Tải bản đầy đủ
Chương II Giới thiệu về công ty cỗ phần xây dựng Huynh Đệ

Chương II Giới thiệu về công ty cỗ phần xây dựng Huynh Đệ

Tải bản đầy đủ

HeaderKHÓA
PageLUẬN
36 ofTỐT
161.
NGHIỆP

GVHD: Ths NGÔ NGỌC CƢƠNG

2.1. PHÂN TÍCH THỊ TRƢỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ NGÀNH XÂY DỰNG
2.1.1 Tổng quan nền kinh tế Việt Nam năm 2009
2.1.1.1 Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến nền kinh tế Việt
Nam
Hệ thống tài chính Việt Nam chưa hội nhập chung với hệ thống tài chính toàn cầu,
chúng ta chỉ mới mở cửa tài khoản vốn vào mà hầu như chưa mở cửa dòng ra, do vậy
lượng tiền Việt Nam đầu tư ra bên ngoài dường như không đáng kể và dòng vốn gián
tiếp đổ vào Việt Nam chưa nhiều nên hệ thống tài chính của Việt nam sẽ không chịu
nhiều tác động từ cuộc khủng hoảng này so với các nước có mức độ hội nhập tài chính
sâu rộng.. Những tác động chính từ cuộc khủng hoảng hiện tại đối với hệ thống tài
chính Việt Nam chủ yếu là yếu tố tâm lý. Sau đây là một số tác động chủ yếu:
Thâm hụt thương mại gia tăng
Sụt giảm đầu tư
Tiêu dùng giảm sút.
2.1.1.2 Phân tích các nhân tố vĩ mô năm 2009
Tốc độ tăng trƣởng:
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả năm tăng 5,2%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề
ra (5%). Tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong vòng 10 năm gần đây (năm
2008 tăng 6,18%, năm 2007 tăng 8,46%, 2006 tăng 8,23%...), nhưng Việt Nam vẫn
được thế giới đánh giá là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu
vực châu Á (sau Trung Quốc tăng 7,8%).
Lạm phát:
Lạm phát là một nhân tố quan trọng trong những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô phản
ánh tình hình nền kinh tế. Năm 2006, Lạm phát ở mức 6.6% năm, giảm so với những
năm trước đó. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, nguồn cung tiền tệ nhiều làm cho lạm
phát năm 2007 ở mức 2 con số là 12.63%.
CPI cả nước năm 2009 dừng ở mức 6,88%. Tăng giá mạnh nhất là nhóm giao
thông: 2,47%, tiếp theo là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống: 2,06%. Trong nhóm này,
riêng mặt hàng thực phẩm tăng đột biến: 6,88%. Đứng thứ 3 là nhóm nhà ở - vật liệu
xây dựng, tăng 1,40%. Các nhóm hàng hóa còn lại đều tăng 1% hoặc thấp hơn. Tăng
giá ít nhất là nhóm thiết bị đồ dùng gia đình: 0,25%. Chỉ số giá USD và vàng biến

Footer Page 36 of 161.

27

HeaderKHÓA
PageLUẬN
37 ofTỐT
161.
NGHIỆP

GVHD: Ths NGÔ NGỌC CƢƠNG

động mạnh. Giá vàng chỉ tăng thêm 0,49% trong tháng 12 nhưng cả năm 2009 đã tăng
đến 9,16%. Chỉ số giá USD tháng 12 tăng 3,19% khiến mức tăng cả năm lên đến
9,17%.
Đầu tƣ:
Vốn đầu tư đăng ký vào Việt Nam cả năm 2009 ước đạt 21,48 tỷ USD, vốn
thực hiện ước đạt 10 tỷ USD.Trong năm 2009, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp
nước ngoài đã giải ngân được 10 tỷ USD, bằng 87% so với năm 2008, đến 15/12/2009,
trong năm 2009 cả nước có 839 dự án mới được cấp với tổng vốn đăng ký 16,34 tỷ
USD. Tuy chỉ bằng 24,6 % so với năm 2008 nhưng đây là cũng là con số khá cao
trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay. Trong năm 2009, có 215 dự án đăng ký
tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,13 tỷ USD, bằng 98,3% so với
năm 2008. Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong năm 2009, các nhà đầu tư nước
ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 21,48 tỷ USD, bằng 30% so với năm 2008.
Xuất - nhập khẩu:
Năm 2009, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 56,6 tỷ USD, giảm 9,7% so
với năm 2008; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 68,8 tỷ USD. Như vậy, nhập
siêu hàng hóa năm 2009 ước tính vẫn ở mức 12,2% tỷ USD, giảm 32,1% so với năm
2008 và bằng 21,6% tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2009.
Nhận định chung:
Mặc dù vẫn còn nhiều lo ngại về tính không chắc chắn của quá trình phục hồi,
nhưng nhận định phổ biến hiện nay là kinh tế thế giới sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn trong
năm 2010. Năm 2009, Việt Nam là nước có tốc độ phát triển đứng thứ hai trong khu
vực Đông Nam Á và đã thành công khi khống chế lạm phát ở mức một con số. Năm
2010, cùng với sự phục hồi của cả thế giới, nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ phục hồi,
mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở mức 7%. Kinh tế thế
giới phục hồi sẽ làm nhu cho nhu cầu đối với các loại nguyên nhiên liệu, vật liệu tăng
dần vì thế xuất khẩu
của Việt Nam cũng sẽ gia tăng. Thêm vào đó, năm 2010, nhiều nước đã quyết định
tiếp tục duy trì gói kích thích kinh tế, lượng tiền tiếp tục được bơm thêm ra lưu thông
sẽ tạo sức ép khá mạnh đến lạm phát. IMF dự báo mức lạm phát của Việt Nam trong
năm tới sẽ là khoảng 7%, phù hợp với mục tiêu của Việt Nam

Footer Page 37 of 161.

28

HeaderKHÓA
PageLUẬN
38 ofTỐT
161.
NGHIỆP

GVHD: Ths NGÔ NGỌC CƢƠNG

2.1.2 Thị trƣờng bất động sản
2.1.2.1 Các giai đoạn phát triển của thị trƣờng bất động sản
Sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam có thể chia thành 2 giai đoạn
cụ thể sau:
 Giai đoạn thị trường bùng nổ phát triển bong bóng (2001- 2003): giá bất động sản của
Việt Nam giai đoạn này đang ở mức đắt nhất thế giới, cao hơn cả một số thành phố lớn
của các nước công nghiệp phát triển.
Nguyên nhân
-Do nền kinh tế tăng trưởng ở mức cao dẫn tới nhu cầu về đất đai phục vụ cho sản xuất
kinh doanh và nhu cầu nhà ở của dân chúng liên tục gia tăng
-Do sự đầu cơ trong kinh doanh nhà đất gia tăng mạnh mẽ
-Do chính sách của Nhà nước về đất đai
-Do yếu tố tâm lý kỳ vọng vào khả năng sinh lợi vô tận của đất
-Cuối cùng là do thiếu các thông tin về giá nhà đất.
 Giai đoạn thị trường đóng băng (2003 – 2007): Từ cuối năm 2003 đến nay thị trường
bất động sản ở nước ta diễn ra trầm lắng dẫn đến tình trạng đóng băng kéo dài. Thị
trường bất động sản năm sau lạnh hơn năm trước. Theo số liệu thống kê: Năm 2003
giao dịch địa ốc thành công giảm 28%, năm 2004 giảm 56% và năm 2005 giảm 78%.
Tiếp đó là sự hồi sinh “kỳ diệu” của thị trường trong giai đoạn hưng thịnh của thị
trường chứng khoán Việt Nam từ 2005 đến đầu năm 2008. Từ đầu 2008 đến nay thị
trường trở nên ảm đạm do nhiều nguyên nhân khách quan trong đó đáng chú ý nhất đó
là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, sự sút giảm của thị trường chứng khoán.
Nguyên nhân
Thứ nhất: Về bên cầu giảm mạnh xuất phát từ các nguyên nhân sau
- Cầu giảm mạnh do giá bất động sản ở Việt Nam hiện đang được đánh giá ở mức quá
cao so với thu nhập thực tế. Đây là nguyên nhân chính làm thị trường bất động sản bị
đóng băng trong thời gian vừa qua
- Tâm lý “chờ đợi” của người dân. kỳ vọng vào giá bất động sản sẽ xuống trong thời
gian tới
- Nhu cầu đối với Thị trường mua bán đất dự án, căn hộ giảm do:

Footer Page 38 of 161.

29

HeaderKHÓA
PageLUẬN
39 ofTỐT
161.
NGHIỆP

GVHD: Ths NGÔ NGỌC CƢƠNG

(i) Nhà nước điều chỉnh giá đất: Ngày 1/1/2005, bảng giá đất mới được điều chỉnh
theo hướng sát với giá thực tế làm cho chi phí đền bù giải toả lên , các dự án tiếp tục
gặp khó khăn nên đầu tư các khu đô thị giảm mạnh.
(ii) Lợi nhuận thu từ kinh doanh bất động sản giảm mạnh: Do số lượng vốn để kinh
doanh bất động sản rất lớn, tính “lỏng” của bất động sản lại rất kém cùng với việc thị
trường bất động sản “đóng băng” và giảm nhiệt nhanh chóng đã làm lợi nhuận từ việc
kinh doanh bất động sản giảm mạnh, trong khi các lĩnh vực đầu tư khác như vàng,
ngoại tệ, cổ phiếu, lãi suất trái phiếu Chính phủ, địa phương và lãi suất Ngân hàng lại
có mức lợi tức rất cao.
- Giá vàng liên tục tăng cao từ 2004 trở lại đây. Trong khi giá bất động sản được đánh
giá là quá cao nhưng khi giao dịch thường lại được tính bằng vàng nên việc giá vàng
gia tăng mạnh mẽ trong năm 2005 càng góp phần làm cho TTBĐS “đóng băng” hơn
nữa. .
-Tiêu cực trong xây dựng và đất đai. cụ thể chất lượng nhà chung cư không đảm bảo,
các vụ việc làm sổ đỏ sai quy định như ở Trị An, Sóc Sơn, Đồ Sơn...
- Tất cả những nguyên nhân trên làm cho thị trường bất động sản ở nước ta trong thời
gian qua trở nên ngày càng “lạnh”.
Thứ hai: Về phía cung về nhà đất tăng nhanh do giá BĐS của Việt Nam được đánh giá
là quá cao so với giá thành thực tế. Hiện nay, giá chung cư cao cấp từ khoảng 10-15
triệu đồng/m2 sàn đều cao gấp 3- 4 lần giá trị thật
Thứ ba: Do Nhà nước áp dụng các biện pháp nhằm hạ nhiệt thị trường bất động sản:
Trước thực trạng về diễn biến thị trường bất động sản như trên, việc quản lý chặt chẽ
và kiểm soát thị trường nhà đất trở thành bức xúc. Các cơ quan quản lý nhà nước đã
phải vào cuộc nhằm kiềm chế “bong bóng” bất động sản đưa giá đất trở về đúng với
giá thực tế nhằm khuyến khích đầu tư và sản xuất kinh doanh, kích thích tăng trưởng
kinh tế.
…Khi Việt Nam gia nhập WTO
Cái được lớn nhất cho thị trường BĐS sau 2 năm gia nhập WTO là nguồn FDI
đầu tư vào lĩnh vực này tăng rất mạnh. Trong bối cảnh Việt Nam vẫn trong quá trình
đẩy mạnh hiện đại hóa đất nước, nguồn vốn trong nước rất hạn hẹp thì việc FDI tăng
mạnh vào lĩnh vực BĐS sẽ góp phần rất quan trọng vào việc đô thị hóa, nâng cấp cơ
sở hạ tầng. FDI đổ vào các lĩnh vực như khách sạn, khu du lịch, nghỉ dưỡng, khu công

Footer Page 39 of 161.

30

HeaderKHÓA
PageLUẬN
40 ofTỐT
161.
NGHIỆP

GVHD: Ths NGÔ NGỌC CƢƠNG

nghiệp... còn góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động Việt Nam. Và
cuối cùng FDI đổ vào BĐS nói riêng và vào toàn bộ nền kinh tế Việt Nam nói chung
tăng mạnh khẳng định Việt Nam là môi trường đầu tư thuận lợi, an toàn và còn nhiều
tiềm năng.
Mặt hạn chế lớn nhất là trong 2 năm qua, đầu tư (bao gồm cả FDI) vào lĩnh vực
BĐS đã quá ồ ạt. Khoảng 90% đầu tư trực tiếp nước ngoài cùng với một lượng lớn vốn
của các doanh nghiệp Nhà nước đang di chuyển sang khu vực BĐS với giá trị bị thổi
phồng, gây ra hiện tượng đầu cơ, sốt ảo. Điều này khiến tín dụng nội địa tăng vọt, làm
nền kinh tế trở nên quá nóng và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Thứ hai, đó là sự mất cân đối trong đầu tư vào BĐS. Các dự án BĐS trong
những năm qua chỉ dồn vào phân khúc thị trường cao cấp, trong khi phân khúc nhà ở
cho người thu nhập trung bình và thấp - đối tượng có nhu cầu thực sự về nhà ở - lại ít
được quan tâm. FDI đổ vào BĐS đồng nghĩa với nguy cơ nhập siêu tăng cao trong
tương lai bởi các nhà đầu tư phải nhập khẩu nguyên liệu để triển khai các dự án. Hơn
nữa, các dự án BĐS gần như không tham gia xuất khẩu nên sẽ gây khó khăn cho việc
cân đối ngoại tệ của Việt Nam khi các nhà đầu tư nước ngoài thu hồi vốn bằng nội tệ
nhưng lại chuyển vốn ra nước ngoài bằng ngoại tệ.
Ngoài ra, giá đất cũng là một vấn đề được quan tâm

Nhận xét : Có thể nói, cùng với việc phát triển mạnh mẽ vững chắc của toàn bộ nền
kinh tế xã hội của đất nước, thị trường bất động sản là kết quả của công cuộc đổi mới,
đó là kết quả của cả một quá trình xây dựng lâu dài để có được một thị trường bất
động sản hôm nay, cho dù đó là một thị trường bất động sản chưa thật hoàn hảo nhưng
lại ảnh hưởng nhiều đến đời sống kinh tế - xã hội, là một vấn đề rất đáng được quan
tâm hiện nay . Thị trường được nhận đinh đang tăng trưởng và sẽ còn tiếp tục tăng
trong khoảng 50 năm nữa. Tuy vậy, điểm nhấn của thị trường lại nằm trong vòng 10
năm tới với mức tăng trưởng dự báo khoảng 50 - 100%. (theo CBRE)
2.1.3 Ngành xây dựng
2.1.3.1.

c

tăng

ng

a

nh

y

ng tăng: Việt Nam được đánh

giá là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định. Tốc độ tăng trưởng nền kinh tế có
tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến sự phát triển của ngành xây dựng. Nhóm ngành

Footer Page 40 of 161.

31

HeaderKHÓA
PageLUẬN
41 ofTỐT
161.
NGHIỆP

GVHD: Ths NGÔ NGỌC CƢƠNG

công nghiệp – xây dựng là nhóm ngành
tăng trưởng cao nhất, tỷ trọng tro

vượt lên những khó khăn của cuộc khủng
hoảng kinh tế toàn cầu, 9 tháng qua
công nghiệp nước ta đã đạt mức tăng
trưởng 6.5%, trong đó, đáng chú ý
nhất là sự bức phá của lĩnh vực xây
dựng.

Biểu đồ 2.1 Tỉ trọng và tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 của nhiều doanh nghiệp ngành vật
liệu xây dựng cho thấy, thực tế đã diễn ra tốt hơn nhiều so với kỳ vọng. Sau khi sụt
giảm mạnh trong 2 quý cuối năm 2008, ngành kinh doanh này đã lấy lại tốc độ tăng
trưởng khá trong

năm 2009 và triển vọng tích

2.1.3.2. Thực trạng ngành xây dựng hiện nay
Trong năm 2009, mặc dù ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế
trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng ngành Xây dựng đã nỗ lực vượt khó, tăng
trưởng với con số khá ấn tượng 14,6% (so với cùng kỳ năm 2008), tỷ suất lợi
nhuận/doanh thu và tỷ suất lợi nhuận/vốn nhà nước ngày càng cao khi ngày càng nhiều
các doanh nghiệp đã chủ động vươn lên làm chủ đầu tư nhiều dự án lớn, chủ động đổi
mới công nghệ, trang thiết bị, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp
Việt Nam
Quí 1-2009: thị trường xây dựng đang có bước chuyển mình trong nửa cuối
quý 1-2009 nhờ sức tiêu thụ vật liệu xây dựng tăng đáng kể so với những tháng trước
đó.Tính đến hết tháng 6, toàn ngành đã có 414/563 dự án được triển khai với khối

Footer Page 41 of 161.

32

HeaderKHÓA
PageLUẬN
42 ofTỐT
161.
NGHIỆP

GVHD: Ths NGÔ NGỌC CƢƠNG

lượng thực hiện hơn 13.000 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận và vay vốn hỗ trợ
lãi suất 4% từ các gói kích cầu của Chính phủ để phát triển sản xuất và đầu tư dự án
mới
2.1.3.3. Các nhân tố rủi ro ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh của CTCP
Xây Dựng Huynh Đệ
 RỦI RO VỀ KINH TẾ
Tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của cả nước, lãi suất ngân hàng, tình hình lạm
phát, v.v. đều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giá cổ
phiếu của Công ty trên thị trường.
Tốc độ tăng trƣởng kinh tế
Khi kinh tế phát triển, thu nhập người dân tăng sẽ thúc đẩy nhu cầu xây dựng và
nhà ở. Ngược lại, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại như thời kỳ giữa năm 2008 đến
năm 2009 sẽ làm sụt giảm nhu cầu cũng như giá bất động sản. Do đó, sự phát triển của
ngành nói chung và Công ty nói riêng phụ thuộc lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của đất
nước.
Cụ thể, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao với tỉ lệ tăng năm
2007 và 2006 lần lượt là 8,5 và 8,2%. Cùng với mức tăng trưởng kinh tế cao, thu nhập
bình quân đầu người cũng gia tăng đáng kể từ 715USD năm 2006 lên 835USD năm
2007. Do đó, nhu cầu về bất động sản của người dân cũng tăng nhanh. Ngoài ra, thị
trường chứng khoán tăng mạnh trong 2 năm 2006 và 2007 cũng góp phần làm giá bất
động sản tăng mạnh và đạt đỉnh vào đầu năm 2008. Đến thời điểm tháng 4 năm 2008,
chỉ số giá đất nền và căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh được xác định là 27,6 và 29,35
tr/m2 (Tạp chí thị trường, giá cả bất động sản và tài sản, 2008).Tuy nhiên, tốc độ tăng
trưởng GDP trong năm 2008 đã chậm lại và chỉ đạt 6,23%, cùng với việc lãi suất tăng
mạnh và sự sụt giảm của thị trường chứng khoán đã làm cho thị trường bất động sản
giảm mạnh. Theo thống kê của tạp chí thị trường, giá cả bất động sản và tài sản
(2009), tại thành phố Hồ Chí Minh – thị trường bất động sản sôi động nhất của cả
nước, giá đất nền và căn hộ đã giảm 33% và 13% xuống còn 18,13 và 25,29 tr/m2 từ
đầu tháng 4 năm 2008 đến tuần thứ 2 của năm2009. Rõ ràng, sự sụt giảm tăng trưởng
kinh tế có tác động trực tiếp đến ngành bất động sản
dựng Huynh Đệ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.
Lạm phát

Footer Page 42 of 161.

33

HeaderKHÓA
PageLUẬN
43 ofTỐT
161.
NGHIỆP

GVHD: Ths NGÔ NGỌC CƢƠNG

Trong những năm gần đây, Việt Nam phải đối mặt với lạm phát tăng từ 6,6%
năm 2006 lên tới 12,6% năm 2007 và tăng mạnh vào năm 2008 với chỉ số giá tiêu
dùng kỷ lục trong hai thập kỷ qua, 19,89%. Những con số này vượt xa so với con số
tăng trưởng kinh tế. Tốc độ lạm phát cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, chắc chắn sẽ
tác động tới các doanh nghiệp nói chung và Huynh Đệ nói riêng.
Cụ thể, lạm phát tăng sẽ ảnh hưởng đến việc lập dự toán chi phí các dự án bất động
sản cũng như chi phí xây lắp của Công ty do giá nguyên vật liệu, giá nhân công, v.v.
tăng.
Lãi suất
Do đặc thù của ngành, nợ luôn chiếm tỉ trọng khá lớn (khoảng 70-80%) trong
tổng nguồn vốn.Trong bối cảnh lạm phát gia tăng, Ngân hàng Nhà nước áp dụng chính
sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất tín dụng của ngân hàng thương mại gia tăng và đạt đỉnh ở
mức 21% vào thời điểm giữa năm 2008. Kết quả của việc tăng lãi suất này sẽ làm
giảm sút lợi nhuận của các doanh nghiệp vay vốn do tăng chi phí lãi vay.
 RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Công ty
chịu sự điều chỉnh của Luật Xây dựng 2003, Luật Đấu thầu 2005, Luật Kinh doanh bất
động sản 2006 và Luật Đất đai 2003.
Trong thực tế, các văn bản luật này, cũng như các văn bản hướng dẫn dưới luật
liên quan còn khá nhiều bất cập và chưa phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội.
Chính vì vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề nghị Quốc hội sửa đổi các Luật này để
phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện tại. Những yếu tố này có thể gây ảnh hưởng
đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
 RỦI RO ĐẶC THÙ
Với hai hoạt động chính gồm đầu tư kinh doanh bất động sản và xây dựng, Công ty sẽ
gặp phải những rủi ro sau:
Rủi ro kinh doanh
Rủi ro kinh doanh lớn nhất của các công ty bất động sản là sự sụt giảm nhu cầu
an cư và đầu tư bất động sản.
Khi thị trường bất động sản không sôi động, nhu cầu an cư và nhu cầu đầu tư
bất động sản sẽ sụt giảm,làm ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của các công ty trong
ngành. Trong khi đó năm 2009 là năm được phải đối mặt với nhiều khó khăn. Để tồn

Footer Page 43 of 161.

34

HeaderKHÓA
PageLUẬN
44 ofTỐT
161.
NGHIỆP

GVHD: Ths NGÔ NGỌC CƢƠNG

tại và phát triển trong tình hình này, các doanh nghiệp phải xây dựng được sự khác
biệt về sản phẩm của mình và tối đa hóa lợi ích cho khách hàng. Đây chính là chiến
lược mà Huynh Đệ đang thực hiện.
Ngoài ra, các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng còn gặp rủi ro từ việc thi
công công trình bao gồm
i) Biến động nguyên vật liệu làm ảnh hưởng tới chi phí và thời gian thi công
công trình;
ii) Việc chậm trễ trong việc giải ngân của chủ đầu tư làm kéo dài thời gian thi
công, cũng như làm lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp;
iii) Sự mất thời gian trong việc nghiệm thu theo tiến độ cũng như trong việc
thanh quyết toán giữa chủ đầu tư với nhà thầu ảnh hưởng khá lớn tới tình hình công nợ
của các doanh nghiệp xây dựng.
Rủi ro về cạnh tranh
Hoạt động đầu tư bất động sản: Công

♦ Đã và đang hướng tới phân khúc thị trường vẫn đang phát triển, đó là thị
trường nhà chung cư có vị trí thuận lợi, chất lượng cao, giá bán hợp lý.
♦ Phát huy lợi thế của nhà thầu chuyên nghiệp với nhiều kinh nghiệm quản lý
các dự án xây dựng quy mô lớn, thực hiện triển khai các dự án bất động sản đảm bảo
chất lượng và có giá thành cạnh tranh.
Hoạt động xây dựng: Với rủi ro gặp phải sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp trong
nước và đặc biệt là từ các công ty nước ngoài có thế mạnh về vốn, công nghệ và sự
chuyên nghiệp.Công ty thường xuyên nâng cao sức cạnh tranh của mình bằng việc đầu
tư thiết bị và công nghệ mới, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động xây dựng
và giữ uy tín với khách hàng.
Rủi ro về các yếu tố đầu vào
Các yếu tố đầu vào của Công ty bao gồm chi phí về đất (cụ thể là chi phí giải phóng
mặt bằng, chi phí chuyển quyền sử dụng đất đất) và các nguyên vật liệu xây dựng. Do
đó sự biến động của các chi phí này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của
Công ty.

Footer Page 44 of 161.

35

HeaderKHÓA
PageLUẬN
45 ofTỐT
161.
NGHIỆP

GVHD: Ths NGÔ NGỌC CƢƠNG

Công tác giải phóng mặt bằng, cụ thể là chi phí và tiến độ giải phóng mặt bằng có
ảnh hưởng lớn đến các dự án đầu tư bất động sản của Công ty. Tiến độ của dự án phụ
thuộc rất lớn vào việc giải phóng mặt bằng nhanh hay chậm. Tuy nhiên Công ty không
gặp nhiều khó khăn trong tiến độ giải phóng mặt bằng do phần lớn các dự án của Công
ty đều là các dự án có quỹ đất sạch.
Chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí chuyển quyền sử dụng đất của Công ty sẽ bị
ảnh hưởng nếu Nhà nước thay đổi khung giá tiền đất. Đây là rủi ro khá lớn đối với các
doanh nghiệp bất động sản.
Sự biến động giá vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến chi phí của Công ty. Để đối phó
với vấn đề này
Công ty đã:
1) Luôn tăng cường hoạt động kiểm soát, quản lý chi phí sản xuất kinh doanh,
tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý phù hợp;
2) Đưa ra các biện pháp xử lý linh hoạt và kịp thời nhằm tối thiểu hóa chi phí
và giảm thiểu ảnh hưởng của yếu tố lạm phát đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
Cụ thể:
♦ Đối với hoạt động đầu tư bất động sản, Công ty (và các đối tác trong hợp
đồng liên doanh liên kết) đã kịp thời điều chỉnh tổng dự toán công trình và tính toán dự
phòng biến động giá cho toàn bộ phần còn lại của dự án vào thời điểm vật tư biến
động mạnh. Giá bán căn hộ cũng có thể được điều chỉnh hợp lý để bù khoản chi phí
tăng lên. Việc tăng giá hợp lý này dường như sẽ ít ảnh hưởng đến số lượng và tốc độ
tiêu thụ căn hộ do lợi thế địa lý của các dự án đầu
♦ Đối với hoạt động xây lắp, rủi ro này cũng được hạn chế do các hợp đồng xây
lắp của Công ty thường quy định điều khoản điều chỉnh giá trị công trình theo tình
hình biến động giá vật liệu xây dựng.
 RỦI RO KHÁC
Ngoài các rủi ro trình bày ở trên, Công ty còn chịu các rủi ro bất khả kháng như động
đất, thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố... Những rủi ro này
dù ít hay nhiều cũng sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả hoạt
động kinh doanh của Công ty.

Footer Page 45 of 161.

36

HeaderKHÓA
PageLUẬN
46 ofTỐT
161.
NGHIỆP

GVHD: Ths NGÔ NGỌC CƢƠNG

2.2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUYNH ĐỆ
2.2.1 Tổng quan về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Khởi nghiệp từ năm 1990 là một phân xưởng nhỏ chuyên đóng bàn ghế cho học
sinh xã Chưhdrông, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai do Ông Đoàn Nguyển Đức trực
tiếp điều hành. Đến nay, HAGL đã đạt được bước tiến mạnh mẽ và trở thành tập đoàn
tư nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các sản phẩm như đồ gỗ, đá
granite, mủ cao su đã có mặt khắp các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á,
Australia, New Zealand và tại 5 trung tâm đô thị chính trong nước là Hà Nội,
Tp.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. HAGL Group được đánh giá là một trong
những nhà sản xuất đồ gỗ hang đầu cả nước và được người tiêu dung bình chọn
“Hàng Việt Nam chất lượng cao”.
Với lợi thế về vốn, nguồn nhân lực, nguyên vật liệu dồi dào và thương hiệu
mạnh, Hoàng Anh Gia Lai Group tập trung mở rộng đầu tư sang lĩnh vực kinh doanh
địa ốc như xây dựng trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê cùng
với sự ra đời của một chuỗi khách sạn, khu nghỉ mát tiêu chuẩn 4 sao, 5 sao tại
Tp.HCM, Đà Lạt, Đà Nẵng, Nha Trang, Gia Lai, Quy Nhơn…nhằm khai thác tiềm
năng du lịch đầy hứa hẹn của đất nước.
Sở hữu CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - một trong những đội bóng hàng đầu
Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, ký hợp đồng hợp tác với CLB lừng danh thế giới
Arsenal và xây dựng Học viện bóng đá trẻ HAGL Arsenal JMG. Hình ảnh của đội
bóng là công cụ xây dựng và quảng bá thương hiệu rất hiệu quả.
 Các lĩnh vực hoạt động của công ty gồm :
Sản xuất và phân phối đồ gỗ
Xây dựng và kinh doanh căn hộ cao cấp
Xây dựng và kinh doanh khách sạn và resort
Trồng, chế biến các sản phẩm từ cây cao su
Đầu tư, khai thác thuỷ điện
Các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm
 Quan điểm phát triển của công ty
Phát triển đa ngành, đa lĩnh vực và liên kết dọc
Phát triển bền vững và ổn định
Phát triển phải tuân thủ các định hướng chiến lược đã được hoạch định

Footer Page 46 of 161.

37