Tải bản đầy đủ
Bản thân là một giáo viên được đào tạo trình độ đại học mầm non chính quy và được công tác trên 2 năm, được phân công trực tiếp đứng lớp 5-6 tuổi. Bên cạnh đó tôi còn được nhà trường thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cùng với các giáo viên trong n

Bản thân là một giáo viên được đào tạo trình độ đại học mầm non chính quy và được công tác trên 2 năm, được phân công trực tiếp đứng lớp 5-6 tuổi. Bên cạnh đó tôi còn được nhà trường thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cùng với các giáo viên trong n

Tải bản đầy đủ