Tải bản đầy đủ
Biện pháp 5: Dạy trẻ tạo hình thông qua môn học khác

Biện pháp 5: Dạy trẻ tạo hình thông qua môn học khác

Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp phát triển khả năng tạo hình cho trẻ 24-36 tháng
* Tiết tạo hình cho trẻ dán hoa cho cây
+ Khi hoạt động ngoài trời
Tôi yêu cầu trẻ nhặt lá khô, cành khô để làm vật liệu cho giờ hoạt động tạo hình

Hình ảnh trẻ dán hoa cho cây
+ Giờ sinh hoạt chiều
Tôi cho trẻ kể về những con vật mà bé thích và cho trẻ vẽ những con vật đó
IV. Kết quả của sáng kiến kinh nghiệm
Qua một thời gian thực hiện các biện pháp trên cùng với sự hỗ trợ góp ý của
các bạn đồng nghiệp trong nhóm lớp trong trường qua các buổi dự giờ. Lớp học tôi
đã thu hoạch được những kết quả như sau:
4.1. Về phía học sinh
Sau một thời gian thực hiện theo phương pháp mới tôi thấy trẻ hứng thú hơn trong
giờ tạo hình, nhiều trẻ đã tạo ra được sản phẩm chủa mình, những trẻ yế kém được
sự hướng dẫn của giáo viên đã tiến bộ rất nhiều, có đến 24/37 trẻ đã tự nhận xét
được bài của mình và biết nói nên cảm nghĩ của mình về bài của bạn. Tiến bộ của
trẻ được thể hiện cụ thể như sau:

19/19

Một số biện pháp phát triển khả năng tạo hình cho trẻ 24-36 tháng

STT

Trước khi thực hiện

Sau khi thực hiện

Số
trẻ Tỉ lệ %
hực hiện
được

Số
trẻ Tỉ lệ %
thực hiện
được

Nội dung

1

Trẻ hứng thú tham gia hoạt
động

14/37

37,8%

32/37

86,5%

2

Trẻ tạo ra được sản phẩm

9/37

24,3%

35/37

94,6%

3

Trẻ có kỹ năng tham gia vào
hoạt động tạo hình

10/37

27%

30/37

81,1%

4

Trẻ nhận xét được sản phẩm

4/37

10,8%

24/37

65%

Sơ đồ sự thay đổi của trẻ trước và sau khi thực hiện biện pháp
4.2. Về phía giáo viên
Việc tổ chức các hoạt động tạo hình cho trẻ không có gì mới đối với giáo viên
làm thế nào phát huy hết khả năng sáng tạo và tự lập ở trẻ mới là điều cần quan
tâm. Từ đó tôi rút ra được kinh nghiêm như sau:
+ Khi chuẩn bị cho việc dạy trẻ phải chú ý đến đồ dùng trực quan sao cho phải
thật đơn giản, gần gũi, dễ tìm, dễ thực hiện và sử dụng có hiệu quả cho nhiều hoạt
động khác.
+ Khi có đầy đủ nguyên liệu rồi giáo viên phải suy nghĩ tìm tòi, học hỏi, sưu
tầm những cách làm đồ dùng đồ chơi đơn giản qua đó làm ra những đồ dùng đồ
chơi sáng tạo cho trẻ hoạt động.
- Sau áp dụng những kinh nghiệm các biện pháp, phương pháp giảng dạy như
trên các hoạt động do tôi phụ trách. Qua đấy tôi thấy sự chuyển biến rõ rệt trong
hoạt động tạo hình
- Hoạt động tạo hình được nâng lên đặc biệt là cách cầm bút, tư thế ngồi và
cách cầm bút. Trẻ bộc lộ rõ nét trong các sản phẩm tạo hình,các cháu ham học tạo
hình. Phụ huynh rất vui mừng khi nhìn thấy sản phẩm của trẻ bày trong góc lớp.

19/19

Một số biện pháp phát triển khả năng tạo hình cho trẻ 24-36 tháng
PHẦN III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KIẾN NGHỊ
1. Bài học kinh nghiệm.
Sau khi thực hiện đề tài và đạt được kết quả như trên tôi đã cảm thấy tự tin
hơn với các biện pháp để nâng cao năng lực của mình. Qua quá trình tìm nghiên
cứu giúp trẻ phát huy tích cực trong hoạt động tạo hình tôi thấy: Môn tạo hình là
môn quan trọng cần thiết cho trẻ. Với trẻ nhà trẻ hoạt động tạo hình là ngôn ngữ
thầm bộc lộ của trẻ muốn bộc lộ vời người khác, hoạt động tạo hình có vai trò quan
trọng với sự phát triển nhân cách cho trẻ. Qua hoạt động tạo hình tôi đã rút kinh
nghệm như sau:
- Trước tiên cô phải hiểu được tâm lý, đặc điểm hoàn cảnh riêng của từng trẻ
và khả năng vốn hiểu biết của trẻ từ đó có những biên pháp phù hợp
- Cần nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để có những biện pháp thu hút lôi cuốn vào
hoạt động học một cách thoải mái, tự nhiên. Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi trẻ
đều được tham gia.
- Cần đưa ra yêu cầu phù hợp thực tế ở trường lớp đối tượng trẻ và lấy trẻ làm
trung tâm.
- Bản thân luôn trau dồi kiến thức, tham gia tài liệu, học hỏi đồng nghiệp để
nâng cao nghiệp vụ tích cực làm đồ dùng,đồ chơi phục vụ cho tiết học.
- Góp phần vào sự thành công của cô là sự ủng hộ quan tâm của nhà trường và
phụ huynh
Kết hợp các bậc cha mẹ học sinh và sưu tầm các phế liệu để làm đồ dùng đồ
chơi tự tạo để gây hứng thú cho trẻ
Nghiên cứu tài liệu và học hỏi chị em đồng nghiệp
Thường xuyên tham gia các buổi kiến tập các hoạt động mẫu do nhà trường và
phòng giáo dục tổ chức
Tích cực tham mưu với nhà trường và phụ huynh để có nhiều đồ dùng đồ
chơi sáng tạo .
Lồng ghép các bài vè và các bài ca dao, trò chơi vào hoạt động học của mình
Tích hợp một số môn học khác vào hoạt động tạo hình.

19/19

Một số biện pháp phát triển khả năng tạo hình cho trẻ 24-36 tháng
2. Kiến nghị
+ Đề nghị Ban giám hiệu nhà trường tham mưu với các cấp, các nghành, lãnh
đạo địa phương mua sắm trang thiết bị, đồ chơi ngoài trời cho trẻ. Xây dụng trường
chuẩn quốc gia để các cháu có điều kiện học tập và vui chơi tốt hơn. Xây dựng
khuôn viên có vườn hoa cây cảnh, vườn cây ăn qủa và vườn cây của bé để giúp trẻ
hoạt động đạt được kết quả tốt hơn.
+ Hiện nay chế độ ưu đãi của nhà nước đối với giáo viên mầm non còn hạn
chế. Đề nghị với các cấp, các ngành và Nhà nước quan tâm hơn nữa đến vật chất và
tinh thần của cấp học mầm non nói chung và giáo viên mầm non nói riêng để chung
tôi những giáo viên mầm non thực sự yên tâm công tác và cống hiến nhiều hơn nữa
cho sự nghiệp giáo dục của nước ta, xứng đáng với phương châm: “Giáo dục là
quốc sách hàng đầu”.
+ Đề nghị Đảng và nhà nước tạo điều kiện cho giáo viên mầm non được học
tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
+ Để trẻ được phát triển toàn diện, các trường mầm non nên thực hiện thường
xuyên, ngày càng đông giáo viên tìm hiểu và qua tâm và sẽ có một ngày phong phú
hơn thực sự phù hợp với trẻ.

Tân ước, ngày 20 tháng 4 năm 2016
Người viết sáng kiến

Nguyễn Thị Quỳnh

19/19

Một số biện pháp phát triển khả năng tạo hình cho trẻ 24-36 tháng
Phần IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Nguồn intenet
- Sách hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN cho trẻ nhà trẻ (24- 36
tháng).
( Đồng chủ biên: TS Trần Thị Ngọc Châm – PGS.TS Lê Ánh Tuyết – TS Lê
Thu Hương. NXBGD Việt Nam)
- Thiết kế hoạt động có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời( Trẻ
24 – 36 tháng)
( Đồng biên soạn: Đào Hoàng Mai – Trương Hồng Nga. NXBGD Việt Nam)
- Sách trò chơi, bài hát, thơ, truyện cho trẻ 24-36 tháng.
( Chủ biên Lê Thu Hương. NXBGD Việt Nam)
- Điều lệ trương mầm non

19/19

Một số biện pháp phát triển khả năng tạo hình cho trẻ 24-36 tháng
LỜI CẢM ƠN !
Để hoàn thành được sáng kiến kinh nghiệm này trước hết là nhờ sự quan tâm
chỉ đạo sâu sát phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Thanh Oai, sự đồng tình ủng hộ
của phụ huynh học sinh, sự cộng tác đắc lực của tập thể cán bộ, giáo viên, công
nhân viên trường Mầm non Tân Ước, sự đóng góp chân thành của các bạn đồng
nghiệp, bên cạnh đó là tinh thần vượt khó, khắc phục khó khăn của bản thân để
hoàn thành được sáng kiến và từng bước áp dụng hiệu quả.
Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo các cấp, lãnh đạo phòng
GD&ĐT huyện Thanh Oai cùng Ban giám hiệu trường Mầm non Tân Ước, đội ngũ
Cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh, các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi hoàn
thành sáng kiến kinh nghiệm này !
Trong quá trình hoàn thành sáng kiến, không thể tránh khỏi những thiếu sót,
rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp
để sáng kiến kinh nghiệm được hoàn chỉnh hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

19/19