Tải bản đầy đủ
V. Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đất

V. Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đất

Tải bản đầy đủ

∗ Thuốc trừ sâu là tác nhân gây ô nhiễm môi trường, gây
bệnh tật và tử vong cho nhiều loại động vật nhất là loài
chim.
∗ Đất bị ô nhiễm trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe con
người thông qua tiếp xúc trực tiếp với đất hoặc qua
đường hô hấp do sự bốc hơi của chất gây ô nhiễm đất;
các mối đe dọa tiềm tàng lớn hơn được đặt ra bởi sự
xâm nhập của ô nhiễm đất vào tầng nước ngầm được
sử dụng cho con người, đôi khi ở những khu vực
dường như rất xa so với bất kỳ nguồn gây ô nhiễm rõ
ràng trên mặt đất.

Cả làng tâm thần vì kho thuốc trừ sâu
ảnh hưởng của chất độc da cam

∗ Tiếp xúc mãn tính với crôm, chì và các kim loại khác,
xăng dầu, dung môi, và nhiều công thức thuốc trừ sâu
và thuốc diệt cỏ có thể gây ung thư, có thể gây ra
rối loạn bẩm sinh, hoặc có thể gây ra các bệnh mãn tính
khác. Nồng độ của các chất tự nhiên trong công nghiệp
hoặc nhân tạo, chẳng hạn như nitrat và amoniac kết hợp
với phân gia súc từ các hoạt động nông nghiệp, cũng đã
được xác định là mối nguy hiểm sức khỏe trong đất và
nước ngầm.
∗ Kết quả có thể mất đi một số các chuỗi thức ăn chính,
từ đó có thể có những hậu quả lớn cho động vật ăn thịt
hoặc loài người.

Những ảnh hưởng xảy ra với đất nông
nghiệp nơi có một số loại đất ô nhiễm. Chất
gây ô nhiễm thường làm thay đổi quá trình
chuyển hóa thực vật, thường gây giảm năng
suất cây trồng
Ô nhiễm
môi
trường
đất nông
nghiệp làm
Giảm
Năng suất

VI. Giải pháp khắc phục ô nhiễm môi
trường đất
Đối với vùng đất đã bị ô nhiễm
∗ Áp dụng các phương pháp xử lý tại chỗ
∗ Xử lý đất bị ô nhiễm sau khi đã bóc khỏi vị trí
∗ Điều tra và phân tích đất
∗ Loại bỏ nguồn ô nhiễm:
∗ Trong các xí nghiệp, nhà máy, hầm mỏ cần
nghiên cứu công nghệ khép kín, không sản xuất
hoặc ít sản xuất chất độc.

- Tiêu nước vùng trũng, điều tiết pH đất
làm cho một số nguyên tố kim loại nặng
chuyển sang dạng khó tan
- Luân canh lúa màu để xúc tiến phân hủy
DDT.
- Cải thiện thành phần cơ giới đất, tăng
cường bón phân hữu cơ.
- Nếu đất bị ô nhiễm nặng nên thay cây
lương thực, cây ăn quả bằng cây quả, cây
cảnh hoặc cây lấy gỗ