Tải bản đầy đủ - 117 (trang)
2 Tổng quan về Thẻ điểm cân bằng

2 Tổng quan về Thẻ điểm cân bằng

Tải bản đầy đủ - 117trang

7SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

CHIẾN LƯỢC

BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC

THẺ ĐIỂM CÂN BẰNGKhía cạnh tài chínhKhía cạnh khách hàngKhái cạnh hoạt động kinh

doanh nội bộKhía cạnh học tập và phát triểnCác mục tiêu tài chínhMục tiêu khách hàngMục tiêu trong hoạt động

kinh doanh nội bộMục tiêu học tập và phát triểnThước đo tài chínhThước đo khách hàngThước đo hoạt động kinh

doanh nội bộThước đo học tập và phát triểnChỉ tiêu tài chínhChỉ tiêu khách hàngChỉ tiêu kinh doanh nội bộChỉ tiêu học tập và phát triểnChương trình hành

động cho mục tiêu tài

chínhChương trình hành

động cho mục tiêu

khách hàngChương trình hành động

cho mục tiêu kinh doanh

nội bộChương trình hành động cho

học tập và phát triểnNgân sách cho chương

trình hành độngNgân sách cho chương

trình hành độngNgân sách cho chương

trình hành độngNgân sách cho chương trình

hành độngHình 1.1: Cấu trúc của Thẻ điểm cân bằng

(Nguồn: Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương, 2013)Tương ứng trên từng khía cạnh của Thẻ điểm có mục tiêu, thước đo cho từng

mục tiêu, chỉ tiêu cho từng thước đo, chương trình hành động cho từng mục tiêu và

ngân sách thực hiện chương trình hành động đó. Mục tiêu cho biết các tuyên bố

chiến lược cần đạt được, thước đo (KPI) cho biết có đạt được mục tiêu hay không,

chỉ tiêu cho biết mức độ kết quả đạt được, sáng kiến cho biết những chương trình

hành động để đạt mục tiêu.

1.2.3 Vai trò của BSC.

BSC là một hệ thống đo lường.

BSC thiết lập nên một hệ thống đo lường không chỉ tạo ra sự cân bằng giữa các

chỉ số tài chính và phi tài chính mà còn chỉ rõ cách thức tạo ra giá trị trong tương

lai.8Các thước đo của Thẻ điểm cân bằng được rút ra từ những mục tiêu trong Bản

đồ chiến lược, thứ mà bản thân nó đóng vai trò diễn giải trực tiếp và rõ ràng về

chiến lược của tổ chức. Trong khi bản đồ chiến lược truyền đạt điểm đến của chiến

lược thì những thước đo hiệu suất của Thẻ điểm cho chúng ta biết mình đang đi

đúng hướng hay không.

BSC là khung cho chiến lược cho hành động.

Sức mạnh của Thẻ điểm cân bằng chỉ được phát huy khi nó chuyển từ một hệ

thống đo lường sang hệ thống quản lý. Khi mà càng nhiều Công ty áp dụng mô hình

Thẻ điểm cân bằng, họ sẽ thấy được rằng BSC có thể: Làm rõ và đạt được sự đồng

thuận về chiến lược; truyền đạt chiến lược trong toàn tổ chức; liên kết những mục

tiêu tập thể và cá nhân; kết nối mục tiêu chiến lược với dự thảo ngân sách hàng

năm; liên kết các sáng kiến chiến lược; thu nhận phản hồi để nghiên cứu và nâng

cao chiến lược.

1.2.4 Ưu điểm và hạn chế của Thẻ điểm cân bằng (BSC):

Ưu điểm của BSC:

Thẻ điểm cân bằng (BSC) đo lường hiệu quả hoạt động của một tổ chức dựa

trên bốn khía cạnh, bao gồm: tài chính, khách hàng, các quá trình kinh doanh nội

tại, học hỏi và phát triển. Bốn khía cạnh của Thẻ điểm cho phép một sự cân đối giữa

những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, giữa những kết quả mong đợi và các nhân tố

thúc đẩy hiệu quả hoạt động, giữa những thước đo khách quan và những thước đo

chủ quan.

BSC diễn đạt chiến lược một cách dễ hiểu, ngắn gọn đến các cấp giúp truyền

thông chiến lược một cách chính xác từ Ban lãnh đạo đến từng phòng ban, nhân

viên.

BSC giúp tổ chức đánh giá tương đối chính xác hiệu quả thực hiện các mục tiêu

chiến lược đã đề ra, kịp thời đưa ra các chính sách khen thưởng, đãi ngộ.9BSC còn giúp tổ chức có thể phân loại và ưu tiên cho những sáng kiến gắn với

các mục tiêu chiến lược, tránh lãng phí tiền bạc cho các sáng kiến không có nhiều ý

nghĩa cho việc thực hiện chiến lược của tổ chức.

Hạn chế của BSC:

BSC chỉ tập trung đánh giá bên trong của một tổ chức, thiếu đi sự đánh giá các

yếu tố bên ngoài: đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, môi trường kinh tế,…

Có thể khó khăn cho việc áp dụng BSC trong các tổ chức bởi vì bốn khía cạnh

của BSC có thể không giống với mục đích nhà quản trị cấp cao của Công ty.

1.3 Lý thuyết về Thẻ điểm cân bằng:

1.3.1 Sứ mạng, Tầm nhìn, Bản đồ chiến lược.

Sứ mạng:

Sứ mạng là một bản tuyên bố “Lý do tồn tại của một tổ chức”. Đó là những

tuyên bố về triết lý kinh doanh, nguyên tắc kinh doanh, những sự tin tưởng của

Công ty. Bản sứ mạng rõ ràng là một căn cứ hết sức quan trọng để thiết lập chiến

lược của một tổ chức.

Tầm nhìn:

Tầm nhìn là bức tranh tổng thể về tương lai của doanh nghiệp. Nó không những

cho thấy được tương lai sáng lạng của Công ty, mà còn phải cho toàn thể nhân viên

cũng thấy được tương lai của họ ở trong bức tranh ấy.

Bản đồ chiến lược.

“Bản đồ chiến lược như việc trình bày bằng sơ đồ trên một trang giấy về những

điều Công ty phải làm tốt (mục tiêu) trong từng viễn cảnh để thực thi thành công

chiến lược của mình. Việc liên kết các mục tiêu với nhau trong mô hình nhân quả đi

từ những yếu tố hổ trợ trong Viễn cảnh Đào tạo và phát triển thông qua những tác

nhân dẫn dắt kết quả trong Viễn cảnh Quy trình nội bộ và Khách hàng đến các kết

quả của Viễn cảnh Tài chính sẽ cho phép trình bày chiến lược một cách đầy thuyết10phục mà tất cả nhân viên đều có thể hiểu và tuân theo một cách dễ dàng” (Paul

R.Niven, 2006, trang 189).

Bản đồ chiến lược là một sơ đồ mô tả cách thức một tổ chức sáng tạo ra giá trị

bằng việc kết nối các mục tiêu chiến lược trong mối quan hệ nhân – quả trong 4

khía cạnh của Thẻ điểm cân bằng. Thông thường tất cả thông tin được trình bày trên

một trang giấy, cho phép truyền đạt chiến lược một cách dễ dàng. (Kaplan &

Norton, 1996).

Giá trị Cổ đông Dài hạnCải tiến cấu

trúc chi phíPhạm vi

Khách

hàngChiến lược tăng trưởngChiến lược năng suấtPhạm vi

Tài chínhTăng hiệu quả

sử dụng tài sảnMở rộng cơ hội

tăng Doanh thu

Giá trị chào đến khách hàngGiá cảChất lượngKhả năngChọn lọcTính năngThuộc tính của Sản phẩm/Dịch vụPhạm vi

Quy trìnhDịch vụĐối tácThượng hiệuMối quan hệHình ảnhQuy trình

Quản lý Hoạt độngQuy trình

Quản lý Khách hàngQuy trình

Đổi mớiQuy định và Quy trình

Xã hộiCác Quy trình

Sản xuất & chuyển giao

sản phẩm & dịch vụCác Quy trình

Gia tăng Giá trị Khách

hàngCác Quy trình

Tạo sản phẩm & Dịch vụ

mớiCác Quy trình

Cải thiện cộng đồng & môi

trườngTẠO KẾT NỐIPhạm vi

Học hỏi

&

Phát triểnGia tăng giá trị

Khách hàngChiến lược

họ công việcChiến lược

CNTTChương

trình thay đổi

tổ chứcVốn Nhân lựcVốn Thông tinVốn Tổ chứcKỹ năng

Đào tạo

Kiến thứcHệ thống

Cơ sở dữ liệu

MạngVăn hóa

Tính lãnh đạoHình 1.2.: Bản đồ chiến lược của Kaplan & Norton

(Nguồn: Kaplan & Norton, 2003, trang 32)TẠO SỰ SẴN

SÀNGKết nối

Đồng độiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tổng quan về Thẻ điểm cân bằng

Tải bản đầy đủ ngay(117 tr)

×