Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
2 Các nhân tố tác động đến hoạt động cung ứng nguyên vật liệu

2 Các nhân tố tác động đến hoạt động cung ứng nguyên vật liệu

Tải bản đầy đủ - 106trang

37Mặt hàng công ty kinh doanh là sản phẩm nước giải khát. Đây là sản phẩm thiết yếu

nên rất nhạy về giá, do đó công ty đặc biệt chú ý tới giá cả sao cho cạnh tranh nhất và

chất lượng phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Hơn nữa tại thị trường hiện nay có rất

nhiều đối thủ cạnh tranh với rất nhiều mẫu mã đa dạng. Người tiêu dùng có rất nhiều

lựa chọn, do đó nếu sản phẩm của công ty không có chất lượng và giá cả ổn định sẽ rất

khó giữ vững thị phần.

Kết quả tiêu thụ: Kết quả tiêu thụ ảnh hưởng trực tiếp tới công tác cung ứng-nguyên vật liệu. Trong 3 năm trở lại đây việc tiêu thụ của công ty là khá tốt và ổn định

nên doanh số hàng năm tăng đều đặn.

Các nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm những yếu tố sau:Vốn: Là cơ sở vật chất cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanhnghiệp đặc biệt là trong cung ứng nguyên vật liệu. Đối với công ty PepsiCo Việt Nam

vốn không phải là vấn đề đáng lo ngại.

Nhân viên cung ứng nguyên vật liệu:Tổng số nhân viên bộ phận cung ứng của công ty hiện nay là 13 người, 100% có trình

độ Đại Học và sau Đại Học. Tuy nhiên do bộ phận cung ứng mới được thành lập tách

ra từ bộ phận xuất nhập khẩu nên các kỹ năng mua hàng còn yếu. Đặc biệt tại Việt

Nam chưa có ngành đào tạo riêng về Logistic và mua hàng.

Bảng 2.3: Cơ cấu nhân sự bộ phận cung ứng nguyên vật liệu tại công ty PepsCo Việt

Nam

Stt Chức vụ

1Giám đốc bộ phận mua

hàngTrình độ và chuyên ngành họcSố lượngTrên đại học, quản trị kinh doanh12Trưởng phòngĐại học quản trị kinh doanh23Nhân viên mua hàngĐại học94Trợ lýĐại học, khoa học xã hội và nhân

văn1(Nguồn: tài liệu nội bộ của Công ty PepsiCo VN)38Vị thế của doanh nghiệp trên thương trường: PepsiCo cũng là một doanhnghiệp nước ngoài có uy tín trên thị trường. Do đó việc ứng nguyên vật liệu cũng có

những thuận lợi nhất định. Tuy nhiên với tính chất là một công ty đa quốc gia với chất

lượng nguyên vật liệu và các quy định rất chặt chẽ, có rất nhiều doanh nghiệp Việt

Nam có khả năng đáp ứng tuy nhiên họ không có đủ những điều kiện vật chất ví dụ:

máy tính, hệ thống quản lý chất lượng được tiêu chuẩn hóa… do đó những doanh

nghiệp này sẽ không thể làm việc được với PepsiCo.

2.2.2 Những nhân tố bên ngoài tác động đến hoạt động cung ứng nguyên vật

liệu.

Một số nhân tố bên ngoài tác động đến hoạt động cung ứng nguyên vật liệu

như sau:

- Nhà cung cấp nguyên vật liệu: Về mặt cơ bản PepsiCo đã xây dựng được một

hệ thống nhà cung cấp đáp ứng được nhu cầu. Đối với những nhà cung cấp này,

PepsiCo cũng đang là khách hàng lớn nhất. Do đó, mức độ phối hợp của các nhà cung

cấp tương đối tốt. Tuy nhiên một số mặt hàng công ty vẫn chưa phát triển được nhà

cung cấp tại Việt Nam mà vẫn phải nhập từ nước ngoài về với thời gian đặt hàng rất

dài làm ảnh hưởng tới tồn kho và khó khăn trong việc thay đổi kế hoạch sản xuất đáp

ứng nhu cầu bán hàng của công ty.

-Đối thủ cạnh tranh: Nền kinh tế ngày càng phát triển sức ép cạnh tranh ngàycàng gia tăng trong ngành kinh doanh nước giải khát với sự phát triển của nhiều công

ty tại bản địa cũng ngày càng lớn mạnh. Điều này tạo ra nhiều thách thức cho công ty.

-Môi trường kinh tế, pháp luật: Tình hình kinh tế chính sách của nhà nước nhưchính sách tiền tệ chính sách tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất

kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt đối với công ty chuyên nhập khẩu nguyên vật

liệu nhiều như PepsiCo thì chính sách thuế, hoạt động của hải quan, tỷ giá hối đoái ảnh

hưởng mạnh tới hoạt động của doanh nghiệp. Sự biến động của tỷ giá hối đoái ảnh

hưởng mạnh tới việc thanh toán hàng hóa của công ty. Bộ phận kế toán có khả năng dự39đoán được tỷ giá tốt thì đó là một lợi thế cho công ty, giảm chi phí cho hàng hóa mua

vào, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

-Hệ thống giao thông vận tải, liên lạc: Đây cũng là một trong những nhân tốảnh hưởng đến hoạt động cung ứng nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Thực tế cho

thấy rằng sự phát triển của hệ thống thông tin như Fax, telex, DHL... đã đơn giản hoá

công việc của hoạt động cung ứng nguyên vật liệu rất nhiều, giảm đi hàng loạt các chi

phí, nâng cao kịp thời nhanh gọn và việc hiện đại hoá các phương tiện vận chuyển bốc

dỡ bảo quản... cũng góp phần làm nhanh chóng, an toàn quá trình thực hiện cung ứng

nguyên vật liệu.

Trên đây là một số các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cung ứng nguyên vật

liệu của PepsiCo nói chung và cung ứng nguyên vật liệu nói riêng, có những nhân tố

chủ quan và khách quan thì doanh nghiệp phải có những điều chỉnh chính sách cung

ứng nguyên vật liệu phù hợp.

2.3 Thực trạng hoạt động cung ứng nguyên vật liệu của công ty PepsiCo

2.3.1 Thực trạng chính sách cung ứng nguyên vật liệu

Mục đích của chính sách cung ứng nguyên vật liệu của công ty PepsiCo là xây

dựng một qui chế đồng bộ về việc cung ứng nguyên vật liệu và dịch vụ tại PepsiCo

Việt Nam (PIVN) nhằm đảm bảo toàn bộ việc cung ứng nguyên vật liệu được thực

hiện gắn liền với lợi ích cao nhất của PepsiCo Việt Nam, được phê duyệt và kiểm soát

một cách đúng đắn.

Nội dung chính của chính sách cung ứng nguyên vật liệu của công ty là tất cả

việc cung ứng nguyên vật liệu và dịch vụ phải được thực hiện gắn liền với lợi ích cao

nhất của PIVN, và được thực hiện với tất cả sự công bằng, không gắn liền với bất kỳ

sự thiên vị nào, và tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc của PepsiCo “Code of Conduct”.

Lợi ích cao nhất của PIVN được hiểu là nhận được những bảng chào giá tốt nhất ở thị

trường cạnh tranh về giá, chất lượng, điều khoản thanh toán, thời gian chuẩn bị giao

hàng, đơn đặt hàng tối thiểu. Sự công bằng không có thiên vị nghĩa là tất cả các nhà

cung cấp tiềm năng về hàng hóa và dịch vụ phải được xem xét một cách công bằng

nhất, và lợi ích cao nhất của PIVN sẽ xác định việc lựa chọn nhà cung cấp.402.3.2 Thực trạng thực hiện hoạt động cung ứng nguyên vật liệu của công ty.

Tác giả tiến hành khảo sát toàn bộ nhân viên những bộ phận tham gia vào

hoạt động cung ứng nguyên vật liệu. Bảng câu hỏi được thiết kế gồm 10 câu hỏi xoay

quanh các hoạt động cung ứng nguyên vật liệu. Tác giả tiến hành khảo sát 10 thành

viên là khách hàng nội bộ thường xuyên làm việc với bộ phận cung ứng nguyên vật

liệu (bộ phận lập kế hoạch và bộ phận sản xuất). Để giúp khách hàng nội bộ hình dung

rõ hơn những công việc trong hoạt động cung ứng nguyên vật liệu, tác giả tiếp tục cụ

thể hóa những công việc phải thực hiện trong các hoạt động cung ứng nguyên vật liệu

thành từng bước nhỏ hơn. Nội dung cụ thể của hoạt động cung ứng nguyên vật liệu

như sau:

Bảng 2.3: Tóm tắt các yếu tố của hoạt động cung ứng nguyên vật liệu

STTHOẠT ĐỘNG CUNG ỨNGCÁC BƯỚC CỤ THỂ TRONG CUNGNGUYÊN VẬT LIỆUỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU

Dự đoán nhu cầu12Về công tác xác định nhu cầuXác định các đặc điểm nguyên vật liệu cầncung ứng nguyên vật liệu.thiết3Mô tả hình thành tiêu chuẩn kỹ thuật4Tìm kiếm nhà cung cấp tiềm năng5Công tác tìm kiếm và lựa chọnĐánh giá nhà cung cấp6nhà cung cấp.Thông tin liên lạc với nhà cung cấp

Đàm phán, thương lượng7

8Thương lượng và đặt hàng tạiHỗ trợ tạo yêu cầu đặt hàng9công ty PepsiCo Việt NamThời gian đơn hàngTheo dõi và kiểm tra việc giaoKiểm tra và hỗ trợ sau cung ứng nguyênnhận nguyên vật liệuvật liệuĐánh giá kết quả cung ứngĐánh giá hiệu quả cung ứng nguyên vậtnguyên vật liệu.liệu1011Kết quả từ việc dùng bảng câu hỏi khảo sát ý kiến khách hàng như sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các nhân tố tác động đến hoạt động cung ứng nguyên vật liệu

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×