Tải bản đầy đủ
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tải bản đầy đủ

Header Page 74 of 161.
-

63

Khảo sát hàm Wavelet mẹ và mức phân tách tối ưu của các quy tắc entropy
trong phép biến đổi Wavelet Packet.

-

Khảo sát quy tắc entropy tối ưu trong phép biến đổi Wavelet Packet về hiệu quả
xử lý nhiễu và khả năng giữ lại các thông tin lâm sàng trên tín hiệu điện tim.

-

Đánh giá, so sánh hiệu quả xử lý nhiễu và khả năng giữ lại các thông tin lâm
sàng trên tín hiệu điện tim giữa phép biến đổi Wavelet rời rạc và Wavelet
Packet.

-

Xây dựng giao diện xử lý nhiễu tín hiệu điện tim bằng phép biến đổi Wavelet
Packet và ngân hàng tín hiệu điện tim.
Kết quả luận văn cho thấy phép biến đổi Wavelet Packet có hiệu quả xử lý

nhiễu và khả năng giữ lại độ sắc, độ nét trong tín hiệu hay nói cách khác là khả
năng giữ lại các thông tin lâm sàng trên tín hiệu tốt hơn so với phép biến đổi
Wavelet rời rạc. Như vậy, phép biến đổi Wavelet Paccket đã cải tiến những hạn chế
của phép biến đổi Wavelet rời rạc, đáp ứng được mục tiêu đề ra của luận văn.
Hướng phát triển
Wavelet là một công cụ rất mạnh được ứng dụng rộng rãi không chỉ trong xử
lý tín hiệu mà còn nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, do đó, hướng phát
triển cho nghiên cứu Wavelet cũng rất rộng:
-

Xử lý nhiễu trên điện não đồ, điện cơ đồ và điện nhãn đồ,…

-

Xử lý ảnh, âm thanh, nhận dạng tiếng nói, nhận dạng dấu vân tay,…

-

Phát triển ngưỡng mới kết hợp ưu điểm của ngưỡng cứng và ngưỡng mềm.

-

Xây dựng hàm Wavelet mới cho phân tích, xử lý và tái tạo ứng với từng đối
tượng tín hiệu cụ thể.

-

Wavelet chỉ nghiên cứu trên tín hiệu 1 chiều và hình ảnh 2 chiều chứ chưa
nghiên cứu trên ảnh 3 chiều, do đó, ta có thể phát triển Wavelet 3 chiều hứa hẹn
sẽ mang lại những kết quả và ứng dụng hiệu quả trong y học như CT, MRI,
SPECT/CT, PET/CT,… cũng như các lĩnh vực khác nhằm nâng cao chất lượng
cuộc sống con người.

Footer Page 74 of 161.

Header Page 75 of 161.
-

64

Thiết kế thiết bị chẩn đoán tự động và chính xác các bệnh lý tim mạch góp phần
giảm nhẹ lý thuyết điện tâm đồ và cải thiện chất lượng cuộc sống của các bệnh
nhân bệnh tim mạch.
Hi vọng đề tài sẽ được phát triển hơn nữa góp phần nâng cao hiệu quả trong

chẩn đoán và điều trị các bệnh tim mạch, khai thác được những thông tin lâm sàng
quý giá từ tín hiệu điện tim, qua đó tạo tiền đề cho những nghiên cứu sâu hơn, chất
lượng hơn trong lĩnh vực xử lý tín hiệu y sinh tại khoa Vật Lý, trường Đại học Sư
phạm Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nghành Vật lý kỹ thuật y sinh tại Việt
Nam nói chung.

Footer Page 75 of 161.

Header Page 76 of 161.

65

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
1. Trần Đặng Bảo Ân, Nguyễn Hữu Đông, Lê Công Nhân, Nguyễn Trung Hiếu
(2015), “Các hàm Wavelet tối ưu trong xử lý tín hiệu điện cơ”, Hội nghị Khoa
học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI – Hà Nội, tr503 – 510.
2. Nguyễn Trung Hiếu (2015), Ứng dụng phép biến đổi Wavelet trong xử lý nhiễu
tín hiệu điện tim, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ
Chí Minh, Hồ Chí Minh.

Footer Page 76 of 161.

Header Page 77 of 161.

66

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
[1] Nhà xuất bản y học (2009), Điện tâm đồ trong thực hành lâm sàng, Đại học Y
dược Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh.
[2] Nguyễn Hữu Đông (2014), Thu nhận và xử lý tín hiệu điện cơ bằng phép biến
đổi Wavelet, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí
Minh, Hồ Chí Minh.
[3] Hoàng Mạnh Hà (2011), Các phương pháp thích nghi trong lọc nhiễu tín hiệu
điện tim, Luận án tiến sĩ toán học, Viện công nghệ thông tin, Hà Nội.
[4] Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Việt Anh, Phạm Minh Toàn, Hà Trần Đức (2005),
Công cụ phân tích Wavelet và ứng dụng trong Matlab, Nhà xuất bản khoa học và kỹ
thuật, Hà Nội.
[5] Nguyễn Trung Hiếu (2015), Ứng dụng phép biến đổi Wavelet trong xử lý tín
hiệu điện tim, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí
Minh, Hồ Chí Minh.
[6] Đỗ Huy Khôi, Đỗ Văn Toàn, Thái Quang Vinh (2014), “Phương pháp triệt
nhiễu xung tín hiệu RF bằng biến đổi Wavelet Packet kết hợp với thống kê bậc cao
(HOS)”, Tạp chí khoa học và công nghệ, tr101 – 108.
[7] Quách Mỹ Phượng (2006), Thiết kế và chế tạo thiết bị đo ECG giao tiếp
với máy tính, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí
Minh, Hồ Chí Minh.
[8] Đoàn Minh Quân, Nguyễn Kim Dung, Nguyễn Hữu Trường, Hà Thị Lan Anh
(2011), Phép biến đổi Wavelet, Báo cáo chuyên đề môn học, Học viện công nghệ
bưu chính viễn thông, Hà Nội.
[9] Bùi Phương Thảo (2007), Xử lý nhiễu tín hiệu ECG bằng Wavelet, Luận văn tốt
nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh.

Footer Page 77 of 161.