Tải bản đầy đủ
Nội dung 3 TÌM HIỂU VỀ CÁC LOẠI MTHT 1.Phân loại MTHT theo địa bàn * MTHT ở trường GD nhà trường là hoạt động GD trong cáctrường lớp thuộc hệ thống GD quốc dân theo mục đích, nội dung, phương pháp có chọn lọc trên cơ sở khoa học và thực tiễn nhất định, tá

Nội dung 3 TÌM HIỂU VỀ CÁC LOẠI MTHT 1.Phân loại MTHT theo địa bàn * MTHT ở trường GD nhà trường là hoạt động GD trong cáctrường lớp thuộc hệ thống GD quốc dân theo mục đích, nội dung, phương pháp có chọn lọc trên cơ sở khoa học và thực tiễn nhất định, tá

Tải bản đầy đủ

So với GĐ, nhà trường là một MTGD rộng
lớn hơn, phong phú, hấp dẫn hơn đối với thế hệ
trẻ. Trong nhà trường các em được giao lưu với
bạn bè, được tham gia vào nhiều hoạt động
mang tính xã hội, giúp cho qúa trình xã hội hóa
cá nhân phong phú, toàn diện hơn.
So với bậc tiểu học, hoạt động học tập và các
hoạt động khác của HS THCS có nhiều sự thay
đổi có tác động quan trọng đến sự hình thành
những đặc điểm tâm lý lứa tuổi của các em.
+ND học: Nhiều môn học khác nhau(13 môn),
với những khái niệm trừu tượng, khái quát, nội

+ Sự thay đổi về phương pháp DH và hình thức
học: Nhiều môn => nhiều GV dạy => nhiều
hình thức DH khác nhau => ảnh hưởng đến sự
lĩnh hội tri thức, sự phát triển trí tuệ và nhân
cách HS.
+ Động cơ học tập phong phú đa dạng nhưng
chưa bền vững nhiều khi còn thể hiện sự mâu
thuẫn.
+ Thái độ đối với học tập khác nhau:
- Trong thái độ học tập.
- Trong sự hiểu biết chung.
- Trong phương thức lĩnh hội tài liệu.

Vậy để giúp các em có thái độ đúng
đắn với việc học đòi hỏi tài liệu học tập ở
trường phải đảm bảo tính vừa sức, khoa
học, gắn với thực tiễn và gây được hứng
thú cho HS. Bên cạnh đó GV cần hướng
dẫn, giúp đỡ các em cách học và phương
pháp học phù hợp.
* MT gia đình:
Đối với quá trình học tập của HS, GĐ là
MT GD đầu tiên và là MT GD suốt đời
đối với quá trình hình thành và phát triển

nhân cách con người. GĐ là nơi tạo ra mối
quan hệ gắn bó ruột thịt, huyết thống =>
GĐ giữ vị trí quan trọng và có ý nghĩa lớn
lao đối với quá trình hình thành và phát
triển nhân cách HS. Trong sự nghiệp
CNHHĐH đất nước, đòi hỏi ngành GD,
trong đó có GD GĐ cần phải đào tạo cho
XH những công dân có phẩm chất chính trị,
đạo đức, tri thức, kĩ năng thực hành nghề
thật tốt để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
củaXH.

Song trong tực tế, do nhiều nguyên nhân
chủ quan hay khách quan, hoặc do vòng
xoáy của nền KT thị trường, do quy mô
GĐ nhỏ, do ảnh hưởng của văn hóa
ngoại lai và quy luật cạnh tranh…đã tạo
ra những thách thức và những khó khăn
cho mỗi GĐ khi lựa chọn các giá trị chân,
thiện, mĩ trong GD GĐ hiện nay.
Vậy để MTGDGĐ đáp ứng được đòi hỏi
của xã hội cần tránh một số sai lầm
thường gặp trong GDGĐ:

- Nuông chiều quá mức.
- Thường xuyên đánh mắng thô bạo.
- Thả nổi tự do.
- Nóng lạnh thất thường, kì vọng quá cao.
* Một số nguyên tắc trong việc xây dựng
MTGDGĐ:
a.Tạo không khí GĐ êm ấm, hòa thuận.
b.Nghiêm khắc và khoan dung độ lượng
c.Thống nhất mục đích GD theo mô hình
lí tưởng xã hội.

d. Uy quyền của bố mẹ trong GDGĐ.
e. Tôn trọng nhân cách của trẻ.
g. Tổ chức môi trường cho trẻ hoạt động.
* MT xã hội:
GDXH là hoạt động của các tổ chức, các
nhóm XH có chức năng GD theo quy định
của pháp luật hoặc các chương trình GD
trên các phương tiện thông tin đại chúng.
GDXH tác động đến quá trình hình thành
và phát triển nhân cách của trẻ

thường qua hai hình thức tự phát và tự
giác. MTXH có ảnh hưởng rất mạnh mẽ
đến c/s của mọi cá nhân.
GD của XH phải kết hợp chặt chẽ với
GD GĐ và nhà trường góp phần thực hiện
mục tiêu chung về giáo dục và đào tạo thế
hệ trẻ theo định hướng chung của Đảng

Nhà nước.

2. Phân loại MT theo các mối quan hệ.
* Quan hệ với cha mẹ và người lớn ở GĐ.
Các em có nhu cầu quan hệ với người
lớn và mong muốn người lớn quan hệ với
chúng một cách bình đẳng, không muốn
người lớn coi chúng như trẻ con trước đây
Tuy nhiên không phải mọi người lớn đều
nhận thức được nhu cầu thay đổi kiểu
quan hệ với các em. Điều này mâu thuẫn
với xu thế “vươn lên làm người lớn”của
HS.

* Quan hệ với bạn bè ở trường:
Mối quan hệ này phức tạp và đa dạng
hơn nhiều so với HSTH. Sự giao tiếp giữa
các em đã vượt ra ngoài phạm vi học tập,
phạm vi nhà trường, mở rộng ra trong
những hứng thú mới, việc làm mới, quan
hệ mới trong đ/s của các em. Đặc biệt
trong quan hệ với bạn bè cùng tuổi được
các em coi đó là quan hệ riêng tư của
những cá nhân và mình có toàn quyền
trong quan hệ đó. Nếu có sự can thiệp thô

bạo của người lớn khiến các em cảm thấy
bị xúc phạm các em sẽ chống đối lại và
ảnh hưởng của bạn bè với các em càng
mạnh mẽ. Với các em sự bất hòa trong
QH bạn bè, sự thiếu thốn bạn thân, hoặc
tình cảm bị phá vỡ được xem là bi kịch
của cá nhân. Hình phạt nặng nề nhất đối
với các em là bị các bạn tẩy chay.
=> Các em rất nhạy cảm trước những đổi
thay trong quan hệ bạn bè, nhất là quan
hệ giữa bạn nam và bạn nữ.