Tải bản đầy đủ
1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty

1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty

Tải bản đầy đủ

Header
32t nghiệ
of 161.
KhóPage
a luận tố
p

Phân tích tài chính

- Đầu tư vào giáo dục ở các cấp và các dự án khác.
2.1.2.2. Nhiệm vụ:
Phải qn triệt những chủ trương chính sách của nhà nước trong việc phát triển và quản
lý kinh tế.
Thực hiện hạch tốn kinh tế và báo cáo thường xun trung thực đúng quy định về quản
lý cơng ty của nhà nước.
Tinh giảm bộ máy gọn nhẹ, năng động nhằm đáp ứng u cầu ngày càng cao trên thị
trường.
Mở rộng kinh doanh, liên kết, liên doanh với các đơn vị khác trong ngành.
Thực hiện tốt các hợp đồng xây dựng để tạo dựng uy tín cho cơng ty ngày càng phát
triễn và đứng vững trên thị trường, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.
2.1.3 Đặc điểm và cơ cấu tổ chức của Cơng ty CP Đầu Tƣ - Kiến Trúc - Xây Dựng
Tồn Thịnh Phát:
2.1.3.1. Đặc điểm của Cơng ty:
Cơng ty hoạt động trong các lĩnh vực sau:
+ Thi cơng xây dựng: là lĩnh vực thành cơng nhất của Tồn Thịnh Phát do cơng ty
TNHH MTV Kỹ Thuật Xây Dựng Tồn Thịnh Phát (TTP Cons.) đảm nhận bao gồm: xây dựng
nhà ở, chung cư cao tầng, cao ốc văn phòng, ngân hang, trung tâm thương mại, các khu nghỉ
mát, cơng trình văn hóa, các nhà máy, nhà xưởng…Các cơng trình tiêu biểu đã hồn thành là
hệ thống ngân hang Sacombank, trong năm 2009 và 2010 Tồn Thịnh Phát tiếp tục thực hiện
các cơng trình khu tái định cư hành chành Long An…Tồn Thịnh Phát ln tím các giải pháp
tối ưu trong thiết kế, thi cơng, khơng chỉ chú trọng việc đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
của cơng trình mà còn đòi hỏi tính thẩm mỹ cao, tiến độ nhanh cũng như tính khả thi của thiết
kế.
+ Tƣ vấn thiết kế kiến trúc: lĩnh vực này do cơng ty TNHH Thiết Kế Tồn Thịnh Phát
Trẻ (TTP Arch.) đảm nhận. Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư ưu tú được đào tạo chính quy và
tích lũy kinh nghiệm qua các cơng trình có vốn đầu tư nước ngồi, cơng ty có khả năng cung

Footer Page 32 of 161.

GVHD:ThS. Ngô Ngọc Cương

18

SV: Lê Thò Mỹ Quế

Header
33t nghiệ
of 161.
KhóPage
a luận tố
p

Phân tích tài chính

cấp các thiết kế kiến trúc, kết cấu và điện nước cho các dự án nhà ở, cao cố văn phòng…có u
cầu kỹ - mỹ thuật cao cung như các cơng trình cơng nghiệp có qui mơ vừa và nhỏ.
+ Giáo dục: hiện nay đã có 2 trường THPT do cơng ty sở hữu 100% đang hoạt động rất
hiệu quả là trường THPT Lê Q Đơn (Biên Hòa) và trường THPT Trịnh Hồi Đức (Trảng
Bom- Đồng Nai) và một trường trung học phổ thơng đạt tiêu chuẩn quốc tế (trường THPT Tân
Phú – TPHCM) được đầu tư xây dựng với kinh phí cao.
+ Đầu tƣ: Tồn Thịnh Phát tham gia vào nhóm các cơng ty thuộc tập đồn Sacombank,
đầu tư có chọn lọc vào các dự án có tiềm năng. Hiện nay cơng ty đang phát triển hoạt động tại
Phú Quốc với mục tiêu trở thành nhà đầu tư, nhà cung cấp hang đầu về vật liệu xây dựng cho
địa bàn huyện đảo này.
2.1.3.2. Sơ đồ tổ chức hoạt động của các phòng ban:
Đại hội đồng cổ đơng
Ban kiểm sốt
Hội đồng quản trị
VP. HDQT
Tổng Giám đốc

P. Tổng GĐ phụ
trách bộ phận XD

P.Tổng GĐ phụ
trách đầu tư

Cty TTP Cons

Giáo dục

Cty TTP Arch

Đầu tư vào Cty
và các dự án

2.1.3.3. Chức năng và mối quan hệ giữa các phòng ban:
Tổng Giám đốc: Là người trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm cao nhất về mọi hoạt
động và kết quả kinh doanh của cơng ty, có trách nhiệm điều hành chung tồn bộ cơng ty, trực

Footer Page 33 of 161.

GVHD:ThS. Ngô Ngọc Cương

19

SV: Lê Thò Mỹ Quế

Header
34t nghiệ
of 161.
KhóPage
a luận tố
p

Phân tích tài chính

tiếp ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng xây dựng, liên kết, trực tiếp lên kế hoạch và tổ chức
bộ máy quản lý.
Phó Tổng giám đốc bộ phận xây dựng: là người chịu trách nhiệm chính các vấn đề trong
xây dụng, là người báo cáo trực tiếp lên Tổng Giám đốc về mọi hoạt động trong lĩnh vực xây
dựng của cơng ty.
Phó Tổng giám đốc bộ phận đầu tư: cũng tương tự như Phó Tổng giám đốc xây dựng,
Phó Tổng giám đốc đầu tư cũng chỉ chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc trong lĩnh vực đầu
tư.
Cơng ty TTP Cons: đây là cơng ty thuộc bộ phận xây dựng trực tiếp thực hiện các khâu
trong hoạt động xây dựng. Đây là đơn vị sẽ tính giá trị dự tốn khi tham gia dự thầu các dự án
xây dựng, sau đó sẽ tiến hành thi cơng các cơng trình được trúng thầu và làm các thủ tục thanh
quyết tốn. Đây cũng là đơn vị chun cung cấp máy móc, thiết bị thi cơng tiên tiến và hiện đại
nhất cho ngành xây dựng. Với đội ngũ các chun viên, kỹ sư dày dạn kinh nghiệm, TTP Cons
tự tin đảm nhận các cơng trình có quy mơ lớn, u cầu cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, mức độ an
tồn và tiến độ thi cơng.
Cơng ty TTP Arch: đây cũng là cơng ty thuộc bộ phận xât dựng, là đơn vị trực tiếp thực
hiện các hợp đồng về thiết kế các cơng trình, lập dự án đầu tư, thiết kế quy hoạch xây dựng,
kiểm định chất lượng cơng trình xây dựng. Cơng ty đã được nhiều giải thưởng lớn trong lĩnh
vực kiến trúc của Hội Kiến Trúc Sư thành phố cũng như trong các cuộc thi thiết kế.
Bộ phận giáo dục: là đơn vị quản lý các trường học thuộc hệ thống của cơng ty do cơng
ty TNHH MTV Giáo Dục Tồn Thịnh Phát thực hiện chức năng này
Bộ phận đầu tư vào các dự án: đây là bộ phận sẽ tiến hành tìm hiểu tiềm năng, hiệu quả
của các dự án và thực hiện việc đầu tư.
2.1.4. Phƣơng hƣớng phát triễn của cơng ty trong thời gian sắp tới:
Hiện nay, kế hoạch kinh doanh của Cơng ty CP Đầu Tư - Kiến Trúc - Xây Dựng Tồn
Thịnh Phát trong thời gian sắp tới là:
+ Xây dựng: trở thành một trong những cơng ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam, phát
triển cơng ty trên cơ sở tăng trưởng ổn định và quản lý hiệu quả bằng việc thành lập các cơng ty

Footer Page 34 of 161.

GVHD:ThS. Ngô Ngọc Cương

20

SV: Lê Thò Mỹ Quế

Header
35t nghiệ
of 161.
KhóPage
a luận tố
p

Phân tích tài chính

vệ tinh, tập trung phát triễn chun mơn với quy trình khép kín và hồn chỉnh từ thiết kế tới thi
cơng. Cải tiến liên tục, xem chất lượng thi cơng cơng trình và chất lượng dịch vụ là quan điểm
xun suốt của mọi hoạt động của bộ phận xây dựng nhằm đạt tới mục tiêu trở thành doanh
nghiệp lớn trong ngành xây dựng, đa dạng sản phẩm xây dựng và cạnh tranh bằng sự khác biệt
và độ tin cậy cảu khách hang.
+ Giáo dục: trở thành tập đồn giáo dục hàng đầu ở Việt Nam với chuỗi các trường học
từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT đến cao đẳng, đại học. Tồn Thịnh Phát mong muốn đóng
góp một phần vào sự nghiệp giáo dục của thành phố nói riêng và cả nước nói chung hy vọng sẽ
mang lại những dịch vụ giáo dục tốt nhất đạt tiêu chuẩn quốc tế trong thời kỳ hội nhập kinh tế
quốc tế.
+ Đầu tƣ: đầu tư có chọn lọc vào các đơn vị trong tập đồn Sacombank, các doanh
nghiệp, các dự án có hoạt động hiệu quả, tiềm năng. Tăng tỉ trọng đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ,
từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực dịch vụ bằng hình thức kinh doanh
resort chất lượng cao tại các bãi biển đẹp của Việt Nam như Phú Quốc, Phan Thiết …và lĩnh
vực bất động sản với việc xây dựng cao ốc văn phòng cho th, khu biệt thự cao cấp với đối
tượng khách hàng là những người có thu nhập cao.
+ Xây dựng đội ngũ nhân viên chun nghiệp, có trình độ chun mơn cao, nâng cao tỉ
lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học đạt 80% tổng số nhân viên tồn cty.
+ Mở rộng quan hệ với các đối tác chiến lược nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư trong và
ngồi nước.
+ Niêm yết cổ phiếu Tồn Thịnh Phát trên Sở Giao Dịch Chứng Khốn Tp.HCM.
+ Phấn đấu đưa thương hiệu Tồn Thịnh Phát trở thành một trong những doanh nghiệp
đi đầu trong lĩnh vực đầu tư giáo dục cả nước với nhiều trường học bao gồm từ bậc mầm non
đến cao đẳng, đại học.
2.2 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CƠNG TY:
Cơng ty CP Đầu Tư - Kiến Trúc - Xây Dựng Tồn Thịnh Phát chun thực hiện những
hợp đồng về tư vấn, thiết kế và thi cơng những cơng trình xây dựng dân dụng và cơng nghiệp.
Một hợp đồng xây dựng được ký kết sẽ trải qua các bước như sau:

Footer Page 35 of 161.

GVHD:ThS. Ngô Ngọc Cương

21

SV: Lê Thò Mỹ Quế

Header
36t nghiệ
of 161.
KhóPage
a luận tố
p

Phân tích tài chính

+ Bước 1: Cơng ty xây dựng mua bộ hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư.
+ Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ mời thầu các bộ phận trong cơng ty xây dựng phối
hợp với nhau để thực hiện. Phòng Đầu Thầu sẽ phụ trách việc tính tốn khối lượng các cơng tác
thi cơng cho cơng trình đó. Phòng Vật Tư sẽ tổng hợp giá ngun vật liệu hợp lý để có thể thi
cơng cơng trình đó. Và phòng Kỹ Thuật Thi Cơng sẽ lập ra một biện pháp thi cơng và tiến độ
thi cơng tối ưu nhất. Sau khi các phòng ban trên thực hiện xong phòng Đấu Thầu có nhiệm vụ
tổng hợp lại lập thành hồ sơ dự thầu để tham gia đấu thầu.
+ Bước 3: Sau khi đấu thầu xong nếu cơng ty được trúng thầu thì lúc đó mới tiến hành
thương lượmg và ký kết hợp đồng theo đúng giá trị và tiến độ thi cơng mà cơng ty đã tham gia
đấu thầu.
+ Bước 4: Cơng ty nhận mặt bằng thi cơng từ chủ đầu tư và tiến hành thi cơng các hạn
mục cơng trình đã được ký kết trong hợp đồng.
+ Bước 5: Sau khi cơng trình đã thi cơng hồn thành thì tiến hành thủ tục thanh quyết
tốn và bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.
+ Bước 6: Sau khi đã bàn giao và thanh lý hợp đồng cơng ty sẽ nhận bảo hành trong
vòng 1 năm và cơng việc này do bộ phận chăm sóc khách hàng của cơng ty phụ trách.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty phụ thuộc vào khối lượng cơng việc
hồn thành và bàn giao trong kỳ.
Thị trường hoạt động chính của cơng ty là trong nước. Thị trường chính trước đây là TP.
Hồ Chí Minh, hiện nay đã tiến sâu vào các tỉnh miền Đơng và Tây Nam Bộ.

Footer Page 36 of 161.

GVHD:ThS. Ngô Ngọc Cương

22

SV: Lê Thò Mỹ Quế