Tải bản đầy đủ
- Ô nhiễm do chất thải công nghiệp :Các hoạt động công nghiệp rất phong phú và đa dạng, chúng có thể là nguồn gây ô nhiễm đất một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Có thể phân chia các chất thải ra 4 nhóm chính: Chất thải xây dựng Chất thải kim loại Chất thả

- Ô nhiễm do chất thải công nghiệp :Các hoạt động công nghiệp rất phong phú và đa dạng, chúng có thể là nguồn gây ô nhiễm đất một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Có thể phân chia các chất thải ra 4 nhóm chính: Chất thải xây dựng Chất thải kim loại Chất thả

Tải bản đầy đủ

xác của động vật rừng chết đi

Rừng bị tàn phá

Ô nhiễm đất do tác nhân hóa học:
∗ Ô nhiễm đất do kim loại nặng
∗ Ô nhiễm do chiến tranh

Đất ô nhiễm do kim loại nặng

Ô nhiễm đất do chiến tranh

Trong những năm chiến tranh từ 19761- 1971,
khoảng 8 triệu galon (tương đương 36 triệu lít)
chất độc da cam đã được Mỹ rải xuống Việt Nam.
Trong số đó, khối lượng rải trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị là 1.350.000 lít (chiếm 3,75% cả nước)

Máy bay Mỹ rải chất độc da cam/ dioxin

V. Ảnh hưởng của ô nhiễm môi
trường đất
∗ Dễ bị xói mòn do nước, thảm thực vật bị phá hủy,
chất dinh dưỡng bị mất do trầm tích và bị rửa trôi
theo dòng nước.
∗ Làm thay đổi thành phần và tính chất của đất, làm
chai cứng đất, làm chua đất, làm thay đổi cân bằng
dinh dưỡng giữa đất và cây trồng
∗ Gây một số bệnh truyền nhiễm, bệnh do giun sán, ký
sinh trùng .
∗ Các chất phóng xạ, kim loại, nilon, do không phân
hủy được nên gây trở ngại cho đất.

bệnh truyền nhiễm

∗ Thuốc trừ sâu là tác nhân gây ô nhiễm môi trường, gây
bệnh tật và tử vong cho nhiều loại động vật nhất là loài
chim.
∗ Đất bị ô nhiễm trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe con
người thông qua tiếp xúc trực tiếp với đất hoặc qua
đường hô hấp do sự bốc hơi của chất gây ô nhiễm đất;
các mối đe dọa tiềm tàng lớn hơn được đặt ra bởi sự
xâm nhập của ô nhiễm đất vào tầng nước ngầm được
sử dụng cho con người, đôi khi ở những khu vực
dường như rất xa so với bất kỳ nguồn gây ô nhiễm rõ
ràng trên mặt đất.