyên phải làm việc
tập trung và căng thẳng. Như vậy nếu cộng thêm một môi trường mà mọi mối quan hệ
đều lạnh nhạt thì sẽ tạo ra sự căng thẳng rất lớn và từ đó ảnh hưởng xấu tới hiệu quả công
việc. Thực tế cho thấy bầu không khí làm việc trong các phòng ban chức năng còn khá
nặng nề ,công ty chưa xây dựng được bầu không khí vui vẻ ,thoải mái trong công việc
.Vẫn còn tình trạng chỉ làm việc khi có mặt của trưởng phòng ,hoặc đôi khi không có thái
độ nghiêm túc trong công việc .Nguyên nhân của tình trạng này một phần là do khối
lượng công việc không nhiều dẫn đến tình trạng dư thừa lao động quản lý ,thời gian nhàn
rỗi ở khối nhân viên gián tiếp lớn .Bên cạnh đó mối quan hệ giữa các phòng ban đôi khi
còn thiếu nhịp nhàng.
2.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây
Để thấy được kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần hàng gia dụng quốc tế
ICP trong những năm gần đây ta lập bảng số liệu số 5
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
2006
Doanh thu bán

2007

2008

2009

2010

hàng và cung 147,98

200,78

242,925

300,775

364,15

95.24

120,225

130,175

150,65

75,75

92,275

125,7

167,125

26,25

31,425

41,9

52,375

cấp dịch vụ
Chi phí
54.325
Lợi nhuận sau
62,937
thuế TNDN
Thuế thu nhập
20,979
doanh nghiệp
Thu nhập người 3
(triệu
Trần Thị Bích Ngọc-QTK49ĐH

3.2

(triệu 3.5

(triệu 3.9

(triệu 4.3

(triệu
25

Tiểu luận môn quản trị doanh nghiệp

lao
động(đ/người/th đồng)

đồng)

đồng)

đồng)

đồng)

áng)
Qua bảng số liệu số 05ta thấy:
- Từ năm 2006-2010 doanh thu bán hàng của năm sau so với năm trước liên tục tăng.
Doanh thu bán hàng liên tục tăng là do doanh nghiệp đầu tư thêm máy móc thiết bị,mở
rông sản xuất(tham gia vào thị trường thực phẩm, mỹ phẩm)đa dạng hoá sản phẩm và có
các chính sách Marketing hiệu quả khiến khối lượng bán tăng lên
- Chi phí năm sau so với năm trước cũng tăng: năm 2007 tăng 18.8%, năm 2008 tăng
14.9%, năm 2010 là 7.6%. Ta có thể thấy chi phí hàng năm tăng chậm hơn doanh thu dẫn
đến lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp tăng lên đáng kể. Do áp dụng dây chuyền sản
xuất tiên tiến nên năng suất của sản phẩm tăng lên và giảm được chi phí cho sản phẩm.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2006 là 20,979 tỷ đồng và tới năm 2010 là 52,375 tỷ
đồng. Như vậy cùng với việc phát triển kinh tế trong doanh nghiệp hàng năm công ty
cũng đóng góp vào ngân sách nhà nước một số tiền đáng kể.
- Sau khi đóng góp vào ngân sách, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng dần theo các
năm. Đặc biệt trong khoảng từ năm 2008-2009 khủng hoảng kinh tế có tác xấu khiến
nhiều doanh nghiệp bị phá sản nhưng công ty vẫn có tốc độ tăng trưởng tốt nguyên nhân
do công ty đã kịp thời có các chính sách điều chỉnh cho phù hợp với thị trường.
-Thu nhập bình quân của người lao động trong các năm cũng dần tăng cùng với sự phát
triển của công ty và một phần do sự mất giá của đồng Việt Nam công ty tăng mức lương
bình quân cho lao động để chấp hành quy định của chính phủ và tăng thêm mức thu nhập
cho công nhân trong thời kỳ lạm phát tăng cao.
Phân tích sự biến động giữa 2009 và 2010
Năm 2009 là một năm đầy thách thức, khó khăn nền kinh tế Việt Nam và nền kinh tế thế
giới khó tránh khỏi những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008.
Bằng lối đi riêng cũng như với sự chuẩn bị từ trước ICP đã chủ động trong việc tìm
nguồn cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cũng như mở rộng các thị trường. Do vậy ICP
vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng bình quân, không những mở rộng thị phần nội địa mà
còn đẩy mạnh được xuất khẩu hàng hoá. Trong năm 2009, Công Ty đã trở thành cổ đông
chính (chiếm 51%) của Thuận Phát. Với việc trở thành cổ đông lớn của Thuận Phát, ICP
Trần Thị Bích Ngọc-QTK49ĐH

26

Tiểu luận môn quản trị doanh nghiệp

chính thức bước vào thị trường thực phẩm, vốn là một thị trường đầy tiềm năng. Bên
cạnh đó công ty còn thoả thuận hợp tác thành công với tập đoàn Schweppes International
Limited. Theo thoả thuận này, công ty sẽ được phép độc quyền sản xuất, tiếp thị và phân
phối sản phẩm nước cam tươi có ga Orangina của Schweppes International Limited trên
toàn lãnh thổ Việt Nam và quyền tiếp thị, phân phối tại các nước Brunây, Campuchia,
Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, và Thái Lan.
Năm 2010, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có dấu hiệu phục hồi, song hệ lụy của
cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế vẫn tiếp tục tác động đến hoạt động sản
xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy vậy, ICP vẫn không ngừng duy trì và phát
huy khả năng của mình. Trong năm 2010,ICP vẫn là một trong 3 doanh nghiệp về hàng
gia dụng phát triển nhanh nhất. Với doanh thu(11,1%) của công ty vẫn tăng nhanh tốc độ
tăng chi phí(8.5%) Làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp tăng lên đáng kể. Tạo cho nguồn
ngân sách nhà nước khoản đóng góp thuế lớn. Đồng thời cũng nâng cao được đời sống
lao động với tỷ lệ tăng tiền lương của năm 2010 hơn năm 2009 là 10.3%. Tất cả những
con số trên cho thấy một sự phát triển rất tốt và vững vàng của doanh nghiệp trong hoạt
động sản xuất kinh doanh của công ty cả trong những thời kỳ kinh tế khó khăn.
III-Kết luận
1. Điểm mạnh điểm yếu của công ty
-Điểm mạnh:
+Công ty có tiềm lực tài chính mạnh
+Chất lượng sản phẩm tốt
+Sáng tạo trong tiếp thị
+Thương hiệu của công ty đang dần được khẳng định
+Đội ngũ nhân viên có trình độ
-Điểm yếu
+Các sản phẩm của công ty chưa đem lại được dấu ấn đặc sắc
+Việc tìm ra các chính sách đối các sản phẩm chăm sóc nhà cửa, mỹ phẩm chưa được rõ
ràng
2. Các vấn đề đặt ra trong thời gian tới
Công ty đang là một trong những công ty hàng đầu trong nước chuyên về sản xuất và
phân phối các sản phẩm hàng tiêu dùng như hàng chăm sóc gia đình, chăm sóc cá nhân,
Trần Thị Bích Ngọc-QTK49ĐH

27

Tiểu luận môn quản trị doanh nghiệp

mỹ phẩm và thực phẩm. Với các nhãn hiệu nổi tiếng và hàng đầu tại thị trường Việt
Nam: X-men, X-men for Boss, Dr.men, Vegy, Ocleen, L’Ovite, Thực Phẩm Thuận Phát
(Nước Mắm Phú Quốc, Nước Tương Chu Wang,…)
Đồng thời ICP hiện là một trong ba công ty dẫn đầu về ngành hàng dầu gội tại Việt Nam
và được đánh giá là một trong những Công ty hàng tiêu dùng có tốc độ phát triển nhanh
nhất tại Việt Nam
Vậy các vấn đề đặt ra là xây dựng công ty thành công ty sản xuất hàng tiêu dùng mang
thương hiệu quốc tế,mở rộng đa dạng hoá các sản phẩm,tạo ra cho sản phẩm của mình
một dấu ấn riêng biệt,khẳng đinh được chất lượng và chỗ đứng vững mạnh trên thị
trường.

CHƯƠNGIII: PHÂN TÍCH BỘ MÁY CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty

Trần Thị Bích Ngọc-QTK49ĐH

28

Tiểu luận môn quản trị doanh nghiệp

Đại hội đồng cổ
đông
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Tổng giám đốc

Phó

tổng

giám

đốc
Kế toán trưởng

Giám đốc giám
sát

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng

kế

nghiê

kỹ

Marke

sản

kinh

tổ

kế

xuất

hoạch

n cứu

thuật

ting

xuất

doanh

chức

toán

nhậphành

phát

chính

khẩu

triển
2.Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty, bao gồm tất cả các
cổ đông có quyền biêủ quyết của công ty . Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn
đề được luật pháp và điều lệ công ty quy định. Đặc biệt đại hội đồng cổ đông sẽ thông

Trần Thị Bích Ngọc-QTK49ĐH

29

Tiểu luận môn quản trị doanh nghiệp

qua các báo cáo tài chinh hàng năm của công ty và ngân sách cho các năm tiếp theo,sẽ
bầu hoặc bãi nhiêm thành viên hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát công ty
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty,có toàn quyền nân danh công ty để quyết
định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc
thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông
Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.Tổng giám đốc điều hành
hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty và chiu trách nhiêm trước hội đồng quản trị.
Tổng giám đốc có thể không phải là chủ tịch hội đồng quản trị. Tổng giám đốc có những
quyền hạn và trách nhiệm sau:
+Thực hiện các quyết định của hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông
+Quyết định tất cả các vấn đề không cần có quyết đinh của hội đồng quản trị,bao gồm
việc thay mặt công ty kí kết các hợp đồng tài chính và thương mại,tổ chức và điều hành
các hoạt đông sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty theo những thông lệ quản lý tốt
nhất
+Kiến nghị số lương và các loại quản lý mà công ty cần thuê để HĐQT bổ nhiệm hoặc
miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như những cơ cấu tổ chức tốt
do HĐQT đề xuất, và tư vấn để HĐQT quyết định mức lương trợ cấp, các lợi ích và các
điều khoản khác của hợp đồng lao đông của cán bộ quản lý
+Thanm khảo ý kiến của hội đồng quản trị để quyết định số lương người lao động,mức
lương, trờ cấp,lợi ích, việc bổ nhiệm,miễn nhiệm, và các điều khoản khác liên quan đến
hợp đồng lao động của họ
+Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông
qua
+Đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý của công ty , và
chuẩn bị các dự toán dài hạn hàng năm và hàng tháng của công ty phục vu hoạt động
quản lý dài hạn hàng năm hàng tháng của công ty theo kế hoạch kinh doanh
Phó tổng giám đốc giúp tổng giám đốc điều hành chuyên môn và công tác thanh tra, chịu
trách nhiệm trước tổng giám đốc về các nhiệm vụ được giao,thay mặt tổng giám đốc khi
tổng giám đốc vắng mặt ở công ty
Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về kế hoạch tài chính kế toán, và lập báo cáo tài chính
của công ty, và chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc về nhiệm vụ được giao.Thu thập sử
Trần Thị Bích Ngọc-QTK49ĐH

30

Tiểu luận môn quản trị doanh nghiệp

lý thông tin, số liệu kế toán theo đối lượng và nội dungcông việc kế toán. Kiểm tra giám
sát các khoản thu chi tài chính,các nghĩa vụ thu nộp thanh toán nợ,kiểm tra việc quản
lý,sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản,phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi
phạm pháp luật về tài chính kế toán… Phân tích thông tin số liệu kế toán tham mưu, đề
xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu của quản trị công ty. Cung cấp các thông tin, số liệu
của kế toán theo quy định của pháp luật
Trưởng ban kiểm soát chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến kiểm soát
hoạt động kinh doanh và nâng cao nghiệp vụ của công ty, và chịu trách nhiệm trước tổng
giám đốc về nhiệm vụ được giao
Các trưởng phòng chịu trách nhiệm về phòng mình,quản lý các hoạt động kinh doanh và
chuyên môn của phòng trong phạm vi quyền hạn được giao
Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bổ nhiệm và trợ giúp đại hội đồng cổ đông trong việc kiểm tra
và giám sát hoạt động của công ty.Ban kiểm soát có những quyền hạn và trách nhiệm
sau:
+Ban kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng Cổ đông giám sát, đánh giá công tác
điều hành, quản lí của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo đúng các qui định
trong Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông;
+Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cung cấp mọi Hồ sơ và thông
tin cần thiết liên quan đến công tác điều hành quản lí Công ty;
+Kiểm tra, thẩm định tính trung thực, chính xác, hợp lí và sự cẩn trọng từ các số liệu
trong Báo cáo tài chính cũng như các Báo cáo cần thiết khác;
Phòng tổ chức hành chính:
Chức năng: Là phòng nghiệp vụ tham mưu cho GĐ về công tác tổ chức cán bộ, lao động
tiền lương, quản lý khai thác sử dụng lực lượng lao động của công ty theo pháp luật.
Nhiệm vụ: Theo dõi hoạt động của bộ máy tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh, đề
xuất việc xây dựng mô hình, sửa đổi, điều chỉnh bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ,
đặc điểm của công ty; Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên;Tham mưu cho GĐ về bố trí lao động trên
khối phòng ban; Lập kế hoạch lao động và tiền lương phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh
doanh và kế hoạch tài chính hàng năm;Thực hiện công tác nâng bậc nâng lương hàng

Trần Thị Bích Ngọc-QTK49ĐH

31