Tải bản đầy đủ
Phụ lục 3:Phiếu điều tra đánh giá chất lượng dịch vụ tại công ty Việt Khoa

Phụ lục 3:Phiếu điều tra đánh giá chất lượng dịch vụ tại công ty Việt Khoa

Tải bản đầy đủ

9

Nhân viên công ty Việt Khoa không bao giờ qúa bận đến nỗi
không đáp ứng yêu cầu của khách hàng

1 2 3 4 5

Năng lực phục vụ
10
11

Cách cư xử của nhân viên Việt Khoa gây niềm tin cho khách
1 2 3 4 5
hàng
Khách hàng cảm thấy an toàn trong khi giao dịch với công ty
1 2 3 4 5
Việt Khoa

12

Nhân viên công ty Việt Khoa luôn niềm nở với khách hàng

1 2 3 4 5

13

Nhân viên công ty Việt Khoa có đủ hiểu biết để trả lời câu
hỏi của khách hàng

1 2 3 4 5

Đồng cảm
14
15
16
17
18

Công ty Việt Khoa luôn đặc biệt chú ý đến khách hàng
Công ty Việt Khoa có nhân viên biết quan tâm đến khách
hàng
Công ty Việt Khoa lấy lợi ích của khách hàng là điều tâm
niệm của họ
Nhân viên công ty Việt Khoa hiểu rõ những nhu cầu của
khách hàng
Công ty Việt Khoa làm việc vào những giờ thuận tiện

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Phương tiện hữu hình
19

Công ty Việt Khoa có trang thiết bị rất hiện đại

1 2 3 4 5

20

Các cơ sở vật chất của công ty Việt Khoa trông rất bắt mắt

1 2 3 4 5

21

Nhân viên công ty Việt Khoa ăn mặc rất tươm tất

1 2 3 4 5

22

Các sách ảnh giới thiệu của công ty Việt Khoa có liên quan
đến dịch vụ trông rất đẹp

1 2 3 4 5

Sự an toàn
23

Công ty Việt Khoa thực hiện đầy đủ các yêu cầu an toàn
trong quá trình cung cấp dịch vụ

1 2 3 4 5

24

Các thiết bị do công ty Việt Khoa cung cấp vận hành an toàn
khi sử dụng

1 2 3 4 5

25

Các mẫu nghiên cứu cho kết quả tốt khi sử dụng các thiết bị
do công ty Việt Khoa cung cấp

1 2 3 4 5

Anh/Chị vui lòng cho biết các thông tin sau:
-

Trình độ học vấn của Anh/Chị:
Phổ thông

Trung cấp

Cao Đẳng

Đại học

Sau Đại học
-

Vị trí công tác của Anh/Chị tại cơ quan:
Nhân viên vận hành thiết bị

Nhân viên quản lý thiết bị

Vi trí khác: …………………………………………………………………...

Phụ lục 4: Danh sách các đơn vị được khảo sát (62 phiếu khảo sát)
1. Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
2. Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh
3. Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
4. Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
5. Phòng thí nghiệm Công nghệ NANO - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
6. Khoa Y - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
7. Bệnh viện Từ Dũ
8. Bệnh viện Chợ Rẫy
9. Bệnh viện Ung Bướu
10. Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
11. Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh
12. Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
13. Bệnh viện Pháp Việt
14. Bệnh viện Tâm Đức
15. Bệnh viện Nhân dân 115
16. Trung tâm y tế dự phòng Quận 10
17. Trung tâm y tế dự phòng Quận Bình Tân
18. Bệnh viện Nhi đồng 2
19. Bệnh viện Mắt
20. Bệnh viện Tai mũi họng
21. Viện Sinh học Nhiệt Đới
22. Viên Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II
23. Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh
24. Viện Y Dược học dân tộc Tp. Hồ Chí Minh
25. Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
26. Công ty liên doanh Unilever Việt Nam
27. Trung tâm y tế dự phòng Tp. Hồ Chí Minh
28. Viện Vệ sinh y tế công cộng Tp. Hồ Chí Minh