Tải bản đầy đủ - 108 (trang)
4 Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu:

4 Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu:

Tải bản đầy đủ - 108trang

30cứu, mà nó còn được sử dụng để đo lường chất lượng dịch vụ trong nhiều lĩnh vực

khác nhau có lẽ nhiều hơn bất cứ phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ nào khác.

Nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều tổ chức tại nhiều quốc gia

khác nhau: Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Mỹ, Anh, Ả Rập, Kuwait …

Sau đây là các nghiên cứu đã được xuất bản trong một số lĩnh vực, một số

ngành và các tổ chức nơi đã ứng dụng SERVQUAL để đánh giá chất lượng dịch vụ:

siêu thị bán lẻ (Nguyễn Thị Mai Trang, 2006); thư viện (Nguyễn Thị Mai Trang và

Trần Xuân Thu Hương, 2010); bán lẻ vỏ xe (Carman, 1990); khách sạn (Saleh and

Ryan, 1992); du lịch và lữ hành (Fick and Ritchie, 1991); giáo dục chất lượng cao

(Ford et al., 1993; McElwee and Redman, 1993); bệnh viện (Johns, 1993); kiểm toán

(Freeman and Dart, 1993); bất động sản (Johnson L.L., Dotson M.J. and Dunlap B.J.,

1988); kiến trúc (Baker and Lamb, 1993); giải trí, tiêu khiển (Taylor et al., 1993);

hàng không (Frost and Kumar, 2000); cung cấp thức ăn cho hành khách trong lĩnh

vực hàng không (Bakus et al., 1993a); vận chuyển đường biển (Durvasula and Mehta,

1999; Mehta and Durvasula 1998); ngân hàng (Newman, 2001; Kwon and Lee,

1994); bán lẻ đồ trang sức (Gagliano and Hathcote, 1994); chính quyền địa phương

(Brysland and Curry, 2001; Wisniewski 2001; Scott and Shieff, 1993); chăm sóc sức

khoẻ (Babakus and Mangold, 1992; Bebko and Garg, 1995; Bowers et al., 1994;

Reidenbach and Sandifer Smallwood, 1990; Woodside et al., 1989).

Như vậy, mô hình SERVQUAL 5 nhân tố của chất lượng dịch vụ của

Parasuraman et al. (1998) đã được tổng quát và được sử dụng rộng rãi trong nhiều

lãnh vực, nhiều thị trường khác nhau. Do đó, tác giả sử dụng mô hình SERVQUAL

5 nhân tố của chất lượng dịch vụ để nghiên cứu “Nghiên cứu ảnh hưởng của chất

lượng dịch vụ chung cư đến sự hài lòng của khách hàng – Trường hợp phân khúc

chung cư dành cho khách hàng thu nhập thấp và trung bình” tại thị trường Việt Nam.

Mô hình nghiên cứu đề xuất như hình 2.2:31Sự tin cậyH1Sự bảo đảm

H2

Phương tiện hữu hìnhSự đáp ứngH3Sự hài lòng của

khách hàngH4Sự đồng cảm

H5Biến nhân chủng học

- Giới tính

- Độ tuổi

- Mức thu nhậpNguồn: nghiên cứu của tác giảHình 2. 2 Mô hình nghiên cứu đề nghị về ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ

chung cư đến sự hài lòng của khách hàng.

2.4.2. Các giả thuyết nghiên cứu:

-H1: Sự tin cậy tác động dương đến đến sự hài lòng của khách hàng.-H2: Sự đảm bảo tác động dương đến sự hài lòng của khách hàng.-H3: Phương tiện hữu hình tác động dương đến sự hài lòng của khách hàng.-H4: Sự đáp ứng tác động dương đến sự hài lòng của khách hàng.-H5: Sự đồng cảm tác động dương đến sự hài lòng của khách hàng.-Có sự khác biệt về sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chung cư theo

các biến nhân khẩu học: giới tính, độ tuổi, mức thu nhập.2.5. Kết luận chương 2:

Chương 2 đã trình bày tổng quan về các lý thuyết liên quan đến dịch vụ; chất

lượng dịch vụ; sự hài lòng; mối liên hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng; chất

lượng dịch vụ chung cư. Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng có mối quan hệ nhân quả

- chất lượng dịch vụ là nguyên nhân dẫn đến sự hài lòng. Bên cạnh đó, tác giả cũng

tổng quan các nghiên cứu trước đây về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách32hàng. Trong đó đã nhấn mạnh mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL do

Parasuraman và cộng sự đề xuất. Mô hình SERVQUAL gồm 5 nhân tố của chất lượng

dịch vụ (phương tiện hữu hình; sự tin cậy; sự đáp ứng; sự đảm bảo; sự đồng cảm)

được ứng dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia và lãnh vực dịch vụ khác nhau. Chính vì

mức độ tổng quát của nó, tác giả ứng dụng mô hình SERVQUAL để thực hiện nghiên

cứu “Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ chung cư đến sự hài lòng của

khách hàng – Trường hợp phân khúc chung cư dành cho khách hàng thu nhập thấp

và trung bình” tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành dịch vụ

chung cư nên chất lượng dịch vụ chung cư có thể có những điểm khác biệt so với

ngành dịch vụ khác. Ngoài ra, khi áp dụng vào thị trường Việt Nam, do có nhiều đặc

điểm riêng về xã hội, về lịch sử phát triển của lãnh vực dịch vụ chung cư, nên mô

hình SERVQUAL cũng có thể có những điểm riêng biệt. Để khám phá, tìm ra những

điểm mới, khác biệt đó một cách khoa học thì việc tổ chức thực hiện nghiên cứu rất

quan trọng. Vấn đề này sẽ được trình bày cụ thể trong chương 3 – phương pháp nghiên

cứu.33Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 2 đã trình bày cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng

của khách hàng, đề xuất mô hình nghiên cứu kèm theo các giả thuyết. Chương 3 nhằm

mục đích giới thiệu phương pháp nghiên cứu sử dụng để đánh giá thang đo và kiểm

định các mô hình nghiên cứu cùng các giả thuyết đề ra. Chương này gồm ba phần

chính, (1) Quy trình nghiên cứu, (2) Nghiên cứu định tính, (3) Nghiên cứu định lượng.

3.1. Quy trình nghiên cứu:

Nghiên cứu được tiến hành bằng hai phương pháp:

-Nghiên cứu định tính với phương pháp phỏng vấn sâu bán cấu trúc một số

khách hàng đang ở nhà chung cư nhằm điều chỉnh, bổ sung mô hình lý thuyết

và thang đo chất lượng dịch chung cư trên cơ sở thang đo SERVPERF.-Phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua phỏng vấn trực

tiếp khách hàng bằng bảng câu hỏi và sử dụng các thông tin thu thập từ mẫu

để kiểm định mô hình lý thuyết và mô hình thang đo.Quy trình thực hiện nghiên cứu xem hình 3.1. và tiến độ thực hiện nghiên cứu xem

bảng 3.1

Bảng 3. 1 Tiến độ thực hiện nghiên cứu

Phương phápThời gianKỹ thuậtMẫuĐịnh tínhPhỏng vấn chuyên sâu bán

cấu trúcn = 1204/2013TP. HCMĐịnh lượngPhỏng vấn trực tiếp bằng

bảng câu hỏi điều tran=505/2013TP. HCMĐịnh lượngPhỏng vấn trực tiếp bằng

bảng câu hỏi điều tran = 30005/2013TP. HCMNguồn: nghiên cứu của tác giảthực hiệnĐịa điểm34Cơ sở lý thuyết

- Chất lượng dịch vụ

- Sự hài lòng

- Mô hình

Parasuraman

- Thang đo SERVQUAL

và SERVPERFMô hình lý

thuyết và

thang đo sơ

bộNghiên cứu định

tính: phỏng vấn

sâu bán cấu trúcNghiên cứu chính thức

bằng phương pháp định

lượngThang đo

chính thứcHiệu chỉnh mô

hìnhĐánh giá thang đo

- Đánh giá hệ số

Cronbach’s alpha

- Phân tích nhân tố

khám pháKiểm định mô hình lý

thuyếtMô hình thực tiễn- Loại các biến có tương quan biến tổng

nhỏ hơn 0.3

- Kiểm tra hệ số alpha

- Kiểm tra hệ số tải nhân tố

- Kiểm định sự phù hợp của mô hình

- Kiểm định các giả thuyết

Kiểm định các giả thuyết về sự khác

biệt dựa trên phân tích phương sai

ANOVA và T-TestNguồn: nghiên cứu của tác giảHình 3. 1 Quy trình nghiên cứu tác giả đề xuất

Trước hết, từ việc tóm tắt cơ sở lý thuyết, tìm hiểu các nghiên cứu đã công bố

về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, tác giả đề xuất mô hình lý thuyết

và thang đo sơ bộ. Tuy nhiên, đặc thù của lãnh vực chất lượng dịch vụ chung cư có

thể có những điểm khác biệt so với các lãnh vực dịch vụ khác. Ngoài ra, các mô hình

chất lượng dịch vụ đã được kiểm định ở nước ngoài khi áp dụng tại thị trường dịch35vụ chung cư tại Việt Nam, đây là một thị trường khá mới, do đó có thể có thêm những

khác biệt. Để khám phá những điểm mới, những khác biệt so với mô hình chất lượng

dịch vụ đã được kiểm định ở nước ngoài ta cần thực hiện nghiên cứu định tính để có

thể tìm ra những nhân tố mới, những biến quan sát mới bổ sung vào thang đo chất

lượng dịch vụ chung cư và sự hài lòng.

Trong trường hợp, sau khi nghiên cứu định tính, phát hiện những nhân tố khác

quyết định chất lượng dịch vụ so với mô hình của SERVQUAL của Parasuraman, ta

điều chỉnh mô hình nghiên cứu.

Sau khi đã điều chỉnh mô hình nghiên cứu và thang đo, ta thực hiện nghiên

cứu định lượng nhằm kiểm định mô hình tại thị trường dịch vụ chung cư tại Việt

Nam. Để làm được điều đó, trước tiên ta đánh giá độ tin cậy của thang đo, tiếp đến là

đánh giá giá trị của thang đo bao gồm giá trị hội tụ và giá trị phân biệt.

Công việc cuối cùng là kiểm định độ phù hợp của mô hình cùng với các giả

thuyết đã đề ra thông qua phân tích hồi quy.

3.2. Nghiên cứu định tính:

3.2.1. Mục đích của nghiên cứu định tính:

Nghiên cứu định tính nhằm khám phá quan điểm của khách hàng đang sinh

sống ở nhà chung cư về các yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ chung cư và các

yếu tố thể hiện sự hài lòng của khách hàng. Từ đó điều chỉnh, bổ sung mô hình nghiên

cứu và cũng để điều chỉnh bảng câu hỏi đo lường các biến độc lập và biến phụ thuộc.

3.2.2. Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu định tính được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn sâu bán

cấu trúc. Phỏng vấn sâu bán cấu trúc được sử dụng để tìm hiểu thật sâu một chủ đề

cụ thể, nhằm thu thập đến mức tối đa thông tin về chủ đề đang nghiên cứu. Một bảng

phỏng vấn bán cấu trúc được thành lập trên cơ sở những phỏng vấn thăm dò trước

nhằm khai thác các thông tin về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.36Nội dung bảng phỏng vấn sâu bán cấu trúc xem phụ lục 1. Thời gian thực hiện nghiên

cứu định tính: cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2013.

3.2.3. Mẫu phỏng vấn:

Đối tượng phỏng vấn là những khách hàng đang sinh sống tại các chung cư

thương mại bình dân ở Thành phố Hồ Chí Minh. Những chung cư này có những đặc

điểm khá tương đồng về thiết kế, nhưng đặc biệt cùng phân khúc chung cư dành cho

người thu nhập trung bình và thấp, nghĩa là mức giá trung bình của căn hộ dưới 15

triệu/m2. Các khách hàng được chọn phỏng vấn theo phương pháp thuận tiện. Kích

thước mẫu phỏng vấn là 12 khách hàng đang sống tại các chung cư thương mại bình

dân, phân bố cụ thể như bảng 3.2 sau:

Bảng 3. 2 Mẫu phỏng vấn

Quận/ HuyệnKích thước mẫuTên chung cưQuận Thủ Đứcn =3Chung cư TDH - Trường ThọQuận 2n =3Chung cư Thủ Thiêm XanhQuận 9n =3Chung cư Ehome 2Quận 12n =3Chung cư Thái AnNguồn: nghiên cứu của tác giảNhững ý kiến của các khách hàng được ghi nhận lại và những phát hiện mới

được ghi chú. Trong những lần phỏng vấn sau kiểm tra sự trùng lặp những ý kiến mới

và bổ sung vào thành phần thang đo chất lượng dịch vụ chung cư trên cơ sở thang đo

SERVPERF. Sau khi kết thúc phỏng vấn sâu với 12 khách hàng này, nếu kết quả

phỏng vấn chưa bão hòa thì tác giả sẽ tiến hành phỏng vấn thêm khách hàng khác cho

đến khi nào không khám phá thêm được những nhân tố khác theo cảm nhận của khách

hàng về chất lượng dịch vụ chung cư.

3.2.4. Kết quả nghiên cứu định tính:

Qua quá trình phỏng vấn, bảng câu hỏi có nhiều điều chỉnh, bảng câu hỏi cuối

cùng xem phụ lục 2. Kết quả của quá trình nghiên cứu định tính bằng phương pháp37phỏng vấn sâu bán cấu trúc: chất lượng dịch vụ chung cư theo cảm nhận của khách

hàng gồm 6 nhân tố quyết định chất lượng dịch vụ, xem bảng 3.3.

Bảng 3. 3 Nhân tố quyết định chất lượng dịch vụ chung cư

STTNHÂN TỐ1Phương tiện hữu hình.2Sự tin cậy3Sự đáp ứng4Sự đảm bảo5Sự đồng cảm6Sự an toànNGUỒN GỐCThang đo SERVQUAL đã được Parasuraman et al (1988)

tổng quát và rút gọn.Nhân tố mớiNguồn: nghiên cứu của tác giảCác nhân tố: Phương tiện hữu hình, sự tin cậy, sự đảm bảo, sự đáp ứng và sự

đồng cảm, là những nhân tố đã được (Parasuraman, A., Zeithanml, V.A. & Berry L.L.,

1988) tổng quát và rút gọn từ mô hình 10 nhân tố quyết định chất lượng dịch vụ.

Nhân tố thứ 6 - Sự an toàn: trong quá trình phỏng vấn sâu 12 khách hàng tại 4

chung cư thì có 10 khách hàng đều đề cập đến nhân tố này trong xem xét đánh giá

chất lượng của dịch vụ chung cư. Đồng thời, sự an toàn cũng là một trong 10 nhân tố

thành phần của thang đo SERVQUAL (Parasuraman, A., Zeithanml, V.A. & Berry

L.L., 1985) trước khi được Parasuraman tổng quát, rút gọn dùng chung cho tất các

lãnh vực dịch vụ.

Chung cư là nơi sinh sống của rất nhiều hộ dân, có chung cư con số này lên

đến hàng ngàn hộ gia đình. Hơn nữa, chung cư được xây dựng với hệ số sử dụng đất

rất cao nhằm giảm giá trị sử dụng đất trên mỗi đơn vị căn hộ. Do đó, ngày nay các

căn hộ chung cư thường được xây dựng cao, thường là trên 12 tầng. Như vậy, nếu vì

một lý do nào đó mà chung cư có xảy ra cháy nổ hoặc bị ảnh hưởng bởi động đất thì

chạy thoát khỏi nơi đó là một điều khó khăn với số lượng dân cư sinh sống là không

hề nhỏ. Thêm vào đó, chung cư là nơi sinh sống của nhiều người, do đó, việc ra vào

trong chung cư thường khó kiểm soát và thực tế đã có nhiều vụ trộm trong chung cư38đã xảy ra dù chủ căn hộ đã rất đề phòng. Hơn nữa, vì có nhiều hộ dân sinh sống nên

chỉ cần một hộ lơ là trong vấn đề đảm bảo an toàn cháy nổ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn

đến sự an toàn của những hộ còn lại. Do vậy, những lo lắng về an toàn tính mạng, an

toàn đối với các tài sản là một trong những quan tâm hàng đầu khi lựa chọn sinh sống

tại chung cư cũng là điều dễ hiểu. Như vậy, đối với đặc thù của lãnh vực dịch vụ

chung cư thì nhân tố sự an toàn không thể gộp vào nhân tố sự đảm bảo như đề xuất

của Parasuraman (1988) mà nó là một nhân tố độc lập.

Bên cạnh xuất hiện nhân tố mới “sự an toàn”, quá trình phỏng vấn sâu bán cấu

trúc phát hiện thêm 15 biến quan sát mới, bổ sung vào thang đo SERVQUAL. Tuy

nhiên, việc thêm các biến quan sát này cần được đánh giá lại trong nghiên cứu định

lượng – đánh giá độ tin cậy của các thang đo, đánh giá giá trị của thang đo.

3.2.4.1. Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu và bổ sung giả thuyết nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu định tính đã khám phá một nhân tố mới quyết định chất

lượng dịch vụ chung cư đó là sự an toàn. Do đó, cần hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu

và bổ sung thêm giả thuyết nghiên cứu (xem hình 3.2).

Giả thuyết nghiên cứu:

-H1: Sự tin cậy tác động dương đến sự hài lòng của khách hàng.-H2: Sự đảm bảo tác động dương đến sự hài lòng của khách hàng.-H3: Phương tiện hữu hình tác động dương đến sự hài lòng của khách hàng.-H4: Sự đáp ứng tác động dương đến sự hài lòng của khách hàng.-H5: Sự đồng cảm tác động dương đến sự hài lòng của khách hàng.-H6: Sự an toàn tác động dương đến sự hài lòng của khách hàng.-Có sự khác biệt về sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chung cư theo

các biến nhân khẩu học: giới tính, độ tuổi, mức thu nhập.39Sự tin cậyH1Sự bảo đảm

H2

Phương tiện hữu hìnhSự đáp ứngH3Sự hài lòng của

khách hàngH4Sự đồng cảm

H5

Sự an toànBiến nhân chủng học

- Giới tính

- Độ tuổi

- Mức thu nhậpH6

Nguồn: nghiên cứu của tác giảHình 3. 2 Mô hình nghiên cứu đã được hiệu chỉnh sau nghiên cứu định tính

Ngoài ra, thông qua phỏng vấn sâu, thang đo chất lượng dịch vụ chung cư có

những thay đổi như sau:

3.2.4.2. Thang đo phương tiện hữu hình:

Bảng 3. 4 Thang đo phương tiện hữu hình1

2

HIỆU

TAN1

TAN23TAN34

5TAN4

TAN56TAN67TAN7STTBIẾN QUAN SÁTNGUỒN

GỐC

SERVQUAL

MớiChung cư X có trang thiết bị hiện đại

Trang thiết bị của chung cư X hoạt động ổn định

Trang thiết bị chung cư X thường được bảo trì và sửa

Mới

chữa.

Các cơ sở vật chất của chung cư X trông bắt mắt

SERVQUAL

Nhân viên ban quản lý chung cư X ăn mặc tươm tất

SERVQUAL

Khuôn viên xung quanh chung cư X xanh tươi, sạch

Mới

sẽ và thoáng mát

Cơ sở vật chất của chung cư X phù hợp với các loại

SERVQUAL

hình dịch vụ mà họ cung cấpNguồn: nghiên cứu của tác giả40Phương tiện hữu hình được ký hiệu là TAN, theo (Parasuraman, A., Zeithanml,

V.A. & Berry L.L., 1988) thì được đo lường bằng 4 biến quan sát. Qua phỏng vấn

khách hàng đang sinh sống ở chung cư, bổ sung thêm 3 biến quan sát vào thang đo

phương tiện hữu hình.

3.2.4.3. Thang đo sự tin cậy:

Sự tin cậy được ký hiệu là REL, theo (Parasuraman, A., Zeithanml, V.A. &

Berry L.L., 1988) thì được đo lường bằng 5 biến quan sát. Qua phỏng vấn khách hàng

đang sinh sống ở chung cư, bổ sung thêm 2 biến quan sát vào thang đo sự tin cậy

(xem bảng 3.5).

Bảng 3. 5 Thang đo sự tin cậy

STT

HIỆU1REL12REL23REL34REL45REL56REL67REL7BIẾN QUAN SÁT

Khi ban quản lý chung cư X hứa làm điều gì đó vào

thời gian nào đó thì họ sẽ làm

Khi bạn gặp trở ngại, ban quản lý chung cư X chứng tỏ

mối quan tâm thực sự muốn giải quyết trở ngại đó

Ban quản lý chung cư X đáng tin cậy

Ban quản lý chung cư X cung cấp dịch vụ đúng như

thời gian họ đã hứa

Ban quản lý chung cư X thực hiện dịch vụ đúng ngay

từ lần đầu

Ban quản lý chung cư X lưu ý để không xảy ra một sai

sót nào khi cung cấp dịch vụ

Ban quản lý chung cư X thực hiện đúng những cam kết

trong hợp đồngNGUỒN

GỐC

SERVQUAL

SERVQUAL

Mới

SERVQUAL

SERVQUAL

SERVQUAL

MớiNguồn: nghiên cứu của tác giả3.2.4.4. Thang đo sự đáp ứng:

Sự đáp ứng được ký hiệu là RES, theo (Parasuraman, A., Zeithanml, V.A. &

Berry L.L., 1988) thì được đo lường bằng 4 biến quan sát. Qua phỏng vấn khách hàng

đang sinh sống ở chung cư, bổ sung thêm 2 biến quan sát vào thang đo này. (xem

bảng 3.6).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu:

Tải bản đầy đủ ngay(108 tr)

×