Tải bản đầy đủ - 740 (trang)
6 TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT

6 TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT

Tải bản đầy đủ - 740trang

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016xây dựng, hình dáng và cấu tạo, sự phân bố khối lượng, trình độ thi công và hàng loạt các yếu

tố ngẫu nhiên khác.

Điều đó ảnh hưởng đến quan điểm thiết kế kháng chấn. Quan điểm thiết kế kháng chấn hiện

đại là chấp nhận tính không chắc chắn của hiện tượng động đất và tập trung vào thiết kế công

trình có mức độ an toàn chấp nhận được. Theo đó, công trình phải có độ cứng, độ bền, độ dẻo

thích hợp để đảm bảo sinh mạng con người được bảo vệ khi có động đất xảy ra, các hư hỏng

được hạn chế, những công trình quan trọng vẫn có thể duy trì được hoạt động.

Việc thiết kế công trình nằm trong vùng chịu động đất, dựa vào các cơ sở sau:

Đối với các trận động đất có cường độ yếu, độ cứng nhằm tránh không để xảy ra các

hư hỏng ở phần kiến trúc của công trình. Tương ứng với nó là trạng thái giới hạn làm

việc;

Đối với các trận động đất có cường độ trung bình, độ bền cho phép giới hạn các hư

hỏng nghiêm trọng ở hệ kết cấu chịu lực. Tương ứng với nó là trạng thái giới hạn cuối

cùng hoặc trạng thái giới hạn kiểm soát hư hỏng;

Đối với các trận động đất mạnh hoặc rất mạnh, độ dẻo cho phép công trình có các

chuyển vị không đàn hồi lớn mà không bị sụp đổ. Tương ứng với nó là trạng thái giới

hạn sụp đổ hoặc trạng thái giới hạn tồn tại.Những quan điểm, nguyên tắc nêu trên không đưa ra bất kì một quy định có tính định lượng

nào.

Trong thực hành thiết kế, việc phân tích phi tuyến rất phức tạp nên kết cấu vẫn được tính toán

với các giả thiết đàn hồi. Nhưng tải trọng động đất, sau đó được giảm xuống thông qua một hệ

số có giá trị lớn hơn 1.5 để kể đến sự cho phép kết cấu làm việc ngoài giới hạn đàn hồi. Giải

pháp này phải đi cùng với tính toán và cấu tạo đảm bảo khả năng làm việc dẻo của kết cấu.

3.6.2 Cơ sở lí thuyết tính toán

Theo TCXDVN 9386-2012[5] ta có các phương pháp phân tích sau:

-Phương pháp phân tích đàn hồi tuyến tính:

- Phương pháp “phân tích phổ phản ứng dạng dao động”

- Phương pháp “phân tích lực ngang tương đương”.

Phương pháp phi tuyến

- Phương pháp tĩnh phi tuyến

- Phương pháp phi tuyến theo thời gian.3.6.3 Lựa chọn phương án tính toán3.6.3.1 Phương pháp phân tích tĩnh lực ngang tương đương

Phương pháp tĩnh lực ngang tương đương là phương pháp trong đó lực quán tính do động đất

sinh ra tác động lên công trình theo phương ngang được thay bằng các tĩnh lực ngang tương

đương. Phần lớn các công trình xây dựng thông thường khi thiết kế kháng chấn đều sử dụng

phương pháp này để tính toán.

Lực ngang này có tên là lực cắt đáy hoặc lực cắt ở chân công trình, được phân phối trở lại trên

chiều cao công trình tại các vị trí có khối lượng tập trung, thường là cao trình bản sàn.

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 65 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016Phương pháp phân tích này có thể áp dụng cho các nhà mà phản ứng của nó không chịu ảnh

hưởng đáng kể bởi các dạng dao động bậc cao hơn dạng dao động cơ bản trong mỗi phương

chính.

Ưu điểm của phương pháp này là tính toán nhanh, đơn giản và cho kết quả tính toán với độ

chính xác có thể chấp nhận được vì yếu tố ứng xử động học của công trình không được kể đến

một cách đầy đủ trong tính toán.

Điều kiện áp dụng:Có chu kì dao động T1 theo 2 hướng chính nhỏ hơn các giá trị sau:

trong 3.2.2.2–TCXD 9386 – 20124T

T1 ≤  c

2strong đó Tc choThỏa mãn những tiêu chí đều đặn theo chiều cao (4.2.3.3–TCXD 9386 – 2012)3.6.3.2 Phương pháp phân tích phổ phản ứng dạng dao động

Trước hết, theo cách tính thông thường, xác định chu kỳ dao động cho mỗi dạng dao động

chính của hệ kết cấu. Tiếp đó là từ phổ phản ứng động đất cho trước, xác định các phổ gia tốc

cực đại ứng với chu kỳ dao động chính. Trên cở sở này, bằng kỹ thuật phân tích dạng, xác

định phản ứng lớn nhất của hệ kết cấu ở mỗi dạng dao động chính. Phản ứng toàn phần của hệ

kết cấu được xác định theo phương pháp tổ hợp thống kê các phản ứng lớn nhất ở các dạng

dao động chính.

Phương pháp phân tích phổ phản ứng là phương pháp có thể áp dụng cho tất cả các loại nhà

(xem mục 4.3.3.3 – TCXDVN 9386 – 2012).Hình 3.- Các dạng dao động của phổ phán ứng

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 66 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-20163.6.3.3 Phương pháp tĩnh phi tuyến

Được thực hiện dưới điều kiện lực trọng trường không đổi và tải trọng nằm ngang tăng một

cách đơn điệu. Phương pháp này có thể áp dụng để kiểm tra tính năng kết cấu của nhà hiện

hữu và nhà được thiết kế với mục đích sau:

Để kiểm tra hoặc đánh giá lại các tỉ số cường độ

Để xác định các cơ cấu dẻo dự kiến và sự phân bố hư hỏng.

Để đánh giá tính năng kết cấu của nhà hiện hữu hoặc được cải tạo theo các mục tiêu của tiêu

chuẩn liên quan

Sử dụng như một phương pháp thiết kế thay cho phương pháp phân tích đàn hồi-tuyến tính có

sử dụng hệ số ứng xử q.3.6.3.4 Phương pháp phi tuyến theo thời gian

Phản ứng phụ thuộc vào thời gian của kết cấu có thể xác định bằng cách phân tích theo lịch sử

thời gian các phương trình vi phân chuyển động của nó, sử dụng các giản đồ gia tốc biểu thị

các chuyển động nền cho trong mục 4.3.3.4.3 TCVN 9386-2012.3.6.3.5 Chọn phương án phân tích động đất

Công trình chung cư cao cấp CITY GARDEN thỏa các tiêu chí đều đặn theo mặt bằng và mặt

4T = 4 × 0.8 = 3.2s 

T1 = 1.57s <  C2s14

đứng, đồng thời chu kì dao động

nên có thể áp dụng cả

phương pháp tĩnh lực ngang tương đương và phương pháp phổ phản ứng. Phương pháp nào

cũng có ưu, nhược điểm của nó. Đương nhiên, xét về độ chính xác thì phương pháp phổ phản

ứng chiếm ưu thế hơn vì kể đến đầy đủ hơn các dạng tham gia dao động. Ở đây, sinh viên tính

toán theo cả 2 phương pháp để so sánh xem độ chính xác chênh lệch nhau như thế nào nhằm

rút ra kinh nghiệm, tùy trường hợp ứng dụng vào thực tế sau này.14 Đất nền loại D, Theo TCVN 9386 – Thiết Kế Công Trình Chịu Động Đất, Bảng 3.2, trang 45

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 67 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-20163.6.4 Trình tự tính toán chungHình 3.- Biểu đồ phân vùng gia tốc nền trên lãnh thổ Việt Nam

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 68 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-20163.6.4.1 Xác định loại đất nền

Có 7 loại đất nền: A, B, C, D, E, S1, S2 (Bảng 3.1 Mục 3.1.2 – TCXD 9386:2012)

Căn cứ hồ sơ địa chất công trình, sinh viên phân loại đất nền theo chỉ số SPT. Nền đất công

trình thuộc loại D (SPT < 15)3.6.4.2 Xác định tỉ số agR/g

agR: đỉnh gia tốc nền tham chiếu phụ thuộc địa điểm xây dựng công trình (Bảng phân

vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính – phụ lục I trang 254 – TCXD 9386 –

2012)

g: gia tốc trọng trường g = 9.81 m/s23.6.4.3 Xác định hệ số tầm quan trọng γ1

Mức độ tầm quan trọng được đặc trưng bởi hệ số tầm quan trọng γ 1. Các định nghĩa về mức

độ tầm quan trọng (γ1 = 1.25, 1.00, 0.75) (Phụ lục E trang 220– TCXD 9386 – 2012) tương

ứng với công trình loại I, II, III (Phụ lục F – TCXD 9386 – 2012).3.6.4.4 Xác định giá trị gia tốc đất nền thiết kế ag

Gia tốc đất nền thiết kế ag ứng với trạng thái cực hạn xác định như sau:a g = a gR .γ 1

Theo quy định của TCXD 9386 – 2012 thì:a g ≥ 0,08g :động đất mạnh phải thiết kế kháng chấn0,04g ≤ a g ≤ 0,08g :động đất yếu, chỉ cần áp dụng các giải pháp kháng chấn đã đượcgiảm nhẹa g < 0,04g :không cần thiết kế kháng chấn.3.6.4.5 Xác định hệ số ứng xử q của kết cấu bê tông cốt thép

Hệ khung hoặc hệ khung tương đương (hỗn hợp khung – vách), có thể xác định gần đúng như

sau (cấp dẻo trung bình)

q = 3.3: nhà một tầng

q = 3.6: nhà nhiều tầng, khung một nhịp

q = 3.9: nhà nhiều tầng, khung nhiều nhịp hoặc kết cấu hỗn hợp tương đương khung.

(Mục 5.1.2 và 5.2.2 TCXD 9386 – 2012)GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 69 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-20163.6.4.6 Phân tích dao động, tìm chu kì, tần số, khối lượng tham gia dao động của các dạng

dao động.

- Phương pháp tĩnh lực ngang tương đương

Đối với phương pháp tĩnh lực ngang tương đương, (H<40m): có thể xác định bằng công thức

gần đúng

Nếu nhà có H > 40m, hoặc dùng phương pháp phổ phản ứng: dùng phần mềm hỗ trợ.

- Phương pháp phân tích phổ phản ứng dao động

Số dạng dao động cần xét đến: phải xét đến phản ứng của tất cả các dao động góp phần đáng

kể vào phản ứng tổng thể của công trình. Như vậy phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

-Tổng các trọng lượng hữu hiệu của các dạng dao động (mode) được xét chiếm ít nhất

90% tổng trọng lượng kết cấu

Tất cả dạng dao động (mode) có trọng lượng hữu hiệu lớn hơn 5% của tổng trọng

lượng đều được xét đến.3.6.4.7 Xây dựng phổ thiết kế dùng cho phân tích đàn hồi

- Phổ thiết kế đàn hồi theo phương nằm ngang

Đối với thành phần nằm ngang của tác động động đất, phổ thiết kế không thứ nguyên S d(T)

được xác định như sau: 2 T  2.5 2  

Sd ( T ) = a g .S.  + 

− ÷

3

T

q

3 B2.5

TB ≤ T ≤ TC : Sd ( T ) = a g .S.

q

0 ≤ T ≤ TB :2.5 TC

TC ≤ T ≤ TD : Sd ( T ) = max  a g .S.

. ; β.a g ÷

q T

TD ≤ T :2.5 TC .TD

Sd ( T ) = max  a g .S.

. 2 ; β.a g ÷

q TTrong đó:

Sd(T): phổ phản ứng đàn hồi

T: chu kì dao động của hệ tuyến tính một bậc tự do

ag: gia tốc nền thiết kế

S: hệ số nền

TB: giới hạn dưới của chu kì ứng với đoạn nằm ngang của phổ phản ứng gia tốc

TC: giới hạn trên của chu kì ứng với đoạn nằm ngang của phổ phản ứng gia tốc

TD: giá trị xác định điểm bắt đầu của phản ứng dịch chuyển không đổi trong phổ phản

ứng.

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 70 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016β = 0.2: hệ số ứng với cận dưới phổ thiết kế theo phương nằm ngang

q: hệ số ứng xửBảng 3. Giá trị tham số mô tả phản ứng đàn hồi theo phương ngang

Loại đất nềnSTB(s)TC(s)TD(s)A10.150.42B1.20.150.52C1.150.20.62D1.350.20.82E1.40.150.52- Phổ thiết kế đàn hồi theo phương thẳng đứng

Nếu avg > 0.25g (2.5m/s2) thì cần xét đến thành phần thẳng đứng của tác động động đất. Đối

với thành phần thẳng đứng của tải trọng động đất, phổ thiết kế không thứ nguyên S d(T) được

xác định bằng các biểu thức sau:

 2 T  2.5 2 

0 ≤ T ≤ TB :Sd(T) = a vg .S.  + 

− ÷

 3 TB  q 3 

2.5

TB ≤ T ≤ TC : Sd (T) = a vg .S.

q

2.5 Tc

TC ≤ T ≤ TD : Sd (T) = max(a vg .S.

. , β.a g )

q T

2.5 TC .TD

T ≥ TD : Sd (T) = max  a vg .S.

, β.a g ÷

2

q TTrong đó:

Sd(T): phổ phản ứng đàn hồi, lấy bằng 115

T: chu kì dao động của hệ tuyến tính một bậc tự do

avg: gia tốc nền thiết kế

S: hệ số nền

TB: giới hạn dưới của chu kì ứng với đoạn nằm ngang của phổ phản ứng gia tốc

TC: giới hạn trên của chu kì ứng với đoạn nằm ngang của phổ phản ứng gia tốc

TD: giá trị xác định điểm bắt đầu của phản ứng dịch chuyển không đổi trong phổ phản

ứng.

β = 0.2: hệ số ứng với cận dưới phổ thiết kế theo phương nằm ngang

15 Theo TCXDVN 9380-2012[5], Mục 3.2.2.5, trang 48

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 71 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016q: hệ số ứng xửBảng 3. Giá trị tham số mô tả phản ứng đàn hồi theo phương đứng

avg/agTB(s)TC(s)TD(s)0.90.050.1513.6.4.8 Xác định lực cắt đáy

- Phương pháp tĩnh lực ngang tương đương

Theo mỗi hướng ngang được phân tích, lực cắt đáy động đất F b được xác định theo biểu thức

sau:Fb = Sd (T1 ) × m × λ

Trong đó:Sd (T1 ): tung độ của phổ thiết kế không thứ nguyên tại chu kì T1T1: chu kì dao động cơ bản của nhà và công trình do chuyển động ngang theo hướng

đang xét

m: tổng khối lượng của nhà và công trình trên móng hoặc trên đỉnh của phần cứng

phía dưới

λ = 0.85

λ = 1.0nếu T1 ≤ 2Tc với nhà và công trình trên 2 tầngđối với các trường hợp khác.- Phương pháp phân tích phổ phản ứng

Xác định tổng lực cắt tại chân công trình tương ứng với dạng dao động thứ i theo phương X

theo công thức sau:FX,i = Sd (Ti ) × m X,i

Trong đó:

Sd(Ti): phố thiết kế không thứ nguyên được xác định theo Ti

mX,i: khối lượng hữu hiệu (theo phương X trên mặt bằng) tương ứng với dạng dao

động thứ i, xác định theo công thức:

2m X,i n ∑ X i, jm j ÷

j=1=

n∑X

j=1GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 72 -2

i,jmjĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016Với: Xi,j: giá trị chuyển vị theo phương X trên mặt bằng tại điểm đặt trọng lượng thứ

j của dạng dao động thứ i.

mj: khối lượng tập trung tại tầng thứ j của công trình.3.6.4.9 Phân phối lực cắt đáy vào từng tầng

- Phương pháp tĩnh lực ngang tương đương

Khi dạng dao động cơ bản được lấy gần đúng bằng các chuyển bị ngang tăng tuyến tính dọc

theo chiều cao, lực ngang Fi (đặt tại cao trình tập trung của khối lượng mi) tính bằngFi = Fbzi mi

∑ z jm jTrong đó: zi và zj là độ cao của khổi lượng mi và mj so với điểm đặt lực cắt đáy động đất Fb

- Phương pháp phân tích phổ phản ứng

Phân phối tải trọng ngang lên các cao trình tầng của tổng lực cắt tại chân công trình tương

ứng với dạng dao động thứ i theo phương X, như sau:

j

FX,i

= FX,iX i, j × m j

n∑X

l =1i,l× mlTrong đó:

j

FX,i: lực ngang tác dụng lên tầng thứ j theo phương X ứng với dạng dao động riêng

thứ i

mi và ml: khối lượng tập trung tại tầng thứ j và l của công trìnhX i, jX i,l

: giá trị chuyển vị theo phương X tại điểm đặt trọng lương thứ j và l của

dạng dao động thứ i.

Tính toán tương tự cho phương Y.

3.6.5 Tổ hợp tải trọng động đất

Tổ hợp tải trọng động đất được xác định theo phương pháp căn bậc hai của tổng bình phương:

2

2

E Emax = ± E Edx

+ E EdyTrong đó:

EEmax: các giá trị hệ quả tác động lớn nhất do tác động đồng thời của các lực động đất

ngang trong cả 2 phương chính gây ra.GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 73 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016EEdx và EEdy: tương ứng là các giá trị hệ quả tác động do các lực động đất tác động theo

phương x-x và y-y gây ra.

Nói chung nếu dùng kết quả xác định như trên để tổ hợp các hệ quả do các tải trọng khác gây

ra, ta sẽ được các giá trị phản ứng quá thiên về an toàn. Vì thực tế, lực động đất tác động theo

2 phương ngang vuông góc với nhau không phải lúc nào cũng cùng pha nhau, do đó theo

TCXD 9386 – 2012 cho phép sử dụng tổ hợp sau:E E = E Edx + 0,3E Edy

E E = 0,3E Edx + E Edy

Khi có xét thêm thành phần tác động theo phương đứng, có thể sử dụng 3 tổ hợp sau để tính

toán:E E = E Edx + 0,3E Edy + 0,3E Edz

E E = 0,3E Edx + 0,3E Edy + E Edz

E E = 0,3E Edx + E Edy + 0,3E Edz

3.6.6 Đặc điểm công trình và thông số ban đầuBảng 3. - Đặc điểm công trình

Địa điểm xây

dựng:Tỉnh, thành:TP.HCMQuận, huyện:Quận Bình

ThạnhLoại nền đất:DHệ số tầm quan trọng:

Đặc điểm kết cấu:γ1 =1.00Cấp dẻoDCMLoại kết cấu:Hệ khung, hoặc tương đương khungkw =1.00Bảng 3. - Các thông số dẫn xuất

Thông số

- Gia tốc nền quy đổiKý hiệuGiá trịagRo0.0846Đơn vịBảng tra Phụ lục I

2- Gia tốc nềnagR0.8299m/s- Gia tốc nền thiết kếag0.8299m/s2GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 74 -Ghi chú

agR = agRo.g

ag = agR.g1ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMThông sốTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2011-2016Ký hiệuGiá trịS1.35TB0.2sBảng 3.2TC0.8sBảng 3.2TD2sBảng 3.2- Hệ số ứng xửq3.9Theo mục 5.2.2.2- Hệ số xác định cận dướib0.2Theo mục 3.2.2.5- Hệ số điều chỉnhλ1Theo mục 4.3.3.2.2- Thông số xác định phổĐơn vịGhi chú

Bảng 3.23.6.7 Tính toán động đất theo phương pháp tĩnh lực ngang tương đương3.6.7.1 Tính toán lực động đất tác dụng theo phương X (Mode 3)

Chu kỳ dao động: T1X = 1.44s → TC < T1X < TD

Giá trị phổ thiết kế:Sd (T1X ) = max(a g × S ×2.5 Tc

2.5 0.8

× ; β × a g ) = max  0.8368 × 1.35 ×

×

;0.2 × 0.8368 ÷

q T

3.9 1.44Sd (T1X ) = max(a g × S ×Lực cắt đáy:2.5 Tc

× ; β × a g ) = max ( 0.4023;0.1674 ) = 0.4023m / s 2

q TFbX = Sd (T1X ) × m × λ = 0.4023 × 23419 × 0.85 = 8008kNBảng 3. – Phân phối lực cắt đáy vào từng tầng theo phương X

STT

1Tầng

Máimi (kN)zimi.ziFXi (kN)58.655.303243.2045.72Sân Thượng1056.552.1055043.49775.83Tầng 141448.348.5070242.19990.04Tầng 131448.344.9065028.34916.55Tầng 121448.341.3059814.48843.06Tầng 111448.337.7054600.63769.57Tầng 101448.034.1049376.51695.98Tầng 91448.330.5044172.92622.69Tầng 81448.326.9038959.07549.110Tầng 71448.323.3033745.22475.6GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 75 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT

Tải bản đầy đủ ngay(740 tr)

×