Tải bản đầy đủ
I. GIỚI THIỆU VỀ VẬT LIỆU NANO

I. GIỚI THIỆU VỀ VẬT LIỆU NANO

Tải bản đầy đủ

I. GIỚI THIỆU VỀ VẬT LIỆU NANO
Phân loại theo hình dáng vật liệu nano:

 Các loại vật liệu nano 1 chiều: màng mỏng, các lớp, các bề mặt…
 Các vật liệu nano 2 chiều: dây nano, các ống nano…
 Các vật liệu nano 3 chiều: các hạt nano, các hạt keo, các chấm lượng tử, các vật liệu dạng tinh
thể nano, các đám nano…

 Ngoài ra còn có các vật liệu có cấu trúc nano hay nanocompozit trong đó chỉ có một phần của
vật liệu có kích thước nano, hoặc cấu trúc của nó có nano 3 chiều, 1 chiều , 2 chiều đan xen
nhau.

I. GIỚI THIỆU VỀ VẬT LIỆU NANO
 Các vật liệu nano 1 chiều:

Màng nano carbon

Màng VO2

I. GIỚI THIỆU VỀ VẬT LIỆU NANO
 Các vật liệu nano 2 chiều:
Vụ nổ Nano
Fanny Béron, Montréal, Canaga

Tấm ảnh quét bởi máy hiển vi điện tử có
màu sắc được làm nổi bật cho thấy một
phần của dây nano CoFeB, được hình
thành trong quá trình kết tủa bằng các
dòng xung điện trong một khung nhôm
mẫu lỗ xốp. Trong quá trình kết tủa điện,
một số dây nano tràn ra trên bề mặt khung
mẫu, tạo hình ảnh như một vụ nổ.

GIỚI THIỆU VỀ VẬT LIỆU NANO
 Các vật liệu nano 2 chiều:

Ống nano carbon (30X) bởi Paul Marshall,
Ottawa, Ontario
“Cánh rừng” trong ống nano
carbon. Màu sắc là kết quả
do sử dụng bộ lọc cho các
loại màu sắc khác nhau dựa
vào chiều cao mẫu.

ống nano carbon

I. GIỚI THIỆU VỀ VẬT LIỆU NANO
 Các vật liệu nano 3 chiều:

Các hạt nano YBaCuO có kích
thước từ 100-200 nm mang từ tính.

Tinh thể nano. Đây là những
chùm tinh thể của các hạt
selenua cadmi bé nhỏ (đường
kính khoảng 50 nanomét).

I. GIỚI THIỆU VỀ VẬT LIỆU NANO
 Nano composite

II. SƠ LƯỢC VỀ TIO2
 Nano TiO2 là loại vật liệu rất phổ biến hiện nay, được tiêu thụ tới hơn 3 triệu tấn/năm.

II. SƠ LƯỢC VỀ TIO2
1.Ưu điểm: Có 2 tính chất đặc biệt:

 Tính xúc tác quang (là nguyên liệu quang xúc tác trội nhất)
 Tính siêu thấm ướt