Tải bản đầy đủ
Khối biến đổi ADC và giải mã TC7107A

Khối biến đổi ADC và giải mã TC7107A

Tải bản đầy đủ

Sơ đồ nối của TC7107A trong proteus::

ICL7107 của hãng Intersil là một bộ chuyển đổi ADC 3 ½ digit công suất thấp, hiển thị tốt.

Bao gồm trong IC này là bộ giải mã LED 7 đoạn, bộ điều khiển hiển thị, bộ tạo chuẩn và bộ tạo
xung đồng hồ. Các đặc tính của nó bao gồm: tự chỉnh “0” nhỏ hơn 10 uV, điểm “0” trượt không
quá 1uV/oC, độ dốc dòng ngõ vào tối đa là 10pA.
IC này có các đặc điểm rất quan trọng sau:
- Độ chính xác rất cao.
- Không bị ảnh hưởng bởi nhiễu.
- Không cần mạch lấy mẫu và mạch giữ.
- Tích hợp đồng hồ.
- Không cần các thành phần ngoại vi có độ chính xác cao
Kết quả hiển thị ra led 7 đoạn
DISPLAY COUNT = 1000.(VIN - VREF )
(Theo www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/75081/MICROCHIP/TC7107.html)

Ta có DISPLAY COUNT = 1000.(VIN+ - VREF+)
Nối VREF+ với nguồn 2.7926V .
Vì vậy theo Datasheet

đầu vào VIN+ phải đưa về từ2.7926V đến 3,2438V thì Led sẽ hiển thị nhiệt độ từ 0-5700C.
Ta sử dụng mạch cộng không đảo để điều chỉ điện áp đưa vào V IN(mạch điều áp):

6. Khối điều áp
Uo==+=

=Uo1+Uo2=0.4745+2.7926=3.2438v
Uo1=0.4745, Uo2 ==2.7926
-Xét khi II=0-20mV tác động Uo1=0-0.4523V chọn R3=R4=1kΩ, R5=1,5KΩ,
Uo1==> R6==19.56kΩ
- Xét khi UCtác động Uo2=2,792V:
Uo2==2.792Uc=1.5V
Thực tế chọn R6=19,461kΩ.

7.Tính toán và thiết kế mạch nguồn.
Trong thiết kế có sử dụng các nguồn , và nguồn cấp được sử dụng từ mạng lưới điện
xoay chiều 220V/50Hz ta có mạch nguồn như sau:

CHƯƠNG
3:MẠCH MÔ PHỎNG TRÊN PROTEUS

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ NHẬN XÉT KẾT QUẢ
I.PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
-Sử dụng nhiệt ngẫu loại J: trong khoảng nhiệt độ từ 0570 0C
Có điện áp tại đầu ra của nhiệt ngẫu từ 00.031V
-Sử dụng mạch khuếch đại đầu ra để khuếch đại điện áp lên 00.8V
-Sau đó được đưa vào mạch biến đổi áp-dòng không đảo giúp chuẩn hóa đầu ra từ 020mA
-Từ đầu ra của mạch chuẩn hóa
+) đưa vào bộ cộng không đảo giúp điều chỉnh điện áp để đưa vào TC7107A giúp giải mã
và hiển thị ra 5 LED 7 thanh
+)đưa vào khối so sánh giúp so sánh điện áp đầu vào với điện áp chuẩn định sẵn ,đầu ra
của khối so sánh nối với transistor khuếch đại rồi đưa vào đèn và còi trong khối cảnh báo .
-Khi t=05590C điện áp vào nhỏ hơn điện áp chuẩn (U CH) trong khối so sánh điện áp ra ở mức
thấp khối cảnh báo không hoạt động
-Khi t>=5600C điện áp vào lớn hơn điện áp chuẩn (UCH) trong khối so sánh
Điện áp đầu ra ở mức cao  khối cảnh báo hoạt động làm còi kêu và đèn nhấp nháy
II.NHẬN XÉT KẾT QUẢ
Quá trình đo lường dùng cảm biến nhiệt độ với mạch khá đơn giản và còn nhiều bất cập mọi
tính toán chỉ là trên lý thuyết.
+ Nhiệt độ đo khá cao phải dùng các loại cảm biến dạng cặp nhiệt điện, tuy nhiên các cảm biến
loại này đầu ra không tuyến tính, hệ số SeeBeck thay đổi theo từng khoảng nhiệt độ như hình
dưới đây:
+Trong phạm vi môn học ta tạm coi như đầu ra cảm biến tuyến tính hết trong khoảng đo (điều
này dẫn tới sai số) và chỉ tính taons trên các thông số đầu, cuối.