Tải bản đầy đủ
ChươngIII: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động

ChươngIII: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động

Tải bản đầy đủ

2. Hon thin cụng tỏc b trớ s dng lao ng
Bng thuyờn chuyn lao ng
Tt

Tên phòng ban

Hiện


1

Phòng Hành Chính-Chính Trị

7

2

Phòng Kế hoạch -Kỹ thuật

6

Tuyển 01 lao động Xây dựng định
mức đơn giá

3

Phòng Tài chính- kế toán

8

Tuyển 02 lao động Kế toán NVL

4

Chủ nhiệm công trỡnh

15

Tuyển 02 lao động

Qun lý NVL

5

Nhân viên kinh tế

10

Tuyển 04 lao động

Kế toán đội

6

Nhân viên kỹ thuật

35

Tuyển 02 lao động

CN điện

Nhu cầu

Vị trí

Khôngthay đổi

3. nh biờn lao ng:

Xỏc nh
CN-NV v
kh nng
cụng vic
cho tng
ngi

Lit kờ cỏc

cụng vic
v u vo

Xỏc nh
thi gian
hon thnh
cụng vic

Xỏc nh

NSLBQ
tng ngi

Khi lng cụng vic
S ngi cn thit=

NSLtrung bỡnh /Ngi

4. Nõng cao trỡnh lao ng
5. Nõng cao hiu qu v cụng tỏc to ng
lc v tinh thn, ói ng ngi lao ng.

The end