Tải bản đầy đủ
GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG/VẬN HÀNH

GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG/VẬN HÀNH

Tải bản đầy đủ

3.GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG VẬN HÀNH
Các nguồn gây tác động liên quan tới chất thải

Nước thải

Nước mưa chảy tràn

Nước thải sinh hoạt

Nếu không có biện pháp kỹ thuật xử lý cũng như quản lý chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực
tiếp đến MT bên trong và bên ngoài dự án

3.GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG VẬN HÀNH
Các nguồn gây tác động liên quan tới chất thải

CTRSH

- CTR hữu cơ: vỏ trái cây, thức ăn thừa...
-CTR vô cơ: bao bì, nhựa, thủy tinh…
=> Khối lượng ước tính là 85,8 (kg/ng/tháng)

CTRNH

-

Dầu nhớt thải từ quá trình bôi trơn
Giẻ lau dính dầu mỡ,
Bóng đèn huỳnh quang thải, pin….

=> Khối lượng ước tính khoảng 5kg/tháng

3.GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG VẬN HÀNH
Các nguồn gây tác động không liên quan tới chất thảiGia tăng bụi, tiếng ồn, độ rungẢnh hưởng đến giao thông trong khu vực

Gia tăng lượng
phương tiện
giao thông

DỰ ÁN

Tác động đếnTạo việc làm cho người dân, tăng nguồn ngân sáchẢnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực

KT_XH

Rủi ro, sự cốTai nạn lao độngSự cố cháy nổ, TXL nước thải

Biện pháp giảm thiểu

1.GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN
Giảm thiểu các nguồn gây tác động liên quan tới chất thải

Khí Thải

Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần dự án
Bảo trì bảo dưỡng phương tiện vận chuyển,máy móc định kỳ
Phân vị trí,giờ ra vào,khu vực đỗ xeVới nước thải sinh hoạt dùng hầm tự hoại để xử lý nước thải (do lượng CN ít và mang tính ngắn hạn)Nước thảiVới nước mưa : được thu gom vào HTTN mưa (có sẵn) trước khi xả ra nguồn

CTRSH: thu gom vào các thùng chứ rác hiện hữu trong khuôn viên nhà máy và giao cho ... xử lý chung với CTR sinh hoạt của Nhà

Khí Thải

máy hiện hữu.CTR nguy hại: trang bị thùng chứa có nắp đậy,thuê đơn vị có chức năng để thu gom định kỳ

Giảm thiểu các nguồn gây tác động không liên quan tới chất thải

An toàn giao thôngPhân bố thời gian lắp đặt máy móchợp lýQuy định tốc độ phương tiện giao
thông ra vào dự ánBảo dưỡng phương tiện, vận

Hạn chế phương tiện tập trungcùng thời điểm
Quy định tốc độ xe ra vào phù hợp
Biển bảo,tín hiệu ra vào dự án

Thường xuyên tập huấn cho công
nhân về ATLĐChú trọng công tác phòng cháy
chữa cháy

chuyển máy móc

Tiếng ồn,độ rung

Tai nạn lao động, sự cố cháy
nổ

2.GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG/VẬN HÀNH
Các nguồn gây tác động liên quan tới chất thảiBố trí hệ thống cây xanh trong khuôn viên khu nhà và các khu vực trong dự án tạo môi trường xanh và không
khí trong lành

Giảm thiểu bụi,khí thải, chất
Thường xuyên bảo trì hệ thống phát điện
Bố trí ống khói ở vị trí thích hợp, chiều cao hợp lý

thảiSử dụng hệ thống điều hòa hiện đại
Bảo dưỡng hệ thống điều hòa định kỳ

Thu gom lưu trữ CTR, CTNH đúng nguy định
Bùn thải từ hệ thống XLTN được thu gom và hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và xử lý

Các nguồn gây tác động liên quan tới chất thải
Giảm thiểu tác động của nước thải

Các nguồn gây tác động liên quan tới chất thải
Giảm thiểu tác động của CTR

CTRSH

Phân loại rác tại nguồn, giao cho đơn vị có
chức năng để thu gom xử lý

-

CTNH

Lưu trữ tại khu riêng biệt

CTR vô cơ: bán cho cơ sở thu mua, tái chê trên địa bàn 1 tháng /lần
CT hữu cơ : lưu trữ khu vực chứa chất thải riêng , được vận chuyển
và xử lý 1 ngày/lần

Thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy
định

Các nguồn gây tác động liên quan tới chất thải
Giảm thiểu rủi ro,sự cố
Trang bị các phương tiện chữa cháy tại khu vực thực hiện lắp đặt máy móc, thiết bị (bình bọt, bình CO2, cát...)
Bố trí hệ thống thoát hiểm cho từng khu vực
Hướng dẫn, tập huấn công nhân về công tác PCCC
Xây dựng và ban hành nội quy về an toàn điện
Tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng đã được thiết lập cho HTXL nước thải
Thực hiện quan trắc định kỳ lưu lượng và chất lượng nước thải cho HTXL nước thải

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM
SÁT MÔI TRƯỜNG