Tải bản đầy đủ
ĐỀ 3. Nhân dân ta thường khuyên nhau: " Nhiễu điều phủ ... thì thương nhau cùng" Hãy bàn luận về câu ca dao trên

ĐỀ 3. Nhân dân ta thường khuyên nhau: " Nhiễu điều phủ ... thì thương nhau cùng" Hãy bàn luận về câu ca dao trên

Tải bản đầy đủ