Tải bản đầy đủ - 740 (trang)
4 SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CẤU KIỆN

4 SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CẤU KIỆN

Tải bản đầy đủ - 740trang

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2011-20162.4.2 Sơ bộ kích thước cấu kiện (Phương án sàn dầm)2.4.2.1 Sơ bộ dầm tầng điển hình

Kích thước tiết diện dầm được xác định sơ bợ thơng qua nhịp dầm (dựa theo cơng thức kinh

nghiệm) sao cho đảm bảo thơng thủy cần thiết trong chiều cao tầng, đủ khả năng chịu lực.• Sơ bộ dầm chính theo phương ngang trục 1-6:1 1

h d =  ÷ ÷.L

 12 10 1 1

b d =  ÷ ÷.h d

 2 3Với L là nhịp của dầm, L=8.4m

→ Chọn bd×hd=300×600 (mm×mm)• Sơ bộ dầm chính theo phương dọc trục A-D:

• Với L là nhịp của dầm, L=8.5m1 1

h d =  ÷ ÷.L

 12 10 1 1

b d =  ÷ ÷.h d

 2 3→ Chọn bd×hd=300×600 (mm×mm)• Sơ bộ dầm phụ:1 1 

h d =  ÷ ÷.L

 16 12 1 1

b d =  ÷ ÷.h d

 2 3→ Chọn bd×hd=250×500 (mm×mm)Bảng 2. – Sơ bộ tiết diện dầm trong khung

STTNhip dầm (L)Kích thước (bxh) mm1Dầm chính L = 8.5 m300x6002Dầm chính L = 8.4 m300x6003Dầm chính L = 8.2 m300x6004Dầm chính L = 8.0 m300x6005Dầm phụ L = 8.5 m250x5006Dầm phụ L = 8.4 m250x5007Dầm phụ L = 8.2 m250x5008Dầm phụ L = 8.0 m250x5009Dầm thang250x500Ghi chú:

Để tiện thi cơng, đảm bảo tính kinh tế các dầm chính liên tục nhịp chênh nhau khơng lớn

(dưới 25%) thì khơng nên thay đổi tiết diện dầm mà thay đổi hàm lượng thép trong dầm, nếu

thay đổi thì chỉ nên thay đổi chiều cao dầm mà giữ ngun bề rộng dầm.2.4.2.2 Sơ bộ dầm tầng hầm

Kích thước tiết diện dầm được xác định sơ bợ thơng qua nhịp dầm (dựa theo cơng thức kinh

nghiệm)

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 24 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM• Sơ bộ dầm chính:THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2011-20161 1 

h d =  ÷ ÷.L + 2 × 50

 12 10 1 1

b d =  ÷ ÷.h d

 2 3Với L là nhịp của dầm, L=8.4m

→ Chọn bd×hd=300×600 (mm×mm)• Sơ bộ dầm phụ:1 1

h d =  ÷ ÷.L + 2 × 50

 16 12 1 1

b d =  ÷ ÷.h d

 2 3→ Chọn bd×hd=250×500 (mm×mm)2.4.2.3 Sơ bộ sàn tầng điển hình

Sơ bộ sàn theo cơng thức:hs =D

× l1

mTrong đó:D = (0.8 ÷ 1.4)

m = (30 ÷ 35)đối với sàn 1 phương, l1 là cạnh của phương chịu lựcm = (40 ÷ 50)

m = (10 ÷ 15)phụ thuộc tải trọng, lấy D = 1đối với sàn 2 phương, l1 là cạnh ngắnđối với bản consoleChiều dày sàn tối thiểu:h s min ≥ 50 mm

h s min ≥ 60 mm

h s min ≥ 70 mm

hs =

Tính tốn:đối với mái bằng

đối với sàn nhà dân dụng

đối với sàn nhà cơng nghiệpD

1

× l1 =

× 4200 = 105 ( mm )

m

40GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 25 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2011-20162.4.2.4 Sơ bộ sàn tầng hầm

Sơ bộ như sàn dầm bình thường + 100mmBảng 2. – Sơ bộ chiều dày sàn

STTSàn tầngChiều dày(mm)1Sàn tầng điển hình (tầng 2 đến tầng 14)1202Sàn sân thượng1203Sàn mái1004Sàn tầng hầm2502.4.3 Sơ bộ cấu kiện dầm, sàn (Phương án sàn phẳng dự ứng lực)2.4.3.1 Sơ bộ sàn

Theo sổ tay hướng dẫn thiết kế kết cấu bêtơng theo tiêu chuẩn Eurocode (IStructE Manual for

the design of concrete building structures to Eurocode 2)4 ta có cơng thức sơ bộ sàn phẳng dự

ứng lực như sau:4 The Institution of Structural Enginners (2006), Manual for the design of concrete building structures to

Eurocode 2

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 26 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2011-2016Hình 2. – Cơng thức sơ bộ sàn phẳng

Tính tốn:hs =1

8500

× L2 =

= 212.5(mm) →

40

40Chọn hs = 200 (mm)L2 chiều dài cạnh dài = 8.5m (lấy theo ơ sàn lớn nhất)2.4.3.2 Sơ bộ dầm

Tương tụ Mục 2.4.2

2.4.4 Sơ bộ tiết diện cột

Cột trong nhà cao tầng vừa có vai trò chịu tải trọng đứng và đặc biệt giữ vai trò chịu lực

ngang. Do đó, việc sơ bộ kích thước cột theo cách chia diện truyền tải khơng có tính quyết

định. Thay vào đó, các điều kiện về độ cứng, về ổn định tổng thể và liên kết chỉ có ảnh

hưởng lớn hơn đến kích thước cấu kiện chịu lực theo phương đứng. Trong đồ án sinh viên

vẫn thực hiện tính sơ bộ tiết diện cột theo cách chia diện truyền tải nhưng chỉ xem đó

là một số liệu để tham khảo. Kích thước được chọn và bố trí như trên là kết quả của việc tính

lặp nhiều lần bằng phần tử hữu hạn để có được chu kỳ dao động riêng của cơng trình hợp lý

và hàm lượng cốt thép tính tốn cho cột hợp lý.

Tiết diện cột được sơ bộ theo cơng thức sau (có kể đến khả năng chịu nén của cốt thép cấu

tạo):Fc = k ×N

N (kN)

= k×

γ b R b + µR s

1.45 × 0.85 + 3% × 36.5N = n×q×S

Trong đó:

-q: tải trọng phân bố trên 1m2 sàn

S: diện tích truyền tải của sàn

n: số tầng

k: hệ số kể đến ảnh hưởng của mơ men (k=1.1 đối với cột giữa và k=1.2 đối với cột

biên k=1.3 đối với cột góc).

Rb: cường độ chịu nén của bêtơng

Rsc: cường độ chịu nén của thép

µ: Hàm lượng thép hợp lí trong cột (Khi sơ bộ có thể chọn hàm lượng thép nhỏ nhất).Hàm lượng thép tối thiểu trong cột (đối với cột đặt cốt thép theo chu vi)µ min = 0.1%55 Tham khảo trang 127, PGs.Ts.Phan Quang Minh (2008), Kết cấu bêtơng cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản, NXB

Khoa học và Kỹ thuật

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 27 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2011-2016 Tính sơ bộ q đối với cột giữa như sau: (Tính với phương án sàn phẳng)GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 28 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2011-20168500

8500DDIỆN T ÍCH TRUYỀN TẢI SÀN VÀO CỘT BIÊN8000

4000250004000C8500

8500BDIỆN T ÍCH TRUYỀ N TẢI SÀN VÀO CỘT GIỮAA840054008400280032008200900410020700123AHình 2. - Diện tích truyền tải33Bsàn vào cột giữa• Tĩnh tải

1. Tĩnh tải sàn tầng điển hìnhBảng 2. – Tĩnh tải sàn

Trọng lượng

riêngChiều dàyTĩnh tải

tiêu chuẩnkN/m3mmkN/m2Gạch Ceramic20100.21.20.24Vữa lát nền18300.541.30.7Vật liệuGVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 29 -Hệ số

vượt tảiTĩnh Tải

tính tốn

kN/m2ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2011-2016Trọng lượng

riêngChiều dàyTĩnh tải

tiêu chuẩnkN/m3mmkN/m2Bản thân kết cấu sàn2520051.15.5Vữa trát trần18100.181.30.23Hệ thống kĩ thật0.51.20.6Tổng tĩnh tải sàn6.42Vật liệuHệ số

vượt tảiTĩnh Tải

tính tốn

kN/m27.272. Tải tường phân bố trên sàn (tính tốn sơ bộ thiên về an tồn lấy chiều cao tường =

chiều cao tầng – chiều dày sàn)Bảng 2. - Bảng tính chiều dài tường trong 1 tầng

Căn

hộSố lượng

căn hộ/tầngTường gạch

200/căn hộ (m)Tường gạch

100/căn hộ (m)Tường gạch

200/tầng (m)Tường gạch

100/tầng (m)1426.725.18106.8100.722423.827.7595.2111321625.353250.7234262.42TổngBảng 2. - Bảng tính tường phân bố lên sàn mỗi căn hộ

Loại

tườngTrọng lượng

riêng (kN/m3)Hệ số

vượt tảiChiều cao

tường (m)Chiều dài

tường (m)Tổng trọng

lượng (kN)Tường

gạch 200181.22.92342239.38Tường

gạch 100181.23.4262.421940.28Tổng (kN)4179Diện tích truyền tải lên sàn (m2)1035Tải tường phân bố lên sàn căn hộ (kN/m2)4Tải tường khơng phân bố trên hành lang nên ta tính lại giá trị trung bình:Lấy giá trị trung bình:4x41.825 + 0x25.65

= 2.44 (kN/m 2 )

68.475Hoạt tải căn hộ: 1.95 (kN/m2) – 41.825 (m2)

Hoạt tải hành lang: 3.6 (kN/m2) – 25.65 (m2)

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 30 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMLấy giá trị trung bình:THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2011-20161.95x41.825 + 3.6x35.65

= 3.065 (kN/m 2 )

68.475Vậy tải trọng q phân bố:7.27 + 2.44 + 3.065 = 12.7 (kN/m 2 )Bảng 2.- Kết quả sơ bộ tiết diện cột giữa

Str.tảiqN(m2 )(kN/m2)Sân

thượng62.8

8Tầng 14F ttbxhFchọn(kN)Hàm lượng

thépk12.7804.861.00%1.

14896

0x70420

062.8

812.71609.731.00%1.

19786

0x70420

0Tầng 1362.8

812.72414.591.00%1.

1146

77

0x80420

0Tầng 1262.8

812.73219.461.00%1.

1195

77

0x80560

0Tầng 1162.8

812.74024.321.00%1.

1244

67

0x80560

0Tầng 1062.8

812.74829.181.00%1.

1293

57

0x80560

0Tầng 962.8

812.75634.051.00%1.

1342

47

0x80560

0Tầng 862.8

812.76438.911.00%1.

1391

38

0x90720

0Tầng 762.8

812.77243.781.00%1.

1440

28

0x90720

0Tầng 662.8

812.78048.641.00%1.

1489

18

0x90720

0Tầng 562.8

812.78853.501.00%1.

1538

18

0x90720

0Tầng 462.8

812.79658.371.00%1.

1587

08

0x90720

0Tầng 362.8

812.710463.2

31.00%1.

1635

99

0x10

0900

0Tầng 262.8

812.711268.1

01.00%1.

1684

89

0x10

0900

0Tầng trệt62.8

812.712072.9

61.00%1.

1733

79

0x10

0900

0Hầm 162.8

812.712877.8

21.00%1.

1782

69

0x10

0900

0TầngGVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 31 -cm2cm2(cm)ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTầngHầm2THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2011-2016Str.tảiqN(m2 )(kN/m2)(kN)62.8

812.713682.6

9F ttHàm lượng

thépk1.00%1.

1bcm2

831

5xhFchọn

cm2(cm)

9

0x10

0900

0bxhFchọnBảng 2. - Kết quả sơ bộ tiết diện cột biên

TầngStr.tảiqN(m2 )(kN/m2)

12.7F tt(kN)Hàm lượng

thépk415.801.00%1.232150x602000cm2cm2(cm)Sân

thượng34.65Tầng 1434.6512.7831.601.00%1.264250x602000Tầng 1334.6512.71247.401.00%1.296350x602000Tầng 1234.6512.71663.201.00%1.2128450x603000Tầng 1134.6512.72079.001.00%1.2160550x603000Tầng 1034.6512.72494.801.00%1.2192660x703000Tầng 934.6512.72910.601.00%1.2224760x703000Tầng 834.6512.73326.401.00%1.2256860x703000Tầng 734.6512.73742.201.00%1.2288960x704200Tầng 634.6512.74158.001.00%1.2321060x704200Tầng 534.6512.74573.801.00%1.2353160x704200Tầng 434.6512.74989.601.00%1.2385270x804200Tầng 334.6512.75405.401.00%1.2417370x804200Tầng 234.6512.75821.201.00%1.2449470x805600Tầng trệt34.6512.76237.001.00%1.2481570x805600Hầm 134.6512.76652.801.00%1.2513670x805600Hầm234.6512.77068.601.00%1.2545770x8056002.4.5 Sơ bộ chiều dày vách, lõi thang máy

Chiều dày vách, lõi cứng được sơ bộ dựa vào chiều cao tòa nhà, số tầng và đảm bảo các quy

định theo TCXD 198-1997: Nhà cao tầng- Thiết kế kết cấu bê tơng cốt thép tồn khối 6.

-Khi thiết kế các cơng trình sử dụng vách và lõi cứng chịu tải trọng ngang, phải bố trí ít

nhất 3 vách cứng này khơng được gặp nhau tại một điểm.6 Trích Điều 3.4.1,[2]

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 32 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM---THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2011-2016Nên thiết kê các vách giống nhau (về độ cứng cũng như kích thước hình học) và bố

trí sao cho tâm cứng của hệ trùng với tâm khối lượng của nó. Trong trường hợp chỉ đối

xứng về độ cứng (độ cứng trong giai đoạn đàn hồi) mà khơng đối xứng về kích thước

hình học thì khi vật liệu làm việc ở giai đoạn dẻo dưới tác động lớn như động đất vẫn

có thể dẫn đến sự thay đổi độ cứng. Điều này sẽ gây ra biến dạng và chuyển vị khác

nhau trong các vách khác nhau. Hệ quả là sự đối xứng về độ cứng bị phá vỡ và phát

sinh ra các tác động xoắn rất nguy hiểm đối với cơng trình.

Khơng nên chọn các vách có khả năng chịu tải lớn nhưng số lượng ít mà nên chọn

nhiều vách nhỏ có khả năng chịu tải tương đương và phân đều các vách trên mặt

cơng trình.

Khơng nên chọn khoảng cách giữa các vách và từ các vách đến biên q lớn.

Từng vách nên có chiều cao chạy suốt từ móng đến mái và có độ cứng khơng đổi trên

tồn bộ chiều cao của nó.

Các lỗ (cửa) trên các vách khơng được làm ảnh hưởng đáng kể đến sự làm việc chịu

tải của vách và phải có biện pháp cấu tạo tăng cường cho vùng xung quanh lỗ.Xác định bề dày của vách phải thỏa

∑ Fv = 0.015Fsan tan g t ≥ 150mm

 h

 t ≥ tan g = 3600 = 180mm

20

20

Trong đó:

-ΣFv tổng diện tích mặt cắt ngang của vách và lõi cứng

t bề dày vách

Chọn vách góc biên và lõi dày t=300mm.Do đó sinh viên chọn chiều dày vách bao ngồi t = 300mm, vách ngăn bên trong t=200mm.CHƯƠNG 3 : TÍNH TỐN TẢI TRỌNG VÀ TÁC

ĐỘNG (PHƯƠNG ÁN SÀN PHẲNG)

3.1 TỔNG QUAN

Kết cấu nhà cao tầng được tính tốn với các tải trọng chính sau:

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 33 -ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCMTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2011-2016-Tải trọng thẳng đứng (tải thường xun và tạm thời tác dụng lên sàn)-Tải trọng gió (gồm thành phần tĩnh và thành phần động của gió)-Tải trọng động đất (cho các cơng trình trong vùng có khả năng xảy ra động đất)Ngồi ra khi có u cầu, kết cấu nhà cao tầng còn phải được tính tốn kiểm tra với các tác

động sau:

-Tác động của q trình thi cơng-Áp lực đất, nước ngầm.Trong đồ án, sinh viên dựa vào Tiêu chuẩn 2737 – 1995 cùng các chỉ dẫn kèm theo làm cơ sở

cho việc xác định tải trọng, tác động lên cơng trình.3.2 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG

Khi thiết kế tính tốn nhà cao tầng, hai đặc trưng cơ bản của tải trọng là tải trọng tiêu chuẩn

và tải trọng tính tốn. Tải trọng tính tốn là tích của tải trọng tiêu chuẩn với hệ số tin cậy tải

trọng. Hệ số này tính đến khả năng sai lệch bất lợi có thể xảy ra của tải trọng so với giá trị tiêu

chuẩn và được xác định phụ thuộc vào trạng thái giới hạn được tính đến.

Hệ số vượt tải

Khi tính tốn cường độ và ổn định, hệ số vượt tải lấy theo các điều 3.2; 4.2.2; 4.3.3; 4.4.2;

5.8; 6.3; 6.17 TCVN 2737 – 1995 “ Tải trọng và tác động”.

-Khi tính độ bền mỏi lấy bằng 1.

Khi tính tốn theo biến dạng và chuyển vị lấy bằng 1.Theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737– 1995 “Tải trọng và tác động”, tải trọng được chia

thành tải trọng thường xun và tải trọng tạm thời. Ngồi ra ta cần phải xét tới tải trọng đặc

biệt tác dụng lên nhà cao tầng cụ thể như động đất…

3.2.1 Tải trọng thường xun (tĩnh tải)

Là tải trọng tác dụng khơng đổi trong q trình xây dựng và sử dụng cơng trình.

Tải trọng thường xun gồm có:

-Khối lượng bản thân các phần nhà và cơng trình, gồm khối lượng các kết cấu chịu lực

và các kết cấu bao che.

Khối lượng và áp lực của đất do lấp hoặc đắp.Trọng lượng bản thân được xác định theo cấu tạo kiến trúc của cộng trình bao gồm: tường,

cột, dầm, sàn các lớp vữa trát, ốp, lát, các lớp cách âm, cách nhiệt…v.v và theo trọng lượng

đơn vị vật liệu sử dụng. Hệ số vượt tải ủa trọng lượng bản thân thay đổi từ 1.05 ÷ 1.3 tùy

theo loại vật liệu sử dụng và phương pháp thi cơng.

3.2.2 Tải trọng tạm thời (hoạt tải)

Tải trọng tạm thời là các tải trọng có thể khơng có trong một giai đoạn nào đó của q trình

xây dựng và sử dụng.

GVHD.KC: TRƯƠNG VĂN CHÍNH

GVHD.TC: LƯƠNG THANH DŨNG- 34 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CẤU KIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(740 tr)

×